faq

 

 

Kan een pleegouder een bankrekening openen voor een pleegkind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1230Kan een pleegouder een bankrekening openen voor een pleegkind?
Heeft een minderjarige ook een strafregister? Wat staat daarin, wie kan het raadplegen? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1444Heeft een minderjarige ook een strafregister? Wat staat daarin, wie kan het raadplegen?
Heeft een minderjarige recht op een jeugdadvocaat?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1365Heeft een minderjarige recht op een jeugdadvocaat?
Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1396Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?
In de jeugdhulpverlening worden soms ook vrijwilligers ingeschakeld. Kennen zij ook beroepsgeheim?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1247In de jeugdhulpverlening worden soms ook vrijwilligers ingeschakeld. Kennen zij ook beroepsgeheim?
Als hulpverlener kom ik buiten mijn professionele werkzaamheden foto's tegen van een pleegkind dat ik begeleid. De foto's werden verspreid door de pleegouders.https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1285Als hulpverlener kom ik buiten mijn professionele werkzaamheden foto's tegen van een pleegkind dat ik begeleid. De foto's werden verspreid door de pleegouders.
​Mag ik op Facebook foto’s posten van een activiteit, cliënten, …? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=63​Mag ik op Facebook foto’s posten van een activiteit, cliënten, …?
Wie kan een Kids-ID of paspoort aanvragen voor het pleegkind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1222Wie kan een Kids-ID of paspoort aanvragen voor het pleegkind?
Wat betek​​ent HERGO? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1440Wat betek​​ent HERGO?
Wat is een herstelovereenkoms​​​t? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1441Wat is een herstelovereenkoms​​​t?
Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=27Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?
Wat is herstelbemiddeling?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1374Wat is herstelbemiddeling?
Kan een jongere vrijwilligerswerk doen? En een meerderjarige die een tijdlang werkloos is? Wat houdt vrijwilligerswerk juist in?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1394Kan een jongere vrijwilligerswerk doen? En een meerderjarige die een tijdlang werkloos is? Wat houdt vrijwilligerswerk juist in?
Moet een voorziening een uit het ouderlijk gezag ontzette ouder informatie geven over het bij hen geplaatste kind? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1431Moet een voorziening een uit het ouderlijk gezag ontzette ouder informatie geven over het bij hen geplaatste kind?
Als hulpverleners begeleiden we een gezin waarbij ouders en kind in toenemend conflict leven. Ouders willen hun kind uit huis zetten. Kan dit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1255Als hulpverleners begeleiden we een gezin waarbij ouders en kind in toenemend conflict leven. Ouders willen hun kind uit huis zetten. Kan dit?
Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=10Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?
Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=11Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...
Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=13Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?
Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=19Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?
Een minderjarig meisje wordt duidelijk geslagen door haar vriendje maar wil dit niet bevestigen. Kan ik als hulpverlener toch tot melding overgaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=34Een minderjarig meisje wordt duidelijk geslagen door haar vriendje maar wil dit niet bevestigen. Kan ik als hulpverlener toch tot melding overgaan?
​​Een hulpverlener ontdekt een misdrijf waarvan een kind of kwetsbaar persoon slachtoffer is. Kan de hulpverlener acties tegen de dader ondernemen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=37​​Een hulpverlener ontdekt een misdrijf waarvan een kind of kwetsbaar persoon slachtoffer is. Kan de hulpverlener acties tegen de dader ondernemen?
Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=38Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?
​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=39​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?
Wat met geven van informatie bij een vechtscheiding?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=4Wat met geven van informatie bij een vechtscheiding?
​​Een hulpverlener verneemt van een jongere druggebruik en dealen van drugs. Mag de hulpverlener dit melden bij het parket of politie? Moet je hierover rapporteren aan de jeugdrechter?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=40​​Een hulpverlener verneemt van een jongere druggebruik en dealen van drugs. Mag de hulpverlener dit melden bij het parket of politie? Moet je hierover rapporteren aan de jeugdrechter?
Een hulpverlener stelt zelf seksueel misbruik vast van een kind binnen het pleeggezin. Bij wie kan de hulpverlener aangifte doen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=42Een hulpverlener stelt zelf seksueel misbruik vast van een kind binnen het pleeggezin. Bij wie kan de hulpverlener aangifte doen?
Mag een voorziening namen medebewoners doorgeven aan ex-cliënte?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=7Mag een voorziening namen medebewoners doorgeven aan ex-cliënte?
