faq

 

 

Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1396Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?
Wat is pleegvoogdij?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1277Wat is pleegvoogdij?
Kan een jongere in een voorziening bezoek ontvangen van zus of broer, halfzus of halfbroer, stiefbroer of zus, zonder de instemming van de ouders?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1263Kan een jongere in een voorziening bezoek ontvangen van zus of broer, halfzus of halfbroer, stiefbroer of zus, zonder de instemming van de ouders?
Wie heeft recht op medische informatie over het pleegkind: het kind, de ouders, de begeleidende dienst, de pleegouders?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1221Wie heeft recht op medische informatie over het pleegkind: het kind, de ouders, de begeleidende dienst, de pleegouders?
Wie van de ouders is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1260Wie van de ouders is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind?
Moet een pleegkind toestemming vragen aan de ouders om op kamp te gaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1233Moet een pleegkind toestemming vragen aan de ouders om op kamp te gaan?
​Hoe moet ik als hulpverlener ageren indien de politie/onderzoeksrechter aanklopt met een vraag tot informatie en een machtiging tot inbeslagname dossier? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1354​Hoe moet ik als hulpverlener ageren indien de politie/onderzoeksrechter aanklopt met een vraag tot informatie en een machtiging tot inbeslagname dossier?
Oefen​​en minderjarigen het ouderlijk gezag over hun kinderen zelf uit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1411Oefen​​en minderjarigen het ouderlijk gezag over hun kinderen zelf uit?
Mag een school melden aan de ouders dat een leerling, in casu meerderjarig, de lessen niet heeft bijgewoond indien de leerling zich expliciet tegen het doorgeven van deze informatie verzet?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=31Mag een school melden aan de ouders dat een leerling, in casu meerderjarig, de lessen niet heeft bijgewoond indien de leerling zich expliciet tegen het doorgeven van deze informatie verzet?
Mag een hulpverlener medicatie toedienen in geval van nood?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1270Mag een hulpverlener medicatie toedienen in geval van nood?
Kan een minderjarig meisje zelf beslissen een piercing te steken, of zich te laten tatoeëren?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1409Kan een minderjarig meisje zelf beslissen een piercing te steken, of zich te laten tatoeëren?
Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=13Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?
Is het bezit van Cannabis strafbaar?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1405Is het bezit van Cannabis strafbaar?
Wat betek​​ent HERGO? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1440Wat betek​​ent HERGO?
Wat is een herstelovereenkoms​​​t? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1441Wat is een herstelovereenkoms​​​t?
Kan een pleegouder de pleegkinderen beschermen indien wettelijke vertegenwoordiger niets onderneemt voor de afwikkeling van nalatenschap ?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1261Kan een pleegouder de pleegkinderen beschermen indien wettelijke vertegenwoordiger niets onderneemt voor de afwikkeling van nalatenschap ?
Kan een medicus een medisch verslag bezorgen aan een begeleider zonder dat de minderjarige cliënt daarmee akkoord gaat​​​? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1300Kan een medicus een medisch verslag bezorgen aan een begeleider zonder dat de minderjarige cliënt daarmee akkoord gaat​​​?
​Waar ligt de verantwoordelijkheid van de voorziening indien blijkt dat bv. foto's van jongeren in de voorziening op het internet terechtkomen door één van de medebewoners? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1352​Waar ligt de verantwoordelijkheid van de voorziening indien blijkt dat bv. foto's van jongeren in de voorziening op het internet terechtkomen door één van de medebewoners?
Wie beslist over medische behandelingen die niet dringend noodzakelijk zijn?​https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1226Wie beslist over medische behandelingen die niet dringend noodzakelijk zijn?​
Een kind vraagt inz​​age in zijn dossier. Mogen we het dossier filteren? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1243Een kind vraagt inz​​age in zijn dossier. Mogen we het dossier filteren?
De ouders vragen de hulpverlener om een jongere medicatie te geven. Kan je hier als hulpverlener op ingaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1265De ouders vragen de hulpverlener om een jongere medicatie te geven. Kan je hier als hulpverlener op ingaan?
Kan een pleegouder inzage vragen in een verslag van een OOOC waarin geadviseerd wordt het kind terug naar de thuiscontext te plaatsen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1281Kan een pleegouder inzage vragen in een verslag van een OOOC waarin geadviseerd wordt het kind terug naar de thuiscontext te plaatsen?
Kan ik als hulpverlener de jongere een kopie geven van een psychologisch verslag? Moet ik de opmerkingen van de jongere daarin opnemen? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1283Kan ik als hulpverlener de jongere een kopie geven van een psychologisch verslag? Moet ik de opmerkingen van de jongere daarin opnemen?
Een stiefouder geeft belangrijke informatie over de relatie van de ouder met de m​​inderjarige, maar wil niet dat deze in verslag wordt opgenomen.https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1287Een stiefouder geeft belangrijke informatie over de relatie van de ouder met de m​​inderjarige, maar wil niet dat deze in verslag wordt opgenomen.
Kan een mind​​​erjarige vader zijn kind erkennen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1410Kan een mind​​​erjarige vader zijn kind erkennen?
