Hof van beroep Brussel 19 januari 2018 - schuldig verzuim – onthouden van voedsel of verzorging aan minderjarige – foltering – onmenselijke behandeling minderjarige – artikel 422bis & 422 quater Sw. - effectieve gevangenisstraf van 10 jaar
HvB Brussel, 19 januari 2018, dossiernr. 995VJII2017

Op 26 december 2016  had de zesjarige X een pannenkoek weggenomen in de keuken, hij werd hierbij betrapt door zijn stiefvader. Zijn stiefvader en moeder straften de jongen hiervoor. En zetten hem in zijn pyjama buiten op het balkon. De jongen stond vijftien uur in de kou. Toen het kind niet meer bewoog verwittigden de ouders de hulpdiensten. Bij aankomst stelden deze vast dat de jongen onderkoeld, tekenen van mishandeling vertoonde, bewusteloos en ondervoed was. Ook het tweelingszusje van X was ondervoed.

In eerste aanleg werd de moeder veroordeeld tot een gevangenisstraf van respectievelijk 6 jaar en de stiefvader tot een gevangenisstraf van 5  jaar waarvan de helft met uitstel. Tegen dit vonnis werd beroep aangetekend door het Openbaar Ministerie.

Het hvb te Brussel veroordeelde het koppel tot 10 jaar gevangenisstraf. Het hof hield hierbij enerzijds rekening met het manipulatieve gedrag van de moeder en de stiefvader, dat voornamelijk geïnspireerd werd door hun lidmaatschap bij een religieuze beweging. En anderzijds de ernst van de feiten waarbij het leven van de kinderen in gevaar werd gebracht. De politie stelde vast dat de kinderen geen slaapkamer hadden er dat er nauwelijks voedsel aanwezig was in het appartement. De kinderen gingen niet naar school, hadden geen huisarts en werden regelmatig door de moeder en de stiefvader gefolterd.Bron

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be