faq

 

 

Is een ouder onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn 18 jaar geworden zoon?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1400Is een ouder onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn 18 jaar geworden zoon?
Kan een voorziening zelf een drugtest organiseren? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1357Kan een voorziening zelf een drugtest organiseren?
Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1396Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?
Op wat moet men allemaal letten bij het opmaken van een drugsbeleid in een instelling voor de bijzondere jeugdzorg?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1274Op wat moet men allemaal letten bij het opmaken van een drugsbeleid in een instelling voor de bijzondere jeugdzorg?
Wat betek​​ent HERGO? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1440Wat betek​​ent HERGO?
Welke stappen volgen na een onrustwekkende verdwijning?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1360Welke stappen volgen na een onrustwekkende verdwijning?
Kan een voorziening een waarborg vragen in het kader van kamertraining binnen de voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1201Kan een voorziening een waarborg vragen in het kader van kamertraining binnen de voorziening?
Blijven kinderen die in een voorziening binnen de jeugdhulp geplaatst zijn, fiscaal ten laste van de ouders?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1390Blijven kinderen die in een voorziening binnen de jeugdhulp geplaatst zijn, fiscaal ten laste van de ouders?
Mag een voorziening de kamer van een jongere doorzoeken?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1428Mag een voorziening de kamer van een jongere doorzoeken?
Kan een minderjarige domicilie krijgen in de voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1252Kan een minderjarige domicilie krijgen in de voorziening?
Kan een school een plaatsingsattest over een pleegkind vragen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1224Kan een school een plaatsingsattest over een pleegkind vragen?
Een meisje van bijna 18 mag thuis niet meer binnen. Ze verblijft bij vrienden, en kan waarschijnlijk binnen een paar maanden een vrijkomend studiootje huren van kennissen. Moeder gaf bij de dienst bevolking aan dat haar dochter niet meer bij haar woont. https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1384Een meisje van bijna 18 mag thuis niet meer binnen. Ze verblijft bij vrienden, en kan waarschijnlijk binnen een paar maanden een vrijkomend studiootje huren van kennissen. Moeder gaf bij de dienst bevolking aan dat haar dochter niet meer bij haar woont.
Een meerderjarige cliënt wil haar domicilie in de voorziening plaatsen. Welke risico's brengt dit mee voor de voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1253Een meerderjarige cliënt wil haar domicilie in de voorziening plaatsen. Welke risico's brengt dit mee voor de voorziening?
​​Kan ik als hulpverlener informatie uitwisselen met een stiefouder?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=20​​Kan ik als hulpverlener informatie uitwisselen met een stiefouder?
​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=39​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?
Worden feiten die jongeren gepleegd hebben een aantal jaren na de meerderjarigheid automatisch van het strafblad gewist?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1202Worden feiten die jongeren gepleegd hebben een aantal jaren na de meerderjarigheid automatisch van het strafblad gewist?
Wie schrijft het pleegkind in op een school en beslist over de studieric​​hting? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1223Wie schrijft het pleegkind in op een school en beslist over de studieric​​hting?
Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1289Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?
Mogen casussen worden besproken in een opleiding/stage?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1306Mogen casussen worden besproken in een opleiding/stage?
Een meerderjarige jongere geeft aan zijn hulpverlener toestemming om zijn ouders in een afsluitend gesprek in te lichten over een misdrijf dat hij pleegde. Maar de jongere trekt die instemming in! https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1332Een meerderjarige jongere geeft aan zijn hulpverlener toestemming om zijn ouders in een afsluitend gesprek in te lichten over een misdrijf dat hij pleegde. Maar de jongere trekt die instemming in!
Een jongere geplaatst door de jeugdrechter, wil meewerken aan een televisieprogramma. Kan dit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1334Een jongere geplaatst door de jeugdrechter, wil meewerken aan een televisieprogramma. Kan dit?
Indien de jongere geen toestemming geeft tot het doorzoeken van zijn kamer door de politie of deze toestemming intrekt, kan de hulpverlener de ka​​mer dan nog betreden?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1359Indien de jongere geen toestemming geeft tot het doorzoeken van zijn kamer door de politie of deze toestemming intrekt, kan de hulpverlener de ka​​mer dan nog betreden?
De ouders van een kind verzetten zich tegen het contact van da​​t kind met de grootouders. Deze dreigen daartegen gerechtelijke stappen te zetten. Kan dat? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1380De ouders van een kind verzetten zich tegen het contact van da​​t kind met de grootouders. Deze dreigen daartegen gerechtelijke stappen te zetten. Kan dat?
Een 16-​jarige jongen verblijft sinds kort op kamertraining. Zijn vader verbiedt hem bezoek of contact met zijn 21-jarige broer. Kan dat zomaar?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1389Een 16-​jarige jongen verblijft sinds kort op kamertraining. Zijn vader verbiedt hem bezoek of contact met zijn 21-jarige broer. Kan dat zomaar?
Mag informatie over de jongere worden doorgegeven aan zijn advocaat? Moet de jongere hiervoor zijn toestemming geven?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1432Mag informatie over de jongere worden doorgegeven aan zijn advocaat? Moet de jongere hiervoor zijn toestemming geven?
Moet een voorziening een uit het oude​​rlijk gezag ontzette ouder informatie geven over het bij hen geplaatste kind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1455Moet een voorziening een uit het oude​​rlijk gezag ontzette ouder informatie geven over het bij hen geplaatste kind?
