Geld en eigendom

Centen, er komt wat bij kijken. Ook voor jongeren.

​Minderjarigen zijn in principe rechtsonbekwaam. Dit brengt met zich mee dat zij niet in staat worden geacht hun eigen geld en goederen te beheren. Het is de taak van de ouders of voogd om de goederen van hun kinderen te beheren. Dat betekent niet dat ouders zomaar ‘carte blanche’ hebben.

Het beheer door de ouders moet in het belang van het kind gebeuren. Zij zijn hiervoor rekening en verantwoording verschuldigd.

In dit thema worden alle financiële aspecten die daarbij komen kijken besproken: belastingen, schulden, arbeid, onderhoudsgeld, gezinsbijslagen, OCMW en sociale zekerheid,…

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be