Het jeugddelinquentierecht in Vlaanderen

Bart De Smet
Intersentia
9789400010963
2019

Sinds de zesde staatshervorming van 2014 is het Vlaamse Parlement bevoegd voor de aanpassing van grote delen van de Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965. Na jaren discussies over modellen van jeugdbeschermingsrecht, herstelrecht en jeugdsanctierecht kwam het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht tot stand. Het gaat om een apart systeem waarbij de jeugdrechter maatregelen (voorbereidende fase) en sancties (fase ten gronde) oplegt in functie van de ernst van het jeugddelict en andere criteria. Deze sancties zijn beperkt in tijd en dus niet verlengbaar wegens bijvoorbeeld schoolverzuim of slecht gedrag van de minderjarige, maar kunnen wel worden ingetrokken of "verlicht" door de jeugdrechter zelf, al dan niet na een evaluatieprocedure. De verantwoordelijkheid van de minderjarige wordt aangescherpt. Het parket beschikt over meer mogelijkheden om de zaak na overleg met de minderjarige en zijn advocaat af te handelen.

Hoewel het decreet voor 16- en 17-jarigen zware sancties kent, zoals voor sommige misdaden een "gesloten begeleiding" voor maximaal zeven jaar, mogelijk gevolgd door terbeschikkingstelling tot tien jaar,  bleef de uithandengeving behouden, en kan onder strenge voorwaarden het gewone strafrecht worden toegepast. Grote delen van de jeugdbeschermingswet blijven bestaan, zoals de meeste procesregels, en, in een overgangsregeling tot uiterlijk 1 september 2022, de regels over plaatsing van minderjarigen als maatregel van opvoeding. Ook dit temporeel recht wordt grondig toegelicht. De elf bepalingen van het aanvullend decreet van 24 september 2019 werden in de tekst verwerkt.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be