Het verbod op het dragen van religieuze eretekens in het GO! wankelt
Rechtspraak 21/10/2014

Raad van State 14 oktober 2014, nr. 228.748.

​De Raad van State vernietigde in haar arrest van 14 oktober 2014 het aan leerlingen opgelegde verbod om zichtbare levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Een verbod dat opgenomen was in het schoolreglement van de Middenschool 1 van Sint-Truiden.

De feiten

Een jonge sikh die in Sint-Truiden school loopt, stapte naar de Raad van State omdat hij volgens het schoolreglement geen tulband mocht dragen.

De Raad van State

De Raad van State bevestigt dat een algemene maatregel kan en dat het GO! daarvoor bevoegd is, maar dat er aan bepaalde voorwaarden dient voldaan te zijn. Er moet worden aangetoond dat de religieuze tekenen in een concrete school problemen veroorzaken: dat er druk op meisjes wordt uitgeoefend, dat er bekeringsijver bestaat of segregatie.

Tulband mag terug opgezet worden

Leerlingen hoeven de neutraliteit niet te respecteren die van het personeel van de school wel gevraagd wordt. Het Grondwettelijk Hof oordeelde in 2011 nog dat het Gemeenschapsonderwijs een omzendbrief mocht sturen waarin het scholen opriep om levensbeschouwelijke tekens te verbieden. De Raad van State gaat daar nu tegenin en de jonge sikh uit Sint-Truiden krijgt gelijk en mag zijn tulband terug opzetten. Ook de andere leerlingen in deze school mogen hun hoofddoek of tulband terug dragen.

Het GO! reageert met de verklaring dat het verbod op het dragen van religieuze eretekens elders blijft gelden. Leerlingen en ouders kunnen het reglement wel aanvechten.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bronnen:

  • Raad van State 14 oktober 2014, nr. 228.748.
  • Y. YSEBAERT, “Verbod op hoofddoek mag alleen bij problemen”, De Standaard 16 oktober 2014, 12-13.
  • F. VERDICKT, “Hoofddoekenverbod kan afbrokkelen”, De Morgen 16 oktober 2014, 17.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be