Cliënten veroorzaken materiële schade bij de voorziening. Kan de voorziening de schade verhalen via hun zakgeld?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1206Cliënten veroorzaken materiële schade bij de voorziening. Kan de voorziening de schade verhalen via hun zakgeld?
De politie vraagt ons om serienummer​​s en imei-nummers van de gsm’s van onze bewoners in een dossier te bewaren, zodat zij makkelijker traceerbaar zijn indien zij geseind worden. Mag dit? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1207De politie vraagt ons om serienummer​​s en imei-nummers van de gsm’s van onze bewoners in een dossier te bewaren, zodat zij makkelijker traceerbaar zijn indien zij geseind worden. Mag dit?
Moeder en vader liggen in vechtscheiding. Moeder weigert haar nieuwe a​​​​dres waarop ze met haar zoon verblijft aan de vader door te geven. Vader verwacht deze informatie, ben ik hiertoe verplicht als hulpverlener? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1209Moeder en vader liggen in vechtscheiding. Moeder weigert haar nieuwe a​​​​dres waarop ze met haar zoon verblijft aan de vader door te geven. Vader verwacht deze informatie, ben ik hiertoe verplicht als hulpverlener?
Wanneer is er sprake van pleegzorg? Zijn er verschillende vormen van pleegzorg?​https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1212Wanneer is er sprake van pleegzorg? Zijn er verschillende vormen van pleegzorg?​
Is alle pleegzorg rechtstreeks toegankelijk? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1213Is alle pleegzorg rechtstreeks toegankelijk?
Kan een grootouder pleegouder word​​en? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1216Kan een grootouder pleegouder word​​en?
Kan een pleegouder het selectiedossier inkijken?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1217Kan een pleegouder het selectiedossier inkijken?
Kan een dienst voor pleegzorg het pleegzorgattest weigeren of intrekken​​? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1218Kan een dienst voor pleegzorg het pleegzorgattest weigeren of intrekken​​?
Wat kan een pleegouder doen als het pleegzorgattest wordt ingetrokken of geweigerd?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1219Wat kan een pleegouder doen als het pleegzorgattest wordt ingetrokken of geweigerd?
Wie neemt beslissingen over de opvoeding van een minderjarig pleegkind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1220Wie neemt beslissingen over de opvoeding van een minderjarig pleegkind?
Wie heeft recht op medische informatie over het pleegkind: het kind, de ouders, de begeleidende dienst, de pleegouders?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1221Wie heeft recht op medische informatie over het pleegkind: het kind, de ouders, de begeleidende dienst, de pleegouders?
Wie schrijft het pleegkind in op een school en beslist over de studieric​​hting? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1223Wie schrijft het pleegkind in op een school en beslist over de studieric​​hting?
Kan een school een plaatsingsattest over een pleegkind vragen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1224Kan een school een plaatsingsattest over een pleegkind vragen?
Wie beslist over een medisch noodzakelijke behandeling van een kind​? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1225Wie beslist over een medisch noodzakelijke behandeling van een kind​?
Wie beslist over medische behandelingen die niet dringend noodzakelijk zijn?​https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1226Wie beslist over medische behandelingen die niet dringend noodzakelijk zijn?​
Blijven ouders aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het pleegkind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1227Blijven ouders aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het pleegkind?
Kan een pleegkind nadat het meerderjarig werd, aangesproken worden voor schulden van de periode waarin hij minderjarig was?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1228Kan een pleegkind nadat het meerderjarig werd, aangesproken worden voor schulden van de periode waarin hij minderjarig was?
De voortvluchtige ouder van mijn pleegkind staat plots voor de deur. Moet ik iemand verwittigen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1232De voortvluchtige ouder van mijn pleegkind staat plots voor de deur. Moet ik iemand verwittigen?
Mogen pleegzorgers informatie uitwisselen met andere hulpverleners?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1233Mogen pleegzorgers informatie uitwisselen met andere hulpverleners?
Wat is het verschil tussen een pleegzorgdossier en een jeugdrechtbankdossier?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1234Wat is het verschil tussen een pleegzorgdossier en een jeugdrechtbankdossier?
De dienst voor pleegzorg houdt een dossier bij over ons als pleegouder en over het pleegkind. Mogen pleegouders die dossiers inkijken?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1235De dienst voor pleegzorg houdt een dossier bij over ons als pleegouder en over het pleegkind. Mogen pleegouders die dossiers inkijken?
Kunnen ouders informatie over de pleegouders inkijken in het dossier?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1237Kunnen ouders informatie over de pleegouders inkijken in het dossier?
Een ex-cliënte vraagt de namen van haar medebewoners gedurende de periode dat ze in de voorziening verbleef. Mag de voorziening op deze vraag ingaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1239Een ex-cliënte vraagt de namen van haar medebewoners gedurende de periode dat ze in de voorziening verbleef. Mag de voorziening op deze vraag ingaan?

 

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be