Als hulpverleners begeleiden we een gezin waarbij ouders en kind in toenemend conflict leven. Ouders willen hun kind uit huis zetten. Kan dit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1255Als hulpverleners begeleiden we een gezin waarbij ouders en kind in toenemend conflict leven. Ouders willen hun kind uit huis zetten. Kan dit?
Bezorgde hulpverleners contacteerden het Steunpunt Jeugdhulp met de vraag naar hun mogelijke aansprakelijkheid bij ongevallen waarbij 'hun' kinderen en jongeren betrokken zijn.https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1280Bezorgde hulpverleners contacteerden het Steunpunt Jeugdhulp met de vraag naar hun mogelijke aansprakelijkheid bij ongevallen waarbij 'hun' kinderen en jongeren betrokken zijn.
Wie betaalt de schade w​​anneer een jongere iets heeft mispeuterd? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1442Wie betaalt de schade w​​anneer een jongere iets heeft mispeuterd?
Wat is een herstelovereenkoms​​​t? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1441Wat is een herstelovereenkoms​​​t?
De politie stelt voor systematisch bij elke onrustwekkende verdwijning de kamer van alle bewoners van de voorziening te doorzoeken. Kan dit op systematische wijze?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1358De politie stelt voor systematisch bij elke onrustwekkende verdwijning de kamer van alle bewoners van de voorziening te doorzoeken. Kan dit op systematische wijze?
Een voortvluchtige vader wil zijn kinderen komen uitleggen dat hij een tijdje de gevangenis in gaat.https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=2Een voortvluchtige vader wil zijn kinderen komen uitleggen dat hij een tijdje de gevangenis in gaat.
​​De voorziening is op de hoogte van seksuele betrekkingen tussen 2 minderjarigen in de leefgroep. Hoe zit het met het beroepsgeheim?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=21​​De voorziening is op de hoogte van seksuele betrekkingen tussen 2 minderjarigen in de leefgroep. Hoe zit het met het beroepsgeheim?
​​Ouders melden een onrustwekkende verdwijning bij de politie. De begeleiding weet waar de jongere verblijft vanuit een andere hulpverleningsrelatie, mag zij dit melden aan de politie of de ouders?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=29​​Ouders melden een onrustwekkende verdwijning bij de politie. De begeleiding weet waar de jongere verblijft vanuit een andere hulpverleningsrelatie, mag zij dit melden aan de politie of de ouders?
Wat is ouderlijke onderhoudsplicht?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1279Wat is ouderlijke onderhoudsplicht?
Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=10Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?
Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=11Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...
Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=13Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?
Moet de voorziening informatie over het dagelijks leven van een kind doorgeven aan de ouders indien zij hierom vragen maar de minderjarige zich hiertegen verzet? Is er een verschil indien de minderjarige geplaatst werd door de jeugdrechthttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=16Moet de voorziening informatie over het dagelijks leven van een kind doorgeven aan de ouders indien zij hierom vragen maar de minderjarige zich hiertegen verzet? Is er een verschil indien de minderjarige geplaatst werd door de jeugdrecht
Kan de jeugdhulpverlener in het kader van een vechtscheiding aan één van de ouders, de moeder, copy geven van het dossier om aan te tonen dat die ouder goed meewerkt in de hulpverlening? Of kan hiervan attest uitgereikt worden?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=17Kan de jeugdhulpverlener in het kader van een vechtscheiding aan één van de ouders, de moeder, copy geven van het dossier om aan te tonen dat die ouder goed meewerkt in de hulpverlening? Of kan hiervan attest uitgereikt worden?
Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=19Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?
​Mag de hulpverlening bekend maken wie een zaak gemeld heeft bij het parket?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=22​Mag de hulpverlening bekend maken wie een zaak gemeld heeft bij het parket?
Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=27Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?
Wat doen we met ons beroepsgeheim bij verdwijning van een jongere?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=3Wat doen we met ons beroepsgeheim bij verdwijning van een jongere?
Wat kan een hulpverlener doen wanneer hij/zij privé benaderd wordt door een jongere die hij/zij begeleidt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=30Wat kan een hulpverlener doen wanneer hij/zij privé benaderd wordt door een jongere die hij/zij begeleidt?
​Door het overlijden van vader wordt moeder plots de enige bekleedt met het ouderlijk gezag. Moeder was nooit betrokken bij het kind of de hulpverlening. Kan zij plots informatie opvragen? Welke informatie kan/moet gegeven worden?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=33​Door het overlijden van vader wordt moeder plots de enige bekleedt met het ouderlijk gezag. Moeder was nooit betrokken bij het kind of de hulpverlening. Kan zij plots informatie opvragen? Welke informatie kan/moet gegeven worden?
Een minderjarig meisje wordt duidelijk geslagen door haar vriendje maar wil dit niet bevestigen. Kan ik als hulpverlener toch tot melding overgaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=34Een minderjarig meisje wordt duidelijk geslagen door haar vriendje maar wil dit niet bevestigen. Kan ik als hulpverlener toch tot melding overgaan?
De hulpverlening merkt dat jongere A en B veel samen optrekken maar geen goede invloed hebben op elkaar. Kunnen zij dit met de ouders bespreken? Kan dit opgenomen worden in verslag aan verwijzer?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=35De hulpverlening merkt dat jongere A en B veel samen optrekken maar geen goede invloed hebben op elkaar. Kunnen zij dit met de ouders bespreken? Kan dit opgenomen worden in verslag aan verwijzer?
​​Een hulpverlener ontdekt een misdrijf waarvan een kind of kwetsbaar persoon slachtoffer is. Kan de hulpverlener acties tegen de dader ondernemen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=37​​Een hulpverlener ontdekt een misdrijf waarvan een kind of kwetsbaar persoon slachtoffer is. Kan de hulpverlener acties tegen de dader ondernemen?
Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=38Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?

 

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

info@jeugdrecht.be

Copyright Jeugdrecht.be