Informatiegegevens betreffende rechtsbekwaamheid
Rechtspraak 26/06/2015

KB van 4 mei 2015 tot wijziging van het KB van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en het KB van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen teneinde het informatiegegeven betreffende de rechtsbekwaamheid aan te vullen, Belgisch Staatsblad 22 mei 2015, 29507.

​Vanaf 1 september 2014 bewaren de bevolkings- en vreemdelingenregisters heel wat meer informatie over de rechts(on)bekwaamheid van meerderjarigen en de rechts(on)bekwaamheid van minderjarigen.

Op 1 januari 2015 is ook de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging in werking getreden.

De volgende gegevens dienen opgenomen te worden:

  • Akten en beslissingen betreffende de bekwaamheid van de meerderjarige en de onbekwaamheid van de minderjarige
  • Vermelding van de vertegenwoordiger of van de persoon die de meerderjarige of de minderjarige bijstaat

Artikel 15 van de wet van 15 december 2013 voorziet eveneens in de toevoeging van een nieuw wettelijk informatiegegeven betreffende de rechtsbekwaamheid. Niet alleen gegevens betreffende beslissingen genomen onder de nieuwe regeling inzake onbekwaamheid van 17 maart 2013 dienen opgenomen te worden maar ook gegevens betreffende beschermingsmaatregelen vóór de nieuwe regeling.

Ook worden de naam, voornaam en adresgegevens van de ouders aan wie het exclusieve ouderlijke gezag werd opgedragen in toepassing van artikel 374 BW opgenomen in de bevolkingsregisters en in het dossier van de betrokken niet-ontvoogde minderjarige kinderen. Ook de gegevens van de voogden, vervangende voogden of eventuele pleegvoogden kunnen opgenomen worden.


Bronnen:

  • KB van 4 mei 2015 tot wijziging van het KB van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en het KB van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen teneinde het informatiegegeven betreffende de rechtsbekwaamheid aan te vullen, Belgisch Staatsblad 22 mei 2015, 29507.
  • E-zine TJK november 2014.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be