Internationaal vergelijkend onderzoek : Teaching and learning International Survey (TALIS)

VUB
2019
 

‚ÄčTALIS is een internationaal vergelijkend onderzoek over leraren en hun schoolleiders op initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Aan de hand van vragenlijsten worden leraren en schoolleiders bevraagd over tal van aspecten van hun werk en hun werkomgeving. Zo verzamelt TALIS gegevens over

  • Erkennen, evalueren, feedback geven aan en belonen van leerkrachten
  • Schoolleiderschap
  • Lespraktijken, attitudes en opvattingen over lesgeven
  • Professionele ontwikkeling

Vlaanderen nam ook in 2018 deel aan het TALIS-onderzoek. Leraren en schoolleiders van zowel de eerste graad secundair onderwijs (internationaal de kern van TALIS) als van het lager onderwijs (internationaal een optionele groep) vulden een uitgebreide vragenlijst in.

Een onderzoeksteam van de Vrije Universiteit Brussel stond in voor de implementatie van TALIS 2018 in Vlaanderen. Zij maakte een eerste Vlaams rapport dat net als het internationaal rapport van de OESO verscheen op 19 juni 2019.

Bronnen

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be