faq

 

 

Heeft een minderjarige ook een strafregister? Wat staat daarin, wie kan het raadplegen? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1444Heeft een minderjarige ook een strafregister? Wat staat daarin, wie kan het raadplegen?
Kan een pleegkind aangesproken worden voor bepaalde kosten (begrafeniskosten, ziektekosten,...) of schulden van zijn ouders als hij n​​​ooit contact had met hen? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1229Kan een pleegkind aangesproken worden voor bepaalde kosten (begrafeniskosten, ziektekosten,...) of schulden van zijn ouders als hij n​​​ooit contact had met hen?
Wat is het verschil tussen pleegzorg en voogdij? Kan de voogd ook pleegouder zijn/worden?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1214Wat is het verschil tussen pleegzorg en voogdij? Kan de voogd ook pleegouder zijn/worden?
Kan de jeugdhulpverlener in het kader van een vechtscheiding aan één van de ouders, de moeder, copy geven van het dossier om aan te tonen dat die ouder goed meewerkt in de hulpverlening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1297Kan de jeugdhulpverlener in het kader van een vechtscheiding aan één van de ouders, de moeder, copy geven van het dossier om aan te tonen dat die ouder goed meewerkt in de hulpverlening?
Kunnen hulpverleners systematisch overgaan tot het controleren van de kamers?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1356Kunnen hulpverleners systematisch overgaan tot het controleren van de kamers?
Mag een school melden aan de ouders dat een leerling, in casu meerderjarig, de lessen niet heeft bijgewoond indien de leerling zich expliciet tegen het doorgeven van deze informatie verzet?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=31Mag een school melden aan de ouders dat een leerling, in casu meerderjarig, de lessen niet heeft bijgewoond indien de leerling zich expliciet tegen het doorgeven van deze informatie verzet?
Kan een voorziening een minderjarige zonder toezicht een vrijetijdsactiviteit laten beoefenen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1262Kan een voorziening een minderjarige zonder toezicht een vrijetijdsactiviteit laten beoefenen?
​​Een hulpverlener ontdekt een misdrijf waarvan een kind of kwetsbaar persoon slachtoffer is. Kan de hulpverlener acties tegen de dader ondernemen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=37​​Een hulpverlener ontdekt een misdrijf waarvan een kind of kwetsbaar persoon slachtoffer is. Kan de hulpverlener acties tegen de dader ondernemen?
Kan een pleegouder een bankrekening openen voor een pleegkind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1230Kan een pleegouder een bankrekening openen voor een pleegkind?
Worden feiten die jongeren gepleegd hebben een aantal jaren na de meerderjarigheid automatisch van het strafblad gewist?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1202Worden feiten die jongeren gepleegd hebben een aantal jaren na de meerderjarigheid automatisch van het strafblad gewist?
Indien de jongere geen toestemming geeft tot het doorzoeken van zijn kamer door de politie of deze toestemming intrekt, kan de hulpverlener de ka​​mer dan nog betreden?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1359Indien de jongere geen toestemming geeft tot het doorzoeken van zijn kamer door de politie of deze toestemming intrekt, kan de hulpverlener de ka​​mer dan nog betreden?
Mag een voorziening de kamer van een jongere doorzoeken?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1428Mag een voorziening de kamer van een jongere doorzoeken?
​Waar ligt de verantwoordelijkheid van de voorziening indien blijkt dat bv. foto's van jongeren in de voorziening op het internet terechtkomen door één van de medebewoners? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1352​Waar ligt de verantwoordelijkheid van de voorziening indien blijkt dat bv. foto's van jongeren in de voorziening op het internet terechtkomen door één van de medebewoners?
Je bent getuige van een conflict tussen 2 ouders waarvan je het kind begeleid. Valt de info over bijvoorbeeld de aanleiding van dit conflict ook onder het beroepsgeheim?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1242Je bent getuige van een conflict tussen 2 ouders waarvan je het kind begeleid. Valt de info over bijvoorbeeld de aanleiding van dit conflict ook onder het beroepsgeheim?
Heeft een hulpverlener recht op inzage van het medisch dossier van een minderjarige?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1271Heeft een hulpverlener recht op inzage van het medisch dossier van een minderjarige?
Mag een school melden aan de ouders dat een leerling, in casu meerderjarig, de lessen niet heeft bijgewoond indien de leerling zich expliciet tegen het doorgeven van deze informatie verzet? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1315Mag een school melden aan de ouders dat een leerling, in casu meerderjarig, de lessen niet heeft bijgewoond indien de leerling zich expliciet tegen het doorgeven van deze informatie verzet?
​Hoe moet ik als hulpverlener ageren indien de politie/onderzoeksrechter aanklopt met een vraag tot informatie en een machtiging tot inbeslagname dossier? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1354​Hoe moet ik als hulpverlener ageren indien de politie/onderzoeksrechter aanklopt met een vraag tot informatie en een machtiging tot inbeslagname dossier?
Is er een kader voor het gebruik van licht geweld bij het verweer van een hulpverlener tegen agressief gedrag of bij het brengen van een jongere naar de afzonderingsruimte?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1361Is er een kader voor het gebruik van licht geweld bij het verweer van een hulpverlener tegen agressief gedrag of bij het brengen van een jongere naar de afzonderingsruimte?
Wat is herstelbemiddeling?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1374Wat is herstelbemiddeling?
Mogen de begeleiders van een voorziening de e-mails en chat-gesprekken van een jongere lezen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1399Mogen de begeleiders van een voorziening de e-mails en chat-gesprekken van een jongere lezen?
​Moet een hulpverlener ingaan op een uitnodiging van de onderzoeksrechter om vragen te beantwoorden over een minderjarige die ze begeleidt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=25​Moet een hulpverlener ingaan op een uitnodiging van de onderzoeksrechter om vragen te beantwoorden over een minderjarige die ze begeleidt?
