HERVORMING IN HET ERFRECHT
Rechtspraak 18/02/2013

Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek

ERFENISSPRONG WORDT MOGELIJK

Het erfrecht voorziet voortaan in een vrijwillige erfenissprong waardoor kleinkinderen rechtstreeks van hun grootouders kunnen erven als hun ouders de erfenis verwerpen. Dit was niet mogelijk.

In het Burgerlijk Wetboek betekent dit concreet dat het aandeel van iemand die de erfenis verwerpt naar diens afstammelingen gaat (plaatsvervulling).

Als er geen afstammelingen zijn, gaat het verworpen aandeel "door aanwas" naar de andere erfgerechtigden in dezelfde graad (broers en zussen). Indien de verwerper alleen is in zijn graad, vervalt het aandeel aan de volgende graad of aan de volgende orde.

ONWAARDIGHEID OM TE ERVEN

De kinderen van onwaardig verklaarden kunnen voortaan wel nog erven. Ze kunnen in plaatsvervulling tot de nalatenschap komen. In tegenstelling tot vroeger moeten ze dus niet meer opdraaien voor de fouten van hun ouder. De onwaardig verklaarde heeft geen wettelijk genot op de goederen die zijn kinderen hebben geërfd.

GEVOLGEN VAN ONWAARDIGHEID

Naast de invoering van de erfenissprong en de hervorming van het systeem van onwaardigheid om te erven zijn er nog een aantal kleinere wijzigingen op vlak van onderhoudsgeld, huwelijkscontracten, levensverzekeringen en schenkingen.

Zo is de langstlevende echtgenoot bijvoorbeeld verplicht om te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van de kinderen van de vooroverleden echtgenoot van wie hij of zij zelf niet de ouder is. Die verplichting geldt binnen de grenzen van wat verkregen werd uit de erfenis van de vooroverleden echtgenoot en de voordelen die verkregen werden bij het huwelijkscontract, bij schenking of bij testament. (Lees artikel 2010-05/06 Stiefouderschap)    Voortaan vervalt deze verplichting ten aanzien van de kinderen die onwaardig zijn verklaard om van de vooroverleden echtgenoot te erven.

Een gelijkwaardige wijziging doet zich voor op vlak van het levensonderhoud vanuit de erfenis aan de langstlevende echtgenoot of aan de nakomelingen in opgaande lijn die behoeftig zijn. De verplichting vervalt indien de erver onwaardig is om tot de nalatenschap te komen, ongeacht of de betrokkene daadwerkelijk tot de erfenis geroepen is.

Bronnen:

  • Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling Belgisch Staatsblad 11 januari 2013, 997. Inwerkingtreding 21 januari 2013.
  • Nieuw Juridisch Weekblad 2013/275, 68-69; De Juristenkrant 2013/262, 2.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be