HvB 12 februari 2018 – VOS - hoger beroep tegen beschikking gerechtelijke maatregel jeugdrechterplaatsing in internaat - beschikking bevestigd in beroep – maatregel volgens het hof te verkiezen boven pleegzorg-plaatsing in internaat
Hvb Gent 12 februari 2018 (protectionele zaken), nr. 2018/JZ/6,

Deze zaak handelt over het hoger beroep van de moeder van een bijna vierjarig kind, tegen de beschikking betreffende de gerechtelijke maatregel van de jeugdrechter waarbij het kind aan een internaat werd toevertrouwd omdat ze niet of te laat op school aankomt en luizen heeft. Bovendien is mama onbereikbaar en sluit ze zich af

Het hvb stelde vast dat de situatie nog steeds niet veranderd is.

De moeder legde de door de jeugdrechter bevolen maatregel naast zich neer. Deze maatregel trad in werking vanaf 8 januari 2018 en was onmiddellijk uitvoerbaar.  Het hvb was van oordeel dat het in het belang van het kind is dat zij in de week in het internaat verblijft. Tijdens het weekend en de vakantie kan zij wel thuis blijven.

Deze maatregel is volgens het hof te verkiezen boven een pleegzorgplaatsing omwille van de noodzakelijke professionele opvolging. Het hoger beroep van de moeder was ongegrond. De beschikking van de jeugdrechter werd bevestigd.


Bron

  • Hvb Gent 12 februari 2018 (protectionele zaken), nr. 2018/JZ/6.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be