GAS-boete - publieke ruimte verboden als ontmoetingsruimte
Rechtspraak 01/10/2012

Jeugdrechtbank Antwerpen 19 september 2012

​Jongeren zitten in een kiosk nabij een speelpleintje

Op een zonnige namiddag zitten 6 jongens in een kiosk, gelegen aan een speelpleintje in Berchem. Op dat

ogenblik lopen 2 politie inspecteurs voorbij. Omwille van het feit dat de buurt van het speelpleintje af en toe het voorwerp uitmaakt van overlast, gaan de politie inspecteurs over tot controle van de 6 en vinden dat de jongens geen enkele reden hebben om op deze plaats rond te hangen.

De jongeren worden in kennis gesteld van de klachten van de buurtbewoners en het feit dat tegen hen een proces-verbaal zal worden opgesteld. Zij worden ook ingelicht dat ze gaan uitgenodigd worden voor een bemiddelingsgesprek.

De jongens stellen zich meegaand op en verlaten op verzoek van de politie onmiddellijk de plaats.

GAS- boete

X wordt uitgenodigd voor bemiddelingsgesprek. Dit omvat een gesprek van 4 uur waarin X over zijn problemen dient te praten. De raadsman van X adviseerde geen goedkeuring te geven. X werd een administratieve boete opgelegd van 125 €. X kende de 5 andere jongeren niet, hij was gewoon op zijn neef aan het wachten.

Art. 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet regelt de procedure inzake administratieve sancties ( GAS).

De minderjarige kan na het opleggen van een GAS -boete kosteloos in beroep gaan bij de Jeugdrechtbank.

Ouders en voogden worden in de procedure betrokken, en kunnen zelf hoger beroep instellen bij de jeugdrechtbank.

Jeugdrechtbank Antwerpen

De jeugdrechtbank ging over tot de vernietiging van de opgelegde boete van 125€ omdat er door de verbalisanten geen gewag werd gemaakt van de aard van overlast die zou zijn veroorzaakt door de minderjarige.

De politie inspecteurs stelden op geen enkel ogenblik tumult, storend gedrag, drugsgebruik of enig ander strafbaar feit vast door X. Evenmin werd X door de politie genoemd als persoon die reeds eerder op het plein werd opgemerkt terwijl hij storend of strafbaar gedrag stelde. De rechtbank oordeelt dat het proces-verbaal onvolledig is en vernietigt de beslissing van de stad Antwerpen.

Auteur: Christine Melkebeek, DCI-Vlaanderen

Bronnen:

  • Jeugdrechtbank Antwerpen 19 september 2012, TJK 2012/4, noot C. MELKEBEEK, "Het gebruik van de publieke ruimte: een fundamenteel recht, en priviliegie of overlast?", 344.
  • "Jeugdrechtbank schroeft GAS-boete terug. Kinderrechtencoalitie tegen verlaging leeftijd", De Standaard 3 oktober 2012, 7. Dit artikel verscheen naar aanleiding van een open brief die Kinderrechtencoalitie opstelde in samenwerking met de jeugdadvocaten, de Vlaamse Jeugddiensten, de vzw Jes , de vzw Hangman. Hierin werd met klem geprotesteerd tegen de verlaging van leeftijd van 16 jaar naar 14 jaar.

 Lees ook de andere items verschenen in het ezine TJK 7/2012.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be