Internationaal privaatrecht - adoptie - Kafala - toestemming
Rechtspraak 24/04/2014

Gent 13 maart 2013, NjW 2014, 225, noot S. Berte.

​Het Hof van Beroep te Gent doet het vonnis teniet, van de rechter in eerste aanleg die de gewone adoptie had uitgesproken en wijst de gevraagde toekenning van de volle en gewone adoptie van een Marokkaans kind af.

Het Marokkaanse recht kent de instelling van adoptie niet. Het kind was in Marokko afgestaan en geplaatst onder de kafala, een soort van (internationale) pleegzorg. De kafala houdt de familiale banden en het familiaal statuut van het kind in stand.

De kafala is de verbintenis om de bescherming, de opvoeding en het onderhoud van een verlaten kind ten laste te nemen net zoals een vader dat voor zijn kind zou doen.

Artikel 68 lid 2 WIPR bepaalt dat de toestemming van de geadopteerde wordt beheerst door het Belgische recht indien het recht dat krachtens het eerste lid van toepassing is (in casu Marokkaans recht) niet voorziet in de noodzaak van een dergelijke toestemming of de instelling van de adoptie niet kent. Op grond daarvan oordeelt het hof dat het Belgische recht toepasselijk is op de toestemming. Vervolgens stelt het hof dat artikel 348-5 BW niet geldt aangezien zowel de vader als de moeder van het kind bekend zijn en het niet bewezen is dat zij zich in de onmogelijkheid bevinden hun wil te kennen te geven, zij geen gekende verblijfplaats hebben of zij afwezig zijn verklaard. In het geval dit volgens het hof toch bewezen zou zijn, ligt volgens het hof de noodzakelijke toestemming van de Marokkaanse voogdijrechter niet voor. Ook is de geïnformeerde toestemming tot volle adoptie, voorgeschreven door artikel 358 lid 2 BW, niet voorhanden. Ten slotte ontbreekt het vereiste verslag met de persoonlijke gegevens van het kind.

Bron:

  • Gent 13 maart 2013, NjW 2014, 225, noot S. Berte.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be