Heimelijk filmen van personen vormt geen aanranding van de eerbaarheid
Rechtspraak 05/06/2015

Hvb Antwerpen 6 mei 2015, nr. 2014/CO/994, onuitg.

​De feiten

W. werd vervolgd wegens diverse feiten van aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging, zowel op minderjarigen, die de volle leeftijd van zestien jaar hadden bereikt, als meerderjarigen. De feiten werden gepleegd op zowel vrouwen als mannen.

Op zijn computers werden diverse foto’s en filmbeelden aangetroffen van jonge vrouwen die in de kleedkamer van de sporthal aan het douchen waren. Het betrof telkens speelsters van de damesbasketbalploeg, waarvan W. coach was. Hij bekende dat hij deze foto’s en beelden stiekem op verschillende tijdstippen had gemaakt. Geen enkele van de foto’s of filmbeelden werden op een of andere wijze publiek gemaakt. De bestanden waren enkel aanwezig op de eigen computer van W. en zijn daar ook gebleven zodat niemand anders dan W. zelf ze ooit gezien heeft of zelfs maar afwist van het bestaan ervan, tot op het ogenblik dat de computer door de gerechtelijke overheid onderzocht werd.

Hof van Beroep Antwerpen

Het hof oordeelde dat de door beklaagde gestelde gedragingen laakbaar zijn, maar niet het misdrijf van aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging opleveren. Het hof stelde dat het heimelijk filmen van een naakte persoon, zonder diens toestemming en medeweten en zonder dat daarbij enige fysieke of morele dwang werd aangewend, niet het misdrijf van aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging opleveren, ook al wordt het slachtoffer in zijn verwachtingen verschalkt.

Voor zover de burgerlijke partijen volhouden dat de feiten ten laste van W. dienen heromschreven te worden naar een inbreuk op artikel 383bis § 2 van het Strafwetboek – bezit van kinderpornografie - is dit niet aan te nemen. Uit niets blijkt dat de aangetroffen foto’s en filmbeelden op de computer van W. houdingen of seksuele handelingen met pornografisch karakter voorstellen waarbij minderjarigen betrokken zijn of voorgesteld worden. Het hof wijzigde het bestreden vonnis dat W. wel schuldig bevond aan aanranding van de eerbaarheid. Sprak hem vrij voor de hem ten laste gelegde feiten en verklaarde zich onbevoegd om te oordelen over de burgerlijke vorderingen.

Voyeurisme momenteel niet strafbaar

Het hof van Beroep te Antwerpen baseerde zijn uitspraak op het arrest van het Hof van Cassatie van 31 maart 2015. Hierin wordt gesteld dat het stiekem filmen van een naakte persoon zonder diens toestemming geen aanranding van de eerbaarheid is, zolang er geen dwang of geweld wordt gebruikt en de beelden niet verspreid worden. Een arrest dat anders zou oordelen is volgens het Hof van Cassatie niet naar recht verantwoord. Voyeurisme is momenteel niet strafbaar in België ingevolge een hiaat in de wet.

Auteur: Christine Melkebeek, vicevoorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Dit arrest zal geannoteerd worden door Prof. Dr. L. Stevens, KUL in TJK 2015/4.

Bronnen:

  • Hvb Antwerpen 6 mei 2015, nr. 2014/CO/994, onuitg.
  • HvC 31 maart 2015, P.14.0293.N, Juridat


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be