Internationale kinderontvoering
Rechtspraak 28/01/2014

Cass. 7 juni 2013, RABG (Rechtspraak Antwerpen, Brussel, Gent) 2013/18, 1269-1274

​Het Haags Kinderontvoeringsverdrag heeft een beperkte werking: het verdrag heeft enkel tot doel de onmiddellijke terugkeer te verzekeren van kinderen die ongeoorloofd zijn overgebracht of worden vastgehouden. Het doet geen uitspraak over het gezagsrecht ten gronde.

DE FEITEN

Een man van Nederlandse nationaliteit en een vrouw van Belgische nationaliteit zijn in het huwelijk getreden te Nederland op 31 mei 2003. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren die respectievelijk in 2004 en 2006 geboren zijn. Partijen leefden samen met de kinderen in Nederland. Sedert de zomer van 2010 verblijft de moeder met de kinderen in België.

De vader beweert dat er sprake is van een ontvoering van de kinderen naar België omdat hij geen toestemming gaf aan de moeder om zich met de kinderen definitief in België te vestigen. Hij richtte zich op basis van het Haags Kinderontvoeringsverdrag tot de Belgische Centrale Autoriteit om de terugkeer naar Nederland te bewerkstelligen.

De Centrale Autoriteit bracht de zaak vervolgens bij het Openbaar Ministerie die op zijn beurt als mandataris van de vader een verzoekschrift neerlegde bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel om de onmiddellijke terugkeer van de kinderen te vorderen. Het Openbaar Ministerie steunde zijn vordering op het Haags Kinderontvoeringsverdrag en beweerde dat de kinderen ongeoorloofd in België verbleven en dat de vader nooit zijn toestemming had gegeven aan de moeder om zich met de kinderen definitief in België te vestigen.

Bij beslissing van 16 november 2011 verklaarde de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel de vordering van het Openbaar Ministerie handelend als lasthebber van de vader ongegrond.

De vader stelde tegen deze beschikking hoger beroep aan.
Het Hof van Beroep verklaarde het hoger beroep van de vader gegrond en beval de onmiddellijke terugkeer van de kinderen naar Nederland.
Tegen dit arrest stelde de moeder een voorziening in cassatie in. Het Hof van Cassatie trad de moeder bij en verbrak het arrest.

BESLUIT

Het Haags Kinderontvoeringsverdrag heeft dus een beperkte werking: het verdrag heeft enkel tot doel de onmiddellijke terugkeer te verzekeren van kinderen die ongeoorloofd zijn overgebracht of worden vastgehouden. Het doet geen uitspraak over het gezagsrecht ten gronde. Dat betekent dat wanneer de Belgische rechter beslist tot een niet-terugkeer gesteund op één van de gronden in artikel 13 van het Haags Verdrag deze beslissing precair is en een nieuwe beslissing in de staat van herkomst de terugkeer van het kind kan impliceren. De afschaffing van een rechtsmiddel bij dergelijke beslissingen tot niet-terugkeer is dan ook gerechtvaardigd door de wenselijkheid het laatste woord te geven aan de gerechten van de staat van herkomst.

Bronnen:

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be