Hoe strikt is de samenwoningsvereiste bij adoptie als er wel een stabiel milieu is?
Rechtspraak 20/05/2013

Jeugdrechtbank Brugge 6 december 2012, onuitg., 262.B.2012/19.

​Bij een volle adoptie geldt in principe een samenwoningvereiste (art. 343, §1, b) Burgerlijk Wetboek). Met deze samenwoningvereiste had de wetgever tot doel dat kinderen in een stabiel milieu zouden terechtkomen. Deze wetsbepaling dient dan ook niet te strikt geïnterpreteerd te worden. Er kan sprake zijn van een stabiel milieu ook als er geen samenwoning is. Die visie werd toegepast in onderstaand arrest.

DE FEITEN EN DE UITSPRAAK VAN DE JEUGDRECHTBANK

Johan is de biologische vader van X, geboren in juni 2010 in Oostende. De moeder van X, Erika was op het ogenblik van de geboorte van het kind nog niet gescheiden, hierdoor draagt het kind, de naam van haar Oekraïense echtgenoot Waldek. Het Oekraïense echtscheidingsvonnis dateert van 2 juli 2010 en werd er overgeschreven op 4 oktober 2010. 

Deze adoptie steunt op wettige redenen en alle door de wet gestelde voorwaarden blijken vervuld te zijn. 

De rechtbank stelt vast dat Johan en Erika weliswaar niet op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn maar dat op basis van de voorgelegde stukken en het politioneel onderzoek toch kan beslist worden dat het om een hecht gezin gaat.

Beide ouders zijn betrokken bij de opvoeding van het kind. Johan en Erika kozen ervoor om niet samen te wonen omwille van hun kinderen uit een eerdere relatie. In het geval van Johan verblijft zijn zestien jaar jonge dochter een week bij hem en een week bij de moeder. De studerende zonen van Erika verblijven voltijds bij haar. Er wordt wel veel samen gedaan binnen het nieuw samengesteld gezin. In de toekomst - wanneer hun respectieve kinderen het huis uit zullen zijn - plannen ze wel om samen te wonen.

De wetgever wil met de samenwoningvereiste bedoeld in art. 343, §1, b) Burgerlijk Wetboek dat kinderen in een stabiel milieu terechtkomen. Deze wetsbepaling dient dan ook niet te strikt geïnterpreteerd te worden. Bovendien wordt X door de volle adoptie niet uit zijn milieu weggehaald. Het kind werd immers verwekt in België en verblijft ook al sinds zijn geboorte in België. Het kind heeft zijn wettelijke vader ook nooit ontmoet en heeft een emotionele en affectieve band met Johan zijn biologische vader. Er is sprake van een duurzame band met de kandidaat-adoptant. De beoogde adoptie draagt juist bij tot de stabiliteit van het milieu waarbinnen het kind opgroeit en bekrachtigt de feitelijke verhouding binnen dat milieu. De andere voorwaarden naar leeftijd en geschiktheid zijn vervuld. Johan heeft de vereiste voorbereiding gevolgd. Gezien het politioneel onderzoek acht de rechtbank een maatschappelijk onderzoek niet nodig.

Moeder Erika heeft haar toestemming tot adoptie gegeven. Ook de wettelijke vader Waldek heeft zijn toestemming verleend. Uit het aanvullend onderzoek van het openbaar ministerie blijkt dat volle adoptie de algemene regel is in Oekraïne. Uit de tekst van de toestemmingsakte van Waldek van 8 mei 2012 blijkt dat de volle adoptie beoogd wordt.

De jeugdrechtbank van Brugge spreekt de volle adoptie uit. Het kind zal voortaan de familienaam van Johan dragen en zijn eigen voornaam behouden. Door de volle adoptie wordt de afstammingsband met de moeder niet verbroken.

Auteur: Christine Melkebeek, ondervoorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen - Redactiesecretaris Actualiteit & Rechtspraak TJK

Bron:

  • Jeugdrechtbank Brugge 6 december 2012, onuitg., 262.B.2012/19.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be