Geen wijziging van maatregel zonder nieuwe beschikking
Rechtspraak 02/03/2015

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie Familie- en Jeugdrechtbank, 3 december 2014, nr. 273.M.2011/19, onuitg.

​De feiten

De jeugdrechtbank van Brugge velde op 19 maart 2014 een vonnis waarbij een 15-jarige jongen voor één jaar toevertrouwd werd aan een open inrichting. Er werd voor recht gezegd dat wanneer er geschakeld wordt tussen een verblijf in de voorziening en het thuismilieu zonder verder residentieel verblijf, er steeds een nieuwe beschikking vereist is.

Verzoek tot opleggen time-out in gemeenschapsinstelling

De sociale dienst diende enige tijd nadien een gemotiveerd verzoek in tot het opleggen van een time-out van 14 dagen in de gemeenschapsinstelling “De Zande”. Uit de verslaggeving van de open inrichting bleek dat de minderjarige zich niet correct gedroeg in de instelling. De minderjarige werd door de jeugdrechtbank er al op gewezen dat hij zich diende ter herpakken. Deze verwittiging door de rechtbank bracht spijtig genoeg echter geen ommekeer in het negatieve gedrag van de minderjarige. Alle interne pogingen en interne time-outs om de minderjarige bij te sturen waren ook tevergeefs. Het schoolverzuim bleef aanhouden en de jongen hield zich niet aan de regels in de voorziening. Op zijn jonge leeftijd is hij nu al bezig, met zijn toekomst te vergooien. Hij dient zich dringend te herpakken, zodat het mogelijk zou zijn om zijn leven een positieve wending te geven en om zijn opleiding op een goede manier te volgen. Een duidelijk signaal ten aanzien van de minderjarige in de vorm van een time-out in de gemeenschapsinstelling drong zich op, teneinde de minderjarige duidelijk te maken dat hij zich dient te houden aan de regels en afspraken in de voorziening.

De Jeugdrechtbank

Hoorde de minderjarige, bijgestaan door zijn advocaat. De begeleidster en de consulente bij de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening.

Vertrouwde de minderjarige van 3 december 2014 tot 16 december 2014 voor een time-out toe aan een geschikte open inrichting, namelijk aan de halfopen afdeling van de gemeenschapsinstelling bijzondere jeugdbijstand De Zande, onder toezicht van de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening. Vanaf 16 december 2014 tot 19 maart 2015 – periode bepaald in het vonnis van 19 maart 2014, werd de jongen toevertrouwd aan een geschikte open inrichting, voor een module verblijf. Er werd eveneens voorzien in contextbegeleiding, onder toezicht van de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening.

Er is steeds een nieuwe beschikking vereist wanneer er geschakeld wordt tussen een verblijf in voorziening en het thuismilieu zonder verder residentieel verblijf. De maatregelen kunnen te allen tijde worden ingetrokken op verzoek van de minderjarige, zijn wettelijke vertegenwoordiger, de in het artikel 51 lid 1 van het decreet Integrale Jeugdhulp van 12 juli 2013 bedoelde sociale dienst of het Openbaar Ministerie, worden vervangen door een andere maatregel.

Toelichting

Time-out

Naast de time-outs die private voorzieningen onder elkaar kunnen organiseren en waarbij jongeren tijdelijk in een andere voorziening worden begeleid, met het oog op terugkeer achteraf naar de eerste voorziening, zijn er ook time-outs mogelijk in de publieke gemeenschapsinstellingen van de Vlaamse overheid. De werkwijze wordt beschreven op de website van het Agentschap Jongerenwelzijn. Het is hiernaar dat de beschikking verwijst.

(Niet te verwarren met de time-out welzijn-onderwijsprojecten, waarbij jongeren op school tuchtproblemen krijgen)

Module “verblijf”

Integrale Jeugdhulp deelt het jeugdhulpaanbod op in functies, zoals de functie 'verblijf'. Bij verblijf is er steeds sprake van overnachting. Deze functies kunnen uitgeoefend worden in diverse modules. Voor meer uitleg over moduleringverwijzen we naar de website van Agentschap Jongerenwelzijn en Vlaams loket Jeugdhulp.

Residentiële voorzieningen koppelen aan verblijf meestal ook een module contextbegeleiding. Het verblijf kan van een hoge frequentie zijn of van een lage frequentie (met meer verblijf in de thuiscontext of in het sociale netwerk of in een pleeggezin...). Zodra een jongere niet meer overnacht in de voorziening, is volgens deze uitspraak een nieuwe beslissing van de jeugdrechter nodig.

Auteur: Christine Melkebeek, vicevoorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Bron:

  • Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie Familie- en Jeugdrechtbank, 3 december 2014, nr. 273.M.2011/19, onuitg.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be