​Voor wie is deze helpdesk?

Voor alle praktijkwerkers die vragen hebben over rechten van kinderen en jongeren in de hulpverlening

Het is helaas niet mogelijk om te antwoorden op vragen van studenten en particulieren.


Welke soort vragen kunnen hulpverleners ons stellen?

Vragen in het kader van hun begeleidingen over...

  • de positie van ouders en kinderen: over afstamming, ouderlijk gezag en ouderlijke verantwoordelijkheid, huwelijk en echtscheiding, samenwonende ouders

  • gerechtelijke procedures: de aanwezigheid op de jeugdrechtbank, contacten met de consulenten, recht op een vertrouwenspersoon en een advocaat, inspraak en initiatief door kinderen en dit niet alleen in jeugdbescherming maar ook in andere procedures

  • de bekwaamheid van minderjarigen om contracten te sluiten

  • grondrechten: vrije meningsuiting, godsdienst en onderwijs, brief- en telefoongeheim, contact tussen familieleden, recht op opvoeding en rechtvaardige straffen, verbod op kinderarbeid,...

  • minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit pleegden of schade veroorzaakten,  algemene vragen en specifieke afhandelingsvormen van jeugddelinquentie, bijvoorbeeld herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg (Hergo), gemeenschapsdienst of leerprojecten

  • beroepsgeheim, wanneer mag ik spreken en met wie?

  • ...​

Mail je vraag naar jeugdrecht@samvzw.be

 


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be