Geldafhalingen van de rekening van een minderjarige door een ongemachtigde
Rechtspraak 24/05/2014

Rb. Kortrijk, 2de kamer , 14 mei 2013, Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak 2014, 23-24.

​Bekwaamheid – geldafhalingen rekening minderjarigen – zorgvuldigheidsplicht bank

De bank is ertoe gehouden te controleren of de toegang tot de gelden van een minderjarige ongemachtigd mag gebeuren. De controle slaat enerzijds op de persoon van de opdrachtgever en anderzijds op de aard van de handeling. De bank begaat een fout als zij een opdracht uitvoert die duidelijk een vervreemding uitmaakt, zonder na te gaan of de ouders daartoe gemachtigd zijn.

De afhalingen van de rekeningen van de minderjarige betroffen telkens aanzienlijke bedragen. Daarenboven zou een normaal zorgvuldig medewerker van een bank gemerkt hebben dat de verrichtingen niet in het voordeel van de minderjarige waren.

De rechtbank

De rechtbank sluit zich aan bij de stelling van prof. Swennen: “Voor de toegelaten ongemachtigde toegang tot gelden van een minderjarige komt het de bank inderdaad niet toe vragen te stellen bij de uiteindelijke aanwending van de gelden door de ouders.

De bank is er wel toe gehouden te controleren of de toegang tot de gelden ongemachtigd mag gebeuren. Enerzijds slaat die controle op de persoon van de opdrachtgever, gaat het bv. om de ouder die bevoegd is tot goederenbeheer. Anderzijds slaat die controle ook op de aard van de handeling. De bank begaat een fout als zij een opdracht uitvoert die duidelijk een vervreemding uitmaakt zonder na te gaan of de ouders daartoe gemachtigd zijn.

In zo een geval vindt artikel 1241 BW toepassing, de bank zal later tot een tweede betaling aan de meerderjarig geworden minderjarige zijn gehouden.
Het gegeven dat er geen kennis werd gegeven aan de bank dat de gelden geblokkeerd moesten blijven, ontslaat de medewerkers van de bank niet van hun zorgvuldigheidsplicht."

Bron:

  • Rb. Kortrijk, 2de kamer , 14 mei 2013, Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak 2014, 23-24.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be