faq

 

 

Wat is pleegvoogdij?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1277Wat is pleegvoogdij?
Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1396Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?
Een minderjarig meisje is zwanger. Ze vraagt zich af of ze recht heeft op zwangerschapsverlof en/of ouderschapsverlof.https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1256Een minderjarig meisje is zwanger. Ze vraagt zich af of ze recht heeft op zwangerschapsverlof en/of ouderschapsverlof.
Een meisje van bijna 18 mag thuis niet meer binnen. Ze verblijft bij vrienden, en kan waarschijnlijk binnen een paar maanden een vrijkomend studiootje huren van kennissen. Moeder gaf bij de dienst bevolking aan dat haar dochter niet meer bij haar woont. https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1384Een meisje van bijna 18 mag thuis niet meer binnen. Ze verblijft bij vrienden, en kan waarschijnlijk binnen een paar maanden een vrijkomend studiootje huren van kennissen. Moeder gaf bij de dienst bevolking aan dat haar dochter niet meer bij haar woont.
Zijn (toekomstige) tienerouders nog onderworpen aan de leerplicht?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1257Zijn (toekomstige) tienerouders nog onderworpen aan de leerplicht?
Oefen​​en minderjarigen het ouderlijk gezag over hun kinderen zelf uit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1411Oefen​​en minderjarigen het ouderlijk gezag over hun kinderen zelf uit?
Is een ouder onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn 18 jaar geworden zoon?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1400Is een ouder onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn 18 jaar geworden zoon?
Kan een mind​​​erjarige vader zijn kind erkennen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1410Kan een mind​​​erjarige vader zijn kind erkennen?
Heeft een biologische ouder recht op contact met zijn kind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1452Heeft een biologische ouder recht op contact met zijn kind?
Als hulpverleners begeleiden we een gezin waarbij ouders en kind in toenemend conflict leven. Ouders willen hun kind uit huis zetten. Kan dit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1255Als hulpverleners begeleiden we een gezin waarbij ouders en kind in toenemend conflict leven. Ouders willen hun kind uit huis zetten. Kan dit?
Worden feiten die jongeren gepleegd hebben een aantal jaren na de meerderjarigheid automatisch van het strafblad gewist?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1202Worden feiten die jongeren gepleegd hebben een aantal jaren na de meerderjarigheid automatisch van het strafblad gewist?
De dienst voor pleegzorg houdt een dossier bij over ons als pleegouder en over het pleegkind. Mogen pleegouders die dossiers inkijken?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1235De dienst voor pleegzorg houdt een dossier bij over ons als pleegouder en over het pleegkind. Mogen pleegouders die dossiers inkijken?
Kan een pleegouder het dossier van het kind op de jeugdrechtbank inkijken?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1236Kan een pleegouder het dossier van het kind op de jeugdrechtbank inkijken?
Ouders vragen bij de begeleiding alle inlogcodes en wachtwoorden van hun minderjarige zoon op. Ze zijn verontrust en willen een oogje in het zeil houden. Wat moet de begeleiding hiermee?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1240Ouders vragen bij de begeleiding alle inlogcodes en wachtwoorden van hun minderjarige zoon op. Ze zijn verontrust en willen een oogje in het zeil houden. Wat moet de begeleiding hiermee?
Een 17 jarig meisje vertelt de hulpverlening haar verhaal over een afgebro​ken zwangerschap, maar wil niet dat we dit bespreken met de ouders of de consulente van de jeugdrechtbank. Wat kan/mag?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1250Een 17 jarig meisje vertelt de hulpverlening haar verhaal over een afgebro​ken zwangerschap, maar wil niet dat we dit bespreken met de ouders of de consulente van de jeugdrechtbank. Wat kan/mag?
Wanneer mogen minderjarigen vrijen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1412Wanneer mogen minderjarigen vrijen?
​​Kan ik als hulpverlener informatie uitwisselen met een stiefouder?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=20​​Kan ik als hulpverlener informatie uitwisselen met een stiefouder?
Wat is de jeugdgevangenis in Everberg?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1367Wat is de jeugdgevangenis in Everberg?
In welke mate kan een MOF (een als misdrijf omschreven feit) geherkwalificeerd worden naar een PLS (problematische leefsituatie)?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1429In welke mate kan een MOF (een als misdrijf omschreven feit) geherkwalificeerd worden naar een PLS (problematische leefsituatie)?
Wat betek​​ent HERGO? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1440Wat betek​​ent HERGO?
Wat is een herstelovereenkoms​​​t? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1441Wat is een herstelovereenkoms​​​t?
Hebben vrijwilligers die ingeschakeld worden in de jeugdhulpverlening ook beroepsgeheim?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=9Hebben vrijwilligers die ingeschakeld worden in de jeugdhulpverlening ook beroepsgeheim?
Kan een minderjarige domicilie krijgen in de voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1252Kan een minderjarige domicilie krijgen in de voorziening?
Mogen pleegzorgers informatie uitwisselen met andere hulpverleners?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=6Mogen pleegzorgers informatie uitwisselen met andere hulpverleners?
Wanneer is er sprake van pleegzorg? Zijn er verschillende vormen van pleegzorg?​https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1212Wanneer is er sprake van pleegzorg? Zijn er verschillende vormen van pleegzorg?​
Kunnen ouders informatie over de pleegouders inkijken in het dossier?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1237Kunnen ouders informatie over de pleegouders inkijken in het dossier?
Een meerderjarige cliënt wil haar domicilie in de voorziening plaatsen. Welke risico's brengt dit mee voor de voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1253Een meerderjarige cliënt wil haar domicilie in de voorziening plaatsen. Welke risico's brengt dit mee voor de voorziening?
