faq

 

 

In welke mate kan een MOF (een als misdrijf omschreven feit) geherkwalificeerd worden naar een PLS (problematische leefsituatie)?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1429In welke mate kan een MOF (een als misdrijf omschreven feit) geherkwalificeerd worden naar een PLS (problematische leefsituatie)?
Een nu meerderjarige jongen werd vanop jonge leeftijd door de jeugdrechtbank in een pleeggezin geplaatst en verblijft daar nog steeds. ZIjn pleegouders wensen hem te adopteren. Kan dit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1381Een nu meerderjarige jongen werd vanop jonge leeftijd door de jeugdrechtbank in een pleeggezin geplaatst en verblijft daar nog steeds. ZIjn pleegouders wensen hem te adopteren. Kan dit?
Kan ik als begeleider BJB informatie over de ouders niet doorgeven aan de jeugdrechter, gemandateerde voorziening of toegangspoort omdat deze mogelijk belemmerend zou werken in de volgende stap van het hulpverleningsplan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=12Kan ik als begeleider BJB informatie over de ouders niet doorgeven aan de jeugdrechter, gemandateerde voorziening of toegangspoort omdat deze mogelijk belemmerend zou werken in de volgende stap van het hulpverleningsplan?
De portefeuille van een begeleider werd gestolen. In het kader van een onderzoek bevraagt de politie de begeleider. Wat kan hij zeggen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1251De portefeuille van een begeleider werd gestolen. In het kader van een onderzoek bevraagt de politie de begeleider. Wat kan hij zeggen?
Bezorgde hulpverleners contacteerden het Steunpunt Jeugdhulp met de vraag naar hun mogelijke aansprakelijkheid bij ongevallen waarbij 'hun' kinderen en jongeren betrokken zijn.https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1280Bezorgde hulpverleners contacteerden het Steunpunt Jeugdhulp met de vraag naar hun mogelijke aansprakelijkheid bij ongevallen waarbij 'hun' kinderen en jongeren betrokken zijn.
Blijven ouders aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het pleegkind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1227Blijven ouders aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het pleegkind?
Wat is pleegvoogdij?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1277Wat is pleegvoogdij?
E​​​en gezin wil de twee pleegkinderen die al jarenlang bij hen wonen adopteren. De procedure gaat zijn gang, maar de pleegouders ontvangen vanaf de datum van het verzoek tot adoptie geen dagvergoeding meer. Hoe komt dit? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1398E​​​en gezin wil de twee pleegkinderen die al jarenlang bij hen wonen adopteren. De procedure gaat zijn gang, maar de pleegouders ontvangen vanaf de datum van het verzoek tot adoptie geen dagvergoeding meer. Hoe komt dit?
​​Kan ik als hulpverlener informatie uitwisselen met een stiefouder?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=20​​Kan ik als hulpverlener informatie uitwisselen met een stiefouder?
Wie neemt beslissingen over de opvoeding van een minderjarig pleegkind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1220Wie neemt beslissingen over de opvoeding van een minderjarig pleegkind?
Kunnen ouders informatie over de pleegouders inkijken in het dossier?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1237Kunnen ouders informatie over de pleegouders inkijken in het dossier?
Kan een minderjarige domicilie krijgen in de voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1252Kan een minderjarige domicilie krijgen in de voorziening?
Kan ik als hulpverlener in de jeugdhulpverlening aan ouders in een vechtscheiding w​​eigeren resultaten over de kinderen te geven indien ik weet dat deze verkeerd gebruikt zullen worden? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1282Kan ik als hulpverlener in de jeugdhulpverlening aan ouders in een vechtscheiding w​​eigeren resultaten over de kinderen te geven indien ik weet dat deze verkeerd gebruikt zullen worden?
Kunnen hulpverleners systematisch overgaan tot het controleren van de kamers?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1356Kunnen hulpverleners systematisch overgaan tot het controleren van de kamers?
De politie stelt voor systematisch bij elke onrustwekkende verdwijning de kamer van alle bewoners van de voorziening te doorzoeken. Kan dit op systematische wijze?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1358De politie stelt voor systematisch bij elke onrustwekkende verdwijning de kamer van alle bewoners van de voorziening te doorzoeken. Kan dit op systematische wijze?
Kunnen minderjarige kinderen erven? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1421Kunnen minderjarige kinderen erven?