Wanneer is er sprake van pleegzorg? Zijn er verschillende vormen van pleegzorg?​https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1212Wanneer is er sprake van pleegzorg? Zijn er verschillende vormen van pleegzorg?​
Kunnen we roken in de voorziening toestaan? Als ouders de jongere verbieden om te roken, moeten wij dit dan volgen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1267Kunnen we roken in de voorziening toestaan? Als ouders de jongere verbieden om te roken, moeten wij dit dan volgen?
Wat is pleegvoogdij?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1277Wat is pleegvoogdij?
Wat is de jeugdgevangenis in Everberg?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1367Wat is de jeugdgevangenis in Everberg?
Een meisje van bijna 18 mag thuis niet meer binnen. Ze verblijft bij vrienden, en kan waarschijnlijk binnen een paar maanden een vrijkomend studiootje huren van kennissen. Moeder gaf bij de dienst bevolking aan dat haar dochter niet meer bij haar woont. https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1384Een meisje van bijna 18 mag thuis niet meer binnen. Ze verblijft bij vrienden, en kan waarschijnlijk binnen een paar maanden een vrijkomend studiootje huren van kennissen. Moeder gaf bij de dienst bevolking aan dat haar dochter niet meer bij haar woont.
Wat betek​​ent HERGO? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1440Wat betek​​ent HERGO?
Wat is een herstelovereenkoms​​​t? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1441Wat is een herstelovereenkoms​​​t?
Ouders vragen bij de begeleiding alle inlogcodes en wachtwoorden van hun minderjarige zoon op. Ze zijn verontrust en willen een oogje in het zeil houden. Wat moet de begeleiding hiermee?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1240Ouders vragen bij de begeleiding alle inlogcodes en wachtwoorden van hun minderjarige zoon op. Ze zijn verontrust en willen een oogje in het zeil houden. Wat moet de begeleiding hiermee?
Bestaat er een juridisch kader voor hulpverleners in relatie tot de jongeren die chatten en mailen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1376Bestaat er een juridisch kader voor hulpverleners in relatie tot de jongeren die chatten en mailen?
Moeder en vader liggen in vechtscheiding. Moeder weigert haar nieuwe a​​​​dres waarop ze met haar zoon verblijft aan de vader door te geven. Vader verwacht deze informatie, ben ik hiertoe verplicht als hulpverlener? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1209Moeder en vader liggen in vechtscheiding. Moeder weigert haar nieuwe a​​​​dres waarop ze met haar zoon verblijft aan de vader door te geven. Vader verwacht deze informatie, ben ik hiertoe verplicht als hulpverlener?
Moet een kandidaat-pleegouder een uittreksel uit het strafregister voorleggen? Wat is de impact daarvan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1215Moet een kandidaat-pleegouder een uittreksel uit het strafregister voorleggen? Wat is de impact daarvan?
De politie stelt voor systematisch bij elke onrustwekkende verdwijning de kamer van alle bewoners van de voorziening te doorzoeken. Kan dit op systematische wijze?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1358De politie stelt voor systematisch bij elke onrustwekkende verdwijning de kamer van alle bewoners van de voorziening te doorzoeken. Kan dit op systematische wijze?
Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1396Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?
Is een ouder onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn 18 jaar geworden zoon?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1400Is een ouder onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn 18 jaar geworden zoon?
Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=10Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?
Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=11Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...
Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=13Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?
Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=19Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?
Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=27Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?
Een minderjarig meisje wordt duidelijk geslagen door haar vriendje maar wil dit niet bevestigen. Kan ik als hulpverlener toch tot melding overgaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=34Een minderjarig meisje wordt duidelijk geslagen door haar vriendje maar wil dit niet bevestigen. Kan ik als hulpverlener toch tot melding overgaan?
Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=38Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?
​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=39​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?
Wat met geven van informatie bij een vechtscheiding?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=4Wat met geven van informatie bij een vechtscheiding?
​​Een hulpverlener verneemt van een jongere druggebruik en dealen van drugs. Mag de hulpverlener dit melden bij het parket of politie? Moet je hierover rapporteren aan de jeugdrechter?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=40​​Een hulpverlener verneemt van een jongere druggebruik en dealen van drugs. Mag de hulpverlener dit melden bij het parket of politie? Moet je hierover rapporteren aan de jeugdrechter?
Mag een voorziening namen medebewoners doorgeven aan ex-cliënte?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=7Mag een voorziening namen medebewoners doorgeven aan ex-cliënte?
Cliënten veroorzaken materiële schade bij de voorziening. Kan de voorziening de schade verhalen via hun zakgeld?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1206Cliënten veroorzaken materiële schade bij de voorziening. Kan de voorziening de schade verhalen via hun zakgeld?
Is alle pleegzorg rechtstreeks toegankelijk? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1213Is alle pleegzorg rechtstreeks toegankelijk?
Kan een dienst voor pleegzorg het pleegzorgattest weigeren of intrekken​​? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1218Kan een dienst voor pleegzorg het pleegzorgattest weigeren of intrekken​​?
Wat kan een pleegouder doen als het pleegzorgattest wordt ingetrokken of geweigerd?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1219Wat kan een pleegouder doen als het pleegzorgattest wordt ingetrokken of geweigerd?

 

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be