faq

 

 

Worden feiten die jongeren gepleegd hebben een aantal jaren na de meerderjarigheid automatisch van het strafblad gewist?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1202Worden feiten die jongeren gepleegd hebben een aantal jaren na de meerderjarigheid automatisch van het strafblad gewist?
Mogen pleegouders foto's van pleegkinderen op facebook plaatsen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1337Mogen pleegouders foto's van pleegkinderen op facebook plaatsen?
Heeft een minderjarige ook een strafregister? Wat staat daarin, wie kan het raadplegen? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1444Heeft een minderjarige ook een strafregister? Wat staat daarin, wie kan het raadplegen?
Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1396Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?
​Mag ik op Facebook foto’s posten van een activiteit, cliënten, …? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=63​Mag ik op Facebook foto’s posten van een activiteit, cliënten, …?
Mogen pleegouders foto's van pleegkinderen op kaartjes voor familie en vrienden plaatsen bv. kerstkaarten?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1338Mogen pleegouders foto's van pleegkinderen op kaartjes voor familie en vrienden plaatsen bv. kerstkaarten?
Kan ik als hulpverlener in de jeugdhulpverlening aan ouders in een vechtscheiding w​​eigeren resultaten over de kinderen te geven indien ik weet dat deze verkeerd gebruikt zullen worden? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1282Kan ik als hulpverlener in de jeugdhulpverlening aan ouders in een vechtscheiding w​​eigeren resultaten over de kinderen te geven indien ik weet dat deze verkeerd gebruikt zullen worden?
Wanneer kan de jeugdrechter of jeugdrechtbank een gemeens​​chapsdienst opleggen? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1382Wanneer kan de jeugdrechter of jeugdrechtbank een gemeens​​chapsdienst opleggen?
Kan een school een leerling aan een plascontrole onderwerpen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1424Kan een school een leerling aan een plascontrole onderwerpen?
Kan een voorziening beslag leggen op het zakgeld of de inkomsten van de jo​​ngeren, bij wijze van sanctie?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1437Kan een voorziening beslag leggen op het zakgeld of de inkomsten van de jo​​ngeren, bij wijze van sanctie?
Kunnen minderjarige kinderen erven? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1421Kunnen minderjarige kinderen erven?
In welke mate kan een MOF (een als misdrijf omschreven feit) geherkwalificeerd worden naar een PLS (problematische leefsituatie)?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1429In welke mate kan een MOF (een als misdrijf omschreven feit) geherkwalificeerd worden naar een PLS (problematische leefsituatie)?
Wat betek​​ent HERGO? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1440Wat betek​​ent HERGO?
Wat is een herstelovereenkoms​​​t? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1441Wat is een herstelovereenkoms​​​t?
Cliënten veroorzaken materiële schade bij de voorziening. Kan de voorziening de schade verhalen via hun zakgeld?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1206Cliënten veroorzaken materiële schade bij de voorziening. Kan de voorziening de schade verhalen via hun zakgeld?
Zijn (toekomstige) tienerouders nog onderworpen aan de leerplicht?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1257Zijn (toekomstige) tienerouders nog onderworpen aan de leerplicht?
Kan de voorziening foto's publiceren van haar voetbalclub?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1347Kan de voorziening foto's publiceren van haar voetbalclub?
​We willen de jongeren binnen een leefgroep een CD geven met foto's genomen binnen de groep. Kan dit? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1351​We willen de jongeren binnen een leefgroep een CD geven met foto's genomen binnen de groep. Kan dit?
​​Mag een voorziening bij een onrustwekkende verdwijning een foto overmaken aan de politie? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1353​​Mag een voorziening bij een onrustwekkende verdwijning een foto overmaken aan de politie?
​Kan een voorziening de politiediensten vragen om drugcontrole uit te voeren op de kamers van de jongere? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1355​Kan een voorziening de politiediensten vragen om drugcontrole uit te voeren op de kamers van de jongere?
Kunnen hulpverleners systematisch overgaan tot het controleren van de kamers?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1356Kunnen hulpverleners systematisch overgaan tot het controleren van de kamers?
Indien de jongere geen toestemming geeft tot het doorzoeken van zijn kamer door de politie of deze toestemming intrekt, kan de hulpverlener de ka​​mer dan nog betreden?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1359Indien de jongere geen toestemming geeft tot het doorzoeken van zijn kamer door de politie of deze toestemming intrekt, kan de hulpverlener de ka​​mer dan nog betreden?
Op de computer van de voorziening staan heel vaak foto's van de jongeren en activiteiten. Sommige jongeren zetten deze foto's op hun persoonlijke webspace. Kan dit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1377Op de computer van de voorziening staan heel vaak foto's van de jongeren en activiteiten. Sommige jongeren zetten deze foto's op hun persoonlijke webspace. Kan dit?
Mag een voorziening de kamer van een jongere doorzoeken?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1428Mag een voorziening de kamer van een jongere doorzoeken?
​Mag een voorziening bij melding van een onrustwekkende verdwijning een foto van de minderjarige overmaken aan de politie?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=24​Mag een voorziening bij melding van een onrustwekkende verdwijning een foto van de minderjarige overmaken aan de politie?