Kan informatie over de jongere aan de politie worden meegedeeld naar aanleiding van een onderzoek dat tegen de jongere loopt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1435Kan informatie over de jongere aan de politie worden meegedeeld naar aanleiding van een onderzoek dat tegen de jongere loopt?
Kan een voorziening een jongere die bij hen in de instelling verblijft onderwerpe​​n aan een urinecontrole?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1439Kan een voorziening een jongere die bij hen in de instelling verblijft onderwerpe​​n aan een urinecontrole?
Wat is het verschil tussen pleegzorg en voogdij? Kan de voogd ook pleegouder zijn/worden?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1214Wat is het verschil tussen pleegzorg en voogdij? Kan de voogd ook pleegouder zijn/worden?
Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1396Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?
Is een ouder onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn 18 jaar geworden zoon?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1400Is een ouder onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn 18 jaar geworden zoon?
Wat zijn de rechten en plichten van een stiefouder?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1457Wat zijn de rechten en plichten van een stiefouder?
Wat betek​​ent HERGO? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1440Wat betek​​ent HERGO?
Wat is een herstelovereenkoms​​​t? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1441Wat is een herstelovereenkoms​​​t?
Er is een vermoeden van kindermisbruik in een pleeggezin dat ik als hulpverlener heb begeleid. De hulpverleningsrelatie is beëindigd, als ik verneem dat de pleegouders zich kandidaat-adoptieouders hebben gesteld. https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1331Er is een vermoeden van kindermisbruik in een pleeggezin dat ik als hulpverlener heb begeleid. De hulpverleningsrelatie is beëindigd, als ik verneem dat de pleegouders zich kandidaat-adoptieouders hebben gesteld.
​Mag de hulpverlening bekend maken wie een zaak gemeld heeft bij het parket?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=22​Mag de hulpverlening bekend maken wie een zaak gemeld heeft bij het parket?
Kan een pleegouder het dossier van het kind op de jeugdrechtbank inkijken?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1236Kan een pleegouder het dossier van het kind op de jeugdrechtbank inkijken?
Mag een jeugdhulpverlener een drugscontrole uitvo​​​eren? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1275Mag een jeugdhulpverlener een drugscontrole uitvo​​​eren?
Kan ik als hulpverlener de jongere een kopie geven van een psychologisch verslag? Moet ik de opmerkingen van de jongere daarin opnemen? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1283Kan ik als hulpverlener de jongere een kopie geven van een psychologisch verslag? Moet ik de opmerkingen van de jongere daarin opnemen?
Een stiefouder geeft belangrijke informatie over de relatie van de ouder met de m​​inderjarige, maar wil niet dat deze in verslag wordt opgenomen.https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1287Een stiefouder geeft belangrijke informatie over de relatie van de ouder met de m​​inderjarige, maar wil niet dat deze in verslag wordt opgenomen.
Heeft de stiefouder een rol in de jeugdhulpverlening? Kan hij of zij inzage vragen in een dossier?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1291Heeft de stiefouder een rol in de jeugdhulpverlening? Kan hij of zij inzage vragen in een dossier?
Moeten pleegouders ook worden opgeroepen voor de jeugdr​echter, wanneer de maatregel van plaatsing op een openbare zitting door de jeugdrechter wordt verlengd?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1387Moeten pleegouders ook worden opgeroepen voor de jeugdr​echter, wanneer de maatregel van plaatsing op een openbare zitting door de jeugdrechter wordt verlengd?
De ouders van een jongen van 18 overlijden kort na elkaar. Zij hebben een grote massa schulden. Wat moet de jongen doen om te vermijden dat hij deze schuldenmassa erft?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1448De ouders van een jongen van 18 overlijden kort na elkaar. Zij hebben een grote massa schulden. Wat moet de jongen doen om te vermijden dat hij deze schuldenmassa erft?
Als hulpverleners begeleiden we een gezin waarbij ouders en kind in toenemend conflict leven. Ouders willen hun kind uit huis zetten. Kan dit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1255Als hulpverleners begeleiden we een gezin waarbij ouders en kind in toenemend conflict leven. Ouders willen hun kind uit huis zetten. Kan dit?
