Identiteit

Identiteit duidt op het beeld dat iemand van zichzelf heeft. Soms stemt de juridische identiteit - vaak bepaald door de context rond de minderjarige - niet overeen met het beeld dat ze zelf hebben of willen uiten.
Kan een minderjarige zijn naam laten veranderen? Wat als een minderjarig meisje liever een jongen zou zijn? ...

Maar identiteit slaat ook op de documenten om te kunnen staven wie je bent. Die juridische identiteit kan impact hebben op veel levensterreinen. Het kunnen aantonen van een identiteit met identiteitsdocumenten (Kids-id, paspoort ...) is geen voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op jeugdhulpverlening - behoudens uitdrukkelijke uitzonderingen, maar is wel belangrijk in het kader van verblijfsrechten, in het kader van reizen, in het kader van sociale bescherming ...


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be