Er is een inzagerecht over het verslag aan de jeugdrechtbank. Mag een hulpverlener rekening houden met dit inzagerecht bij het opstellen van zijn verslag?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1288Er is een inzagerecht over het verslag aan de jeugdrechtbank. Mag een hulpverlener rekening houden met dit inzagerecht bij het opstellen van zijn verslag?
Heeft de stiefouder een rol in de jeugdhulpverlening? Kan hij of zij inzage vragen in een dossier?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1291Heeft de stiefouder een rol in de jeugdhulpverlening? Kan hij of zij inzage vragen in een dossier?
Kunnen minderjarige kinderen erven? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1421Kunnen minderjarige kinderen erven?
Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=10Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?
Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=11Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...
Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=19Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?
Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=27Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?
Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=38Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?
​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=39​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?
Wat met geven van informatie bij een vechtscheiding?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=4Wat met geven van informatie bij een vechtscheiding?
​​Een hulpverlener verneemt van een jongere druggebruik en dealen van drugs. Mag de hulpverlener dit melden bij het parket of politie? Moet je hierover rapporteren aan de jeugdrechter?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=40​​Een hulpverlener verneemt van een jongere druggebruik en dealen van drugs. Mag de hulpverlener dit melden bij het parket of politie? Moet je hierover rapporteren aan de jeugdrechter?
Mag een voorziening namen medebewoners doorgeven aan ex-cliënte?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=7Mag een voorziening namen medebewoners doorgeven aan ex-cliënte?
Wat kan een pleegouder doen als het pleegzorgattest wordt ingetrokken of geweigerd?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1219Wat kan een pleegouder doen als het pleegzorgattest wordt ingetrokken of geweigerd?
Kan een (pleeg)kind nadat het meerderjarig werd, aangesproken worden voor schulden van de periode waarin hij minderjarig was?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1228Kan een (pleeg)kind nadat het meerderjarig werd, aangesproken worden voor schulden van de periode waarin hij minderjarig was?
De voortvluchtige ouder van mijn pleegkind staat plots voor de deur. Moet ik iemand verwittigen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1232De voortvluchtige ouder van mijn pleegkind staat plots voor de deur. Moet ik iemand verwittigen?
Kunnen ouders informatie over de pleegouders inkijken in het dossier?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1237Kunnen ouders informatie over de pleegouders inkijken in het dossier?
Een ex-cliënte vraagt de namen van haar medebewoners gedurende de periode dat ze in de voorziening verbleef. Mag de voorziening op deze vraag ingaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1239Een ex-cliënte vraagt de namen van haar medebewoners gedurende de periode dat ze in de voorziening verbleef. Mag de voorziening op deze vraag ingaan?
Ouders vragen bij de begeleiding alle inlogcodes en wachtwoorden van hun minderjarige zoon op. Ze zijn verontrust en willen een oogje in het zeil houden. Wat moet de begeleiding hiermee?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1240Ouders vragen bij de begeleiding alle inlogcodes en wachtwoorden van hun minderjarige zoon op. Ze zijn verontrust en willen een oogje in het zeil houden. Wat moet de begeleiding hiermee?
Ouders stellen bepaalde regels voorop en willen dat die ook in de voorziening worden nageleefd en gecontroleerd door de begeleiding. Kan dit zomaar?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1241Ouders stellen bepaalde regels voorop en willen dat die ook in de voorziening worden nageleefd en gecontroleerd door de begeleiding. Kan dit zomaar?
Je bent getuige van een conflict tussen 2 ouders waarvan je het kind begeleid. Valt de info over bijvoorbeeld de aanleiding van dit conflict ook onder het beroepsgeheim?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1242Je bent getuige van een conflict tussen 2 ouders waarvan je het kind begeleid. Valt de info over bijvoorbeeld de aanleiding van dit conflict ook onder het beroepsgeheim?
Wat als het kind zelf vragende partij is om een ouder NIET te betrekken​​ in de hulpverlening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1244Wat als het kind zelf vragende partij is om een ouder NIET te betrekken​​ in de hulpverlening?
Als de ouders van een minderjarige gescheiden zijn, is het dan voldoende dat één van de ouders instemt met de hulpverlening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1246Als de ouders van een minderjarige gescheiden zijn, is het dan voldoende dat één van de ouders instemt met de hulpverlening?
In de jeugdhulpverlening worden soms ook vrijwilligers ingeschakeld. Kennen zij ook beroepsgeheim?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1247In de jeugdhulpverlening worden soms ook vrijwilligers ingeschakeld. Kennen zij ook beroepsgeheim?
Een meerderjarige cliënt wil haar domicilie in de voorziening plaatsen. Welke risico's brengt dit mee voor de voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1253Een meerderjarige cliënt wil haar domicilie in de voorziening plaatsen. Welke risico's brengt dit mee voor de voorziening?
Een jongere is uitgenodigd voor verhoor en vraagt een hulpverlener om mee te gaan. Kan de begeleider weigeren om mee te gaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1254Een jongere is uitgenodigd voor verhoor en vraagt een hulpverlener om mee te gaan. Kan de begeleider weigeren om mee te gaan?

 

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be