faq

 

 

Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1396Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?
Worden feiten die jongeren gepleegd hebben een aantal jaren na de meerderjarigheid automatisch van het strafblad gewist?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1202Worden feiten die jongeren gepleegd hebben een aantal jaren na de meerderjarigheid automatisch van het strafblad gewist?
Is een ouder onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn 18 jaar geworden zoon?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1400Is een ouder onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn 18 jaar geworden zoon?
Wie schrijft het pleegkind in op een school en beslist over de studieric​​hting? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1223Wie schrijft het pleegkind in op een school en beslist over de studieric​​hting?
Een 17 jarig meisje vertelt de hulpverlening haar verhaal over een afgebro​ken zwangerschap, maar wil niet dat we dit bespreken met de ouders of de consulente van de jeugdrechtbank. Wat kan/mag?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1250Een 17 jarig meisje vertelt de hulpverlening haar verhaal over een afgebro​ken zwangerschap, maar wil niet dat we dit bespreken met de ouders of de consulente van de jeugdrechtbank. Wat kan/mag?
Wie kan geld afhalen van de rekening van het pleegkind ?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1231Wie kan geld afhalen van de rekening van het pleegkind ?
Moeten een voogd mogelijke zware medische kosten zelf dragen? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1278Moeten een voogd mogelijke zware medische kosten zelf dragen?
In welke mate kan een MOF (een als misdrijf omschreven feit) geherkwalificeerd worden naar een PLS (problematische leefsituatie)?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1429In welke mate kan een MOF (een als misdrijf omschreven feit) geherkwalificeerd worden naar een PLS (problematische leefsituatie)?
Wat is ouderlijke onderhoudsplicht?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1279Wat is ouderlijke onderhoudsplicht?
Kunnen hulpverleners systematisch overgaan tot het controleren van de kamers?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1356Kunnen hulpverleners systematisch overgaan tot het controleren van de kamers?
Een jongere wil van consulent bij de Sociale Dienst Jeugdrechtbank veranderen. Kan dat?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1238Een jongere wil van consulent bij de Sociale Dienst Jeugdrechtbank veranderen. Kan dat?
Wat is een gemeenschapsinstelling?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1368Wat is een gemeenschapsinstelling?
Een meisje van bijna 18 mag thuis niet meer binnen. Ze verblijft bij vrienden, en kan waarschijnlijk binnen een paar maanden een vrijkomend studiootje huren van kennissen. Moeder gaf bij de dienst bevolking aan dat haar dochter niet meer bij haar woont. https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1384Een meisje van bijna 18 mag thuis niet meer binnen. Ze verblijft bij vrienden, en kan waarschijnlijk binnen een paar maanden een vrijkomend studiootje huren van kennissen. Moeder gaf bij de dienst bevolking aan dat haar dochter niet meer bij haar woont.
Kunnen minderjarige kinderen erven? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1421Kunnen minderjarige kinderen erven?
Wat betek​​ent HERGO? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1440Wat betek​​ent HERGO?
Wat is een herstelovereenkoms​​​t? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1441Wat is een herstelovereenkoms​​​t?
Kan een​​ minderjarige zelf een rekening openen bij een bank? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1419Kan een​​ minderjarige zelf een rekening openen bij een bank?
Ouders vragen bij de begeleiding alle inlogcodes en wachtwoorden van hun minderjarige zoon op. Ze zijn verontrust en willen een oogje in het zeil houden. Wat moet de begeleiding hiermee?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1240Ouders vragen bij de begeleiding alle inlogcodes en wachtwoorden van hun minderjarige zoon op. Ze zijn verontrust en willen een oogje in het zeil houden. Wat moet de begeleiding hiermee?
Mag een jeugdhulpverlener een drugscontrole uitvo​​​eren? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1275Mag een jeugdhulpverlener een drugscontrole uitvo​​​eren?
Moet de voorziening informatie over het dagelijks leven van een kind doorgeven aan de ouders indien zij hierom vragen maar de minderjarige zich hiertegen verzet?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1290Moet de voorziening informatie over het dagelijks leven van een kind doorgeven aan de ouders indien zij hierom vragen maar de minderjarige zich hiertegen verzet?
Kan een pleegouder het dossier van het kind op de jeugdrechtbank inkijken?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1236Kan een pleegouder het dossier van het kind op de jeugdrechtbank inkijken?
Kan een minderjarige domicilie krijgen in de voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1252Kan een minderjarige domicilie krijgen in de voorziening?
Kan een voorziening een jongere die bij hen in de instelling verblijft onderwerpe​​n aan een urinecontrole?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1439Kan een voorziening een jongere die bij hen in de instelling verblijft onderwerpe​​n aan een urinecontrole?
Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=10Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?
Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=11Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...
Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=13Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?
Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=19Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?
Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=27Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?
Een minderjarig meisje wordt duidelijk geslagen door haar vriendje maar wil dit niet bevestigen. Kan ik als hulpverlener toch tot melding overgaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=34Een minderjarig meisje wordt duidelijk geslagen door haar vriendje maar wil dit niet bevestigen. Kan ik als hulpverlener toch tot melding overgaan?
​​Een hulpverlener ontdekt een misdrijf waarvan een kind of kwetsbaar persoon slachtoffer is. Kan de hulpverlener acties tegen de dader ondernemen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=37​​Een hulpverlener ontdekt een misdrijf waarvan een kind of kwetsbaar persoon slachtoffer is. Kan de hulpverlener acties tegen de dader ondernemen?
Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=38Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?
​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=39​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?
Wat met geven van informatie bij een vechtscheiding?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=4Wat met geven van informatie bij een vechtscheiding?
​​Een hulpverlener verneemt van een jongere druggebruik en dealen van drugs. Mag de hulpverlener dit melden bij het parket of politie? Moet je hierover rapporteren aan de jeugdrechter?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=40​​Een hulpverlener verneemt van een jongere druggebruik en dealen van drugs. Mag de hulpverlener dit melden bij het parket of politie? Moet je hierover rapporteren aan de jeugdrechter?
Mag een voorziening namen medebewoners doorgeven aan ex-cliënte?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=7Mag een voorziening namen medebewoners doorgeven aan ex-cliënte?
Cliënten veroorzaken materiële schade bij de voorziening. Kan de voorziening de schade verhalen via hun zakgeld?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1206Cliënten veroorzaken materiële schade bij de voorziening. Kan de voorziening de schade verhalen via hun zakgeld?
Is alle pleegzorg rechtstreeks toegankelijk? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1213Is alle pleegzorg rechtstreeks toegankelijk?
Moet een kandidaat-pleegouder een uittreksel uit het strafregister voorleggen? Wat is de impact daarvan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1215Moet een kandidaat-pleegouder een uittreksel uit het strafregister voorleggen? Wat is de impact daarvan?
Kan een dienst voor pleegzorg het pleegzorgattest weigeren of intrekken​​? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1218Kan een dienst voor pleegzorg het pleegzorgattest weigeren of intrekken​​?
Wat kan een pleegouder doen als het pleegzorgattest wordt ingetrokken of geweigerd?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1219Wat kan een pleegouder doen als het pleegzorgattest wordt ingetrokken of geweigerd?
Wie heeft recht op medische informatie over het pleegkind: het kind, de ouders, de begeleidende dienst, de pleegouders?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1221Wie heeft recht op medische informatie over het pleegkind: het kind, de ouders, de begeleidende dienst, de pleegouders?
Kan een school een plaatsingsattest over een pleegkind vragen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1224Kan een school een plaatsingsattest over een pleegkind vragen?
Wie beslist over een medisch noodzakelijke behandeling van een kind​? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1225Wie beslist over een medisch noodzakelijke behandeling van een kind​?
Wie beslist over medische behandelingen die niet dringend noodzakelijk zijn?​https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1226Wie beslist over medische behandelingen die niet dringend noodzakelijk zijn?​
Kan een (pleeg)kind nadat het meerderjarig werd, aangesproken worden voor schulden van de periode waarin hij minderjarig was?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1228Kan een (pleeg)kind nadat het meerderjarig werd, aangesproken worden voor schulden van de periode waarin hij minderjarig was?
De voortvluchtige ouder van mijn pleegkind staat plots voor de deur. Moet ik iemand verwittigen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1232De voortvluchtige ouder van mijn pleegkind staat plots voor de deur. Moet ik iemand verwittigen?
Moet een pleegkind toestemming vragen aan de ouders om op kamp te gaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1233Moet een pleegkind toestemming vragen aan de ouders om op kamp te gaan?
De dienst voor pleegzorg houdt een dossier bij over ons als pleegouder en over het pleegkind. Mogen pleegouders die dossiers inkijken?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1235De dienst voor pleegzorg houdt een dossier bij over ons als pleegouder en over het pleegkind. Mogen pleegouders die dossiers inkijken?
Kunnen ouders informatie over de pleegouders inkijken in het dossier?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1237Kunnen ouders informatie over de pleegouders inkijken in het dossier?
Een ex-cliënte vraagt de namen van haar medebewoners gedurende de periode dat ze in de voorziening verbleef. Mag de voorziening op deze vraag ingaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1239Een ex-cliënte vraagt de namen van haar medebewoners gedurende de periode dat ze in de voorziening verbleef. Mag de voorziening op deze vraag ingaan?

 

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be