Mag een voorziening de kamer van een jongere doorzoeken?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1428Mag een voorziening de kamer van een jongere doorzoeken?
Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=10Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?
Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=11Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...
Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=13Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?
Moet de voorziening informatie over het dagelijks leven van een kind doorgeven aan de ouders indien zij hierom vragen maar de minderjarige zich hiertegen verzet? Is er een verschil indien de minderjarige geplaatst werd door de jeugdrechthttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=16Moet de voorziening informatie over het dagelijks leven van een kind doorgeven aan de ouders indien zij hierom vragen maar de minderjarige zich hiertegen verzet? Is er een verschil indien de minderjarige geplaatst werd door de jeugdrecht
Kan de jeugdhulpverlener in het kader van een vechtscheiding aan één van de ouders, de moeder, copy geven van het dossier om aan te tonen dat die ouder goed meewerkt in de hulpverlening? Of kan hiervan attest uitgereikt worden?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=17Kan de jeugdhulpverlener in het kader van een vechtscheiding aan één van de ouders, de moeder, copy geven van het dossier om aan te tonen dat die ouder goed meewerkt in de hulpverlening? Of kan hiervan attest uitgereikt worden?
Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=19Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?
Een voortvluchtige vader wil zijn kinderen komen uitleggen dat hij een tijdje de gevangenis in gaat.https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=2Een voortvluchtige vader wil zijn kinderen komen uitleggen dat hij een tijdje de gevangenis in gaat.
​Moet een hulpverlener ingaan op een uitnodiging van de onderzoeksrechter om vragen te beantwoorden over een minderjarige die ze begeleidt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=25​Moet een hulpverlener ingaan op een uitnodiging van de onderzoeksrechter om vragen te beantwoorden over een minderjarige die ze begeleidt?
Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=27Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?
Wat doen we met ons beroepsgeheim bij verdwijning van een jongere?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=3Wat doen we met ons beroepsgeheim bij verdwijning van een jongere?
Wat kan een hulpverlener doen wanneer hij/zij privé benaderd wordt door een jongere die hij/zij begeleidt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=30Wat kan een hulpverlener doen wanneer hij/zij privé benaderd wordt door een jongere die hij/zij begeleidt?
​Door het overlijden van vader wordt moeder plots de enige bekleedt met het ouderlijk gezag. Moeder was nooit betrokken bij het kind of de hulpverlening. Kan zij plots informatie opvragen? Welke informatie kan/moet gegeven worden?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=33​Door het overlijden van vader wordt moeder plots de enige bekleedt met het ouderlijk gezag. Moeder was nooit betrokken bij het kind of de hulpverlening. Kan zij plots informatie opvragen? Welke informatie kan/moet gegeven worden?
Een minderjarig meisje wordt duidelijk geslagen door haar vriendje maar wil dit niet bevestigen. Kan ik als hulpverlener toch tot melding overgaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=34Een minderjarig meisje wordt duidelijk geslagen door haar vriendje maar wil dit niet bevestigen. Kan ik als hulpverlener toch tot melding overgaan?
De hulpverlening merkt dat jongere A en B veel samen optrekken maar geen goede invloed hebben op elkaar. Kunnen zij dit met de ouders bespreken? Kan dit opgenomen worden in verslag aan verwijzer?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=35De hulpverlening merkt dat jongere A en B veel samen optrekken maar geen goede invloed hebben op elkaar. Kunnen zij dit met de ouders bespreken? Kan dit opgenomen worden in verslag aan verwijzer?
​​Een hulpverlener ontdekt een misdrijf waarvan een kind of kwetsbaar persoon slachtoffer is. Kan de hulpverlener acties tegen de dader ondernemen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=37​​Een hulpverlener ontdekt een misdrijf waarvan een kind of kwetsbaar persoon slachtoffer is. Kan de hulpverlener acties tegen de dader ondernemen?

 

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

info@jeugdrecht.be

Copyright Jeugdrecht.be