Wat is voogdij?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1276Wat is voogdij?
Als hulpverlener kom ik buiten mijn professionele werkzaamheden foto's tegen van een pleegkind dat ik begeleid. De foto's werden verspreid door de pleegouders.https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1285Als hulpverlener kom ik buiten mijn professionele werkzaamheden foto's tegen van een pleegkind dat ik begeleid. De foto's werden verspreid door de pleegouders.
Mogen pleegouders foto's van pleegkinderen op facebook plaatsen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1337Mogen pleegouders foto's van pleegkinderen op facebook plaatsen?
Mag je als pleegouder een website over je pleegkind aanmaken?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1340Mag je als pleegouder een website over je pleegkind aanmaken?
​Kunnen pleegouders informatie uitwisselen met ouders op een sociale netwerksite (facebook/netlog)? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1341​Kunnen pleegouders informatie uitwisselen met ouders op een sociale netwerksite (facebook/netlog)?
Een ouder laat zich op een sociale netwerksite zeer negatief uit over zijn kind dat door ons begeleid wordt, kan ik daar als hulpverlener op reageren? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1343Een ouder laat zich op een sociale netwerksite zeer negatief uit over zijn kind dat door ons begeleid wordt, kan ik daar als hulpverlener op reageren?
Heeft een jongere die begeleid wordt door een dienst Begeleid Zelstandig Wonen recht op een installatiepremie?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1372Heeft een jongere die begeleid wordt door een dienst Begeleid Zelstandig Wonen recht op een installatiepremie?
Bestaat er een juridisch kader voor hulpverleners in relatie tot de jongeren die chatten en mailen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1376Bestaat er een juridisch kader voor hulpverleners in relatie tot de jongeren die chatten en mailen?
Op de computer van de voorziening staan heel vaak foto's van de jongeren en activiteiten. Sommige jongeren zetten deze foto's op hun persoonlijke webspace. Kan dit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1377Op de computer van de voorziening staan heel vaak foto's van de jongeren en activiteiten. Sommige jongeren zetten deze foto's op hun persoonlijke webspace. Kan dit?
Worden voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen vergoed?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1385Worden voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen vergoed?
Moeten pleegouders ook worden opgeroepen voor de jeugdr​echter, wanneer de maatregel van plaatsing op een openbare zitting door de jeugdrechter wordt verlengd?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1387Moeten pleegouders ook worden opgeroepen voor de jeugdr​echter, wanneer de maatregel van plaatsing op een openbare zitting door de jeugdrechter wordt verlengd?
Waar vind ik meer informatie over vreemdelingenrecht, verblijfsvergunningen, internationaal privaatrecht enzovoort?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1395Waar vind ik meer informatie over vreemdelingenrecht, verblijfsvergunningen, internationaal privaatrecht enzovoort?
Wat is de juiste draagwijdte van begrippen als ouderlijk gezag, omgangsrecht, verb​​​​lijfsregeling, co-ouderschap?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1453Wat is de juiste draagwijdte van begrippen als ouderlijk gezag, omgangsrecht, verb​​​​lijfsregeling, co-ouderschap?
​​Mogen casussen worden besproken in een opleiding/stage?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=23​​Mogen casussen worden besproken in een opleiding/stage?
Kan een voorziening een meisje verplichten om anticonceptiemiddelen te gebruiken?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1203Kan een voorziening een meisje verplichten om anticonceptiemiddelen te gebruiken?
Is logistiek personeel binnen de jeugdhulpverlening ook gebonden door het beroepsgeheim?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1333Is logistiek personeel binnen de jeugdhulpverlening ook gebonden door het beroepsgeheim?
Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=10Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?
Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=11Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...
Kan ik als begeleider BJB informatie over de ouders niet doorgeven aan de jeugdrechter, gemandateerde voorziening of toegangspoort omdat deze mogelijk belemmerend zou werken in de volgende stap van het hulpverleningsplan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=12Kan ik als begeleider BJB informatie over de ouders niet doorgeven aan de jeugdrechter, gemandateerde voorziening of toegangspoort omdat deze mogelijk belemmerend zou werken in de volgende stap van het hulpverleningsplan?
Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=13Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?
Moet de voorziening informatie over het dagelijks leven van een kind doorgeven aan de ouders indien zij hierom vragen maar de minderjarige zich hiertegen verzet? Is er een verschil indien de minderjarige geplaatst werd door de jeugdrechthttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=16Moet de voorziening informatie over het dagelijks leven van een kind doorgeven aan de ouders indien zij hierom vragen maar de minderjarige zich hiertegen verzet? Is er een verschil indien de minderjarige geplaatst werd door de jeugdrecht
Kan de jeugdhulpverlener in het kader van een vechtscheiding aan één van de ouders, de moeder, copy geven van het dossier om aan te tonen dat die ouder goed meewerkt in de hulpverlening? Of kan hiervan attest uitgereikt worden?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=17Kan de jeugdhulpverlener in het kader van een vechtscheiding aan één van de ouders, de moeder, copy geven van het dossier om aan te tonen dat die ouder goed meewerkt in de hulpverlening? Of kan hiervan attest uitgereikt worden?
Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=19Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?

 

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

info@jeugdrecht.be

Copyright Jeugdrecht.be