Gezondheid

De rechten van de minderjarige als patiënt vinden we terug in ​de wet Patiëntenrechten.  Bij een patiënt die minderjarig is worden de rechten in principe uitgoefend door de ouders of voogd nl. diegene die het gezag over de minderjarige uitoefent. Zij zullen als wettelijk vertegenwoordigers in principe instemmen met de behandeling van hun minderjarig kind.  De minderjarige patiënt wordt hierbij wel steeds betrokken rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit.​ Als de minderjarige patiënt echter zelf tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is, kan hij zijn rechten ook zelfstandig uitoefenen als patiënt en zelf een instemmen met een behandeling of deze weigeren. Het is de arts die hierover oordeelt. Soms is zelfs uitdrukkelijk voorzien dat de minderjarige zelf moet instemmen bv. in het kader van transplantaties.

Wanneer een minderjarige een medische behandeling ondergaat, stelt zich niet alleen de vraag wie er moet instemmen, maar ook wie er geïnformeerd mag worden, wie de kosten zal dragen,...

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be