faq

 

 

Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1396Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?
Kan een voorziening zelf een drugtest organiseren? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1357Kan een voorziening zelf een drugtest organiseren?
Wat doen we met ons beroepsgeheim bij verdwijning van een jongere?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=3Wat doen we met ons beroepsgeheim bij verdwijning van een jongere?
Mogen pleegouders foto's van pleegkinderen op facebook plaatsen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1337Mogen pleegouders foto's van pleegkinderen op facebook plaatsen?
Kan een jongere in een voorziening bezoek ontvangen van zus of broer, halfzus of halfbroer, stiefbroer of zus, zonder de instemming van de ouders?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1263Kan een jongere in een voorziening bezoek ontvangen van zus of broer, halfzus of halfbroer, stiefbroer of zus, zonder de instemming van de ouders?
Wie beslist over een medisch noodzakelijke behandeling van een kind​? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1225Wie beslist over een medisch noodzakelijke behandeling van een kind​?
Wie van de ouders is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1260Wie van de ouders is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind?
Kan een dienst voor pleegzorg het pleegzorgattest weigeren of intrekken​​? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1218Kan een dienst voor pleegzorg het pleegzorgattest weigeren of intrekken​​?
Wat is pleegvoogdij?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1277Wat is pleegvoogdij?
Cliënten veroorzaken materiële schade bij de voorziening. Kan de voorziening de schade verhalen via hun zakgeld?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1206Cliënten veroorzaken materiële schade bij de voorziening. Kan de voorziening de schade verhalen via hun zakgeld?
Welke documenten maken deel uit van het dossier in de jeugdhulpverlening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1292Welke documenten maken deel uit van het dossier in de jeugdhulpverlening?
Vanaf welke leeftijd mag een minderjarige roken en alcohol consumeren?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1423Vanaf welke leeftijd mag een minderjarige roken en alcohol consumeren?
Welke rechten heeft een minderjarige tijdens een politieverhoor?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1369Welke rechten heeft een minderjarige tijdens een politieverhoor?
W​at is ontvoogding, wanneer kan het en wat voor gevolgen heeft dit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1458W​at is ontvoogding, wanneer kan het en wat voor gevolgen heeft dit?
Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=13Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?
Is het bezit van Cannabis strafbaar?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1405Is het bezit van Cannabis strafbaar?
Wat betek​​ent HERGO? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1440Wat betek​​ent HERGO?
Wat is een herstelovereenkoms​​​t? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1441Wat is een herstelovereenkoms​​​t?
Een hulpverlener stelt zelf seksueel misbruik vast van een kind binnen het pleeggezin. Bij wie kan de hulpverlener aangifte doen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=42Een hulpverlener stelt zelf seksueel misbruik vast van een kind binnen het pleeggezin. Bij wie kan de hulpverlener aangifte doen?
Kan een pleegouder de pleegkinderen beschermen indien wettelijke vertegenwoordiger niets onderneemt voor de afwikkeling van nalatenschap ?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1261Kan een pleegouder de pleegkinderen beschermen indien wettelijke vertegenwoordiger niets onderneemt voor de afwikkeling van nalatenschap ?
Heeft de stiefouder een rol in de jeugdhulpverlening? Kan hij of zij inzage vragen in een dossier?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1291Heeft de stiefouder een rol in de jeugdhulpverlening? Kan hij of zij inzage vragen in een dossier?
Kan een medicus een medisch verslag bezorgen aan een begeleider zonder dat de minderjarige cliënt daarmee akkoord gaat​​​? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1300Kan een medicus een medisch verslag bezorgen aan een begeleider zonder dat de minderjarige cliënt daarmee akkoord gaat​​​?
​Waar ligt de verantwoordelijkheid van de voorziening indien blijkt dat bv. foto's van jongeren in de voorziening op het internet terechtkomen door één van de medebewoners? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1352​Waar ligt de verantwoordelijkheid van de voorziening indien blijkt dat bv. foto's van jongeren in de voorziening op het internet terechtkomen door één van de medebewoners?
Kan een jongere verhoord worden zonder dat zijn ouders hiervan op de hoogte zijn? Wanneer krijgen de ouders inzage in de inhoud van het verhoor?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1249Kan een jongere verhoord worden zonder dat zijn ouders hiervan op de hoogte zijn? Wanneer krijgen de ouders inzage in de inhoud van het verhoor?
Je cliënt werd slachtoffer van een misdrijf. De politie wil bij jouw als hulpverlener een aantal inlichtingen inwinnen. Wat met je beroepsgeheim?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1402Je cliënt werd slachtoffer van een misdrijf. De politie wil bij jouw als hulpverlener een aantal inlichtingen inwinnen. Wat met je beroepsgeheim?
Kan een pleegouder het dossier van het kind op de jeugdrechtbank inkijken?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1236Kan een pleegouder het dossier van het kind op de jeugdrechtbank inkijken?
Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=10Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?
Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=11Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...
Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=19Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?
Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=27Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?
Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=38Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?
​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=39​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?
Wat met geven van informatie bij een vechtscheiding?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=4Wat met geven van informatie bij een vechtscheiding?
​​Een hulpverlener verneemt van een jongere druggebruik en dealen van drugs. Mag de hulpverlener dit melden bij het parket of politie? Moet je hierover rapporteren aan de jeugdrechter?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=40​​Een hulpverlener verneemt van een jongere druggebruik en dealen van drugs. Mag de hulpverlener dit melden bij het parket of politie? Moet je hierover rapporteren aan de jeugdrechter?
Mag een voorziening namen medebewoners doorgeven aan ex-cliënte?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=7Mag een voorziening namen medebewoners doorgeven aan ex-cliënte?
Wat kan een pleegouder doen als het pleegzorgattest wordt ingetrokken of geweigerd?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1219Wat kan een pleegouder doen als het pleegzorgattest wordt ingetrokken of geweigerd?
Wie beslist over medische behandelingen die niet dringend noodzakelijk zijn?​https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1226Wie beslist over medische behandelingen die niet dringend noodzakelijk zijn?​
Kan een (pleeg)kind nadat het meerderjarig werd, aangesproken worden voor schulden van de periode waarin hij minderjarig was?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1228Kan een (pleeg)kind nadat het meerderjarig werd, aangesproken worden voor schulden van de periode waarin hij minderjarig was?
De voortvluchtige ouder van mijn pleegkind staat plots voor de deur. Moet ik iemand verwittigen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1232De voortvluchtige ouder van mijn pleegkind staat plots voor de deur. Moet ik iemand verwittigen?
Kunnen ouders informatie over de pleegouders inkijken in het dossier?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1237Kunnen ouders informatie over de pleegouders inkijken in het dossier?
Een ex-cliënte vraagt de namen van haar medebewoners gedurende de periode dat ze in de voorziening verbleef. Mag de voorziening op deze vraag ingaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1239Een ex-cliënte vraagt de namen van haar medebewoners gedurende de periode dat ze in de voorziening verbleef. Mag de voorziening op deze vraag ingaan?
Ouders vragen bij de begeleiding alle inlogcodes en wachtwoorden van hun minderjarige zoon op. Ze zijn verontrust en willen een oogje in het zeil houden. Wat moet de begeleiding hiermee?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1240Ouders vragen bij de begeleiding alle inlogcodes en wachtwoorden van hun minderjarige zoon op. Ze zijn verontrust en willen een oogje in het zeil houden. Wat moet de begeleiding hiermee?
Ouders stellen bepaalde regels voorop en willen dat die ook in de voorziening worden nageleefd en gecontroleerd door de begeleiding. Kan dit zomaar?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1241Ouders stellen bepaalde regels voorop en willen dat die ook in de voorziening worden nageleefd en gecontroleerd door de begeleiding. Kan dit zomaar?
Je bent getuige van een conflict tussen 2 ouders waarvan je het kind begeleid. Valt de info over bijvoorbeeld de aanleiding van dit conflict ook onder het beroepsgeheim?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1242Je bent getuige van een conflict tussen 2 ouders waarvan je het kind begeleid. Valt de info over bijvoorbeeld de aanleiding van dit conflict ook onder het beroepsgeheim?
Een kind vraagt inz​​age in zijn dossier. Mogen we het dossier filteren? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1243Een kind vraagt inz​​age in zijn dossier. Mogen we het dossier filteren?
Wat als het kind zelf vragende partij is om een ouder NIET te betrekken​​ in de hulpverlening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1244Wat als het kind zelf vragende partij is om een ouder NIET te betrekken​​ in de hulpverlening?
Als de ouders van een minderjarige gescheiden zijn, is het dan voldoende dat één van de ouders instemt met de hulpverlening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1246Als de ouders van een minderjarige gescheiden zijn, is het dan voldoende dat één van de ouders instemt met de hulpverlening?
In de jeugdhulpverlening worden soms ook vrijwilligers ingeschakeld. Kennen zij ook beroepsgeheim?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1247In de jeugdhulpverlening worden soms ook vrijwilligers ingeschakeld. Kennen zij ook beroepsgeheim?
Een meerderjarige cliënt wil haar domicilie in de voorziening plaatsen. Welke risico's brengt dit mee voor de voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1253Een meerderjarige cliënt wil haar domicilie in de voorziening plaatsen. Welke risico's brengt dit mee voor de voorziening?
Een jongere is uitgenodigd voor verhoor en vraagt een hulpverlener om mee te gaan. Kan de begeleider weigeren om mee te gaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1254Een jongere is uitgenodigd voor verhoor en vraagt een hulpverlener om mee te gaan. Kan de begeleider weigeren om mee te gaan?

 

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be