Kan een pleegouder een bankrekening openen voor een pleegkind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1230Kan een pleegouder een bankrekening openen voor een pleegkind?
​​Wat moet of mag je doen indien je het vermoeden hebt dat een jongere illegaal drugs in zijn bezit heeft in de voorziening? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1273​​Wat moet of mag je doen indien je het vermoeden hebt dat een jongere illegaal drugs in zijn bezit heeft in de voorziening?
De politie stelt voor systematisch bij elke onrustwekkende verdwijning de kamer van alle bewoners van de voorziening te doorzoeken. Kan dit op systematische wijze?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1358De politie stelt voor systematisch bij elke onrustwekkende verdwijning de kamer van alle bewoners van de voorziening te doorzoeken. Kan dit op systematische wijze?
Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=10Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?
Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=11Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...
Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=13Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?
Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=19Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?
Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=27Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?
Wat doen we met ons beroepsgeheim bij verdwijning van een jongere?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=3Wat doen we met ons beroepsgeheim bij verdwijning van een jongere?
Een minderjarig meisje wordt duidelijk geslagen door haar vriendje maar wil dit niet bevestigen. Kan ik als hulpverlener toch tot melding overgaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=34Een minderjarig meisje wordt duidelijk geslagen door haar vriendje maar wil dit niet bevestigen. Kan ik als hulpverlener toch tot melding overgaan?
​​Een hulpverlener ontdekt een misdrijf waarvan een kind of kwetsbaar persoon slachtoffer is. Kan de hulpverlener acties tegen de dader ondernemen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=37​​Een hulpverlener ontdekt een misdrijf waarvan een kind of kwetsbaar persoon slachtoffer is. Kan de hulpverlener acties tegen de dader ondernemen?
Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=38Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?
​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=39​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?
Wat met geven van informatie bij een vechtscheiding?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=4Wat met geven van informatie bij een vechtscheiding?
​​Een hulpverlener verneemt van een jongere druggebruik en dealen van drugs. Mag de hulpverlener dit melden bij het parket of politie? Moet je hierover rapporteren aan de jeugdrechter?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=40​​Een hulpverlener verneemt van een jongere druggebruik en dealen van drugs. Mag de hulpverlener dit melden bij het parket of politie? Moet je hierover rapporteren aan de jeugdrechter?
Een hulpverlener stelt zelf seksueel misbruik vast van een kind binnen het pleeggezin. Bij wie kan de hulpverlener aangifte doen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=42Een hulpverlener stelt zelf seksueel misbruik vast van een kind binnen het pleeggezin. Bij wie kan de hulpverlener aangifte doen?
Mag een voorziening namen medebewoners doorgeven aan ex-cliënte?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=7Mag een voorziening namen medebewoners doorgeven aan ex-cliënte?
Hebben vrijwilligers die ingeschakeld worden in de jeugdhulpverlening ook beroepsgeheim?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=9Hebben vrijwilligers die ingeschakeld worden in de jeugdhulpverlening ook beroepsgeheim?
De politie vraagt ons om serienummer​​s en imei-nummers van de gsm’s van onze bewoners in een dossier te bewaren, zodat zij makkelijker traceerbaar zijn indien zij geseind worden. Mag dit? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1207De politie vraagt ons om serienummer​​s en imei-nummers van de gsm’s van onze bewoners in een dossier te bewaren, zodat zij makkelijker traceerbaar zijn indien zij geseind worden. Mag dit?
Moeder en vader liggen in vechtscheiding. Moeder weigert haar nieuwe a​​​​dres waarop ze met haar zoon verblijft aan de vader door te geven. Vader verwacht deze informatie, ben ik hiertoe verplicht als hulpverlener? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1209Moeder en vader liggen in vechtscheiding. Moeder weigert haar nieuwe a​​​​dres waarop ze met haar zoon verblijft aan de vader door te geven. Vader verwacht deze informatie, ben ik hiertoe verplicht als hulpverlener?
Kan een meerderjarig meisje contact afdwingen met haar minderjarige stiefzusje?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1210Kan een meerderjarig meisje contact afdwingen met haar minderjarige stiefzusje?
Wij hebben een met HIV besmet meisje in onze leefgroep. Wij vrezen besmettingsrisico’s voor de andere meisjes. Mogen wij ons beroepsgeheim opzij zetten en de leefgroep informeren?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1211Wij hebben een met HIV besmet meisje in onze leefgroep. Wij vrezen besmettingsrisico’s voor de andere meisjes. Mogen wij ons beroepsgeheim opzij zetten en de leefgroep informeren?
Wanneer is er sprake van pleegzorg? Zijn er verschillende vormen van pleegzorg?​https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1212Wanneer is er sprake van pleegzorg? Zijn er verschillende vormen van pleegzorg?​
Is alle pleegzorg rechtstreeks toegankelijk? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1213Is alle pleegzorg rechtstreeks toegankelijk?
Moet een kandidaat-pleegouder een uittreksel uit het strafregister voorleggen? Wat is de impact daarvan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1215Moet een kandidaat-pleegouder een uittreksel uit het strafregister voorleggen? Wat is de impact daarvan?

 

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be