faq

 

 

Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1396Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?
Welke maatregelen kan de jeugdrechter nog opleggen na d​e meerderjarigheid? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1248Welke maatregelen kan de jeugdrechter nog opleggen na d​e meerderjarigheid?
Wanneer is er sprake van pleegzorg? Zijn er verschillende vormen van pleegzorg?​https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1212Wanneer is er sprake van pleegzorg? Zijn er verschillende vormen van pleegzorg?​
Wat is pleegvoogdij?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1277Wat is pleegvoogdij?
Kan een minderjarige zelf een proces starten?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1406Kan een minderjarige zelf een proces starten?
Mag een politie-agent geweld gebruiken wanneer hij een minderjarige ergens naarto​​​e moet brengen? Mogen handboeien gebruikt worden?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1388Mag een politie-agent geweld gebruiken wanneer hij een minderjarige ergens naarto​​​e moet brengen? Mogen handboeien gebruikt worden?
De dienst voor pleegzorg houdt een dossier bij over ons als pleegouder en over het pleegkind. Mogen pleegouders die dossiers inkijken?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1235De dienst voor pleegzorg houdt een dossier bij over ons als pleegouder en over het pleegkind. Mogen pleegouders die dossiers inkijken?
Blijven ouders aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het pleegkind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1227Blijven ouders aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het pleegkind?
Wie van de ouders is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1260Wie van de ouders is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind?
Wat is een burgerlijke partijstelling?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1446Wat is een burgerlijke partijstelling?
Heeft een jongere die begeleid wordt door een dienst Begeleid Zelstandig Wonen recht op een installatiepremie?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1372Heeft een jongere die begeleid wordt door een dienst Begeleid Zelstandig Wonen recht op een installatiepremie?
Moet een voorziening een uit het ouderlijk gezag ontzette ouder informatie geven over het bij hen geplaatste kind? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1431Moet een voorziening een uit het ouderlijk gezag ontzette ouder informatie geven over het bij hen geplaatste kind?
Zijn (toekomstige) tienerouders nog onderworpen aan de leerplicht?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1257Zijn (toekomstige) tienerouders nog onderworpen aan de leerplicht?
Mag een minderjarig kind van gescheiden ouders kiezen bij wie het woont?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1370Mag een minderjarig kind van gescheiden ouders kiezen bij wie het woont?
Wie kan geld afhalen van de rekening van het pleegkind ?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1231Wie kan geld afhalen van de rekening van het pleegkind ?
Een nu meerderjarige jongen werd vanop jonge leeftijd door de jeugdrechtbank in een pleeggezin geplaatst en verblijft daar nog steeds. ZIjn pleegouders wensen hem te adopteren. Kan dit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1381Een nu meerderjarige jongen werd vanop jonge leeftijd door de jeugdrechtbank in een pleeggezin geplaatst en verblijft daar nog steeds. ZIjn pleegouders wensen hem te adopteren. Kan dit?
Mogen pleegouders foto's van pleegkinderen op facebook plaatsen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1337Mogen pleegouders foto's van pleegkinderen op facebook plaatsen?
Wat betek​​ent HERGO? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1440Wat betek​​ent HERGO?
Wat is een herstelovereenkoms​​​t? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1441Wat is een herstelovereenkoms​​​t?
Wie schrijft het pleegkind in op een school en beslist over de studieric​​hting? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1223Wie schrijft het pleegkind in op een school en beslist over de studieric​​hting?
Heeft een minderjarige ook een strafregister? Wat staat daarin, wie kan het raadplegen? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1444Heeft een minderjarige ook een strafregister? Wat staat daarin, wie kan het raadplegen?
Kan een medicus een medisch verslag bezorgen aan een begeleider zonder dat de minderjarige cliënt daarmee akkoord gaat​​​? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1300Kan een medicus een medisch verslag bezorgen aan een begeleider zonder dat de minderjarige cliënt daarmee akkoord gaat​​​?
​Waar ligt de verantwoordelijkheid van de voorziening indien blijkt dat bv. foto's van jongeren in de voorziening op het internet terechtkomen door één van de medebewoners? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1352​Waar ligt de verantwoordelijkheid van de voorziening indien blijkt dat bv. foto's van jongeren in de voorziening op het internet terechtkomen door één van de medebewoners?
Kan een minderjarige domicilie krijgen in de voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1252Kan een minderjarige domicilie krijgen in de voorziening?
Mag een hulpverlener medicatie toedienen in geval van nood?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1270Mag een hulpverlener medicatie toedienen in geval van nood?
Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=10Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?
Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=38Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?
​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=39​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?
Wie beslist over medische behandelingen die niet dringend noodzakelijk zijn?​https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1226Wie beslist over medische behandelingen die niet dringend noodzakelijk zijn?​
Kunnen ouders informatie over de pleegouders inkijken in het dossier?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1237Kunnen ouders informatie over de pleegouders inkijken in het dossier?
Wat als het kind zelf vragende partij is om een ouder NIET te betrekken​​ in de hulpverlening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1244Wat als het kind zelf vragende partij is om een ouder NIET te betrekken​​ in de hulpverlening?
Als de ouders van een minderjarige gescheiden zijn, is het dan voldoende dat één van de ouders instemt met de hulpverlening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1246Als de ouders van een minderjarige gescheiden zijn, is het dan voldoende dat één van de ouders instemt met de hulpverlening?
In de jeugdhulpverlening worden soms ook vrijwilligers ingeschakeld. Kennen zij ook beroepsgeheim?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1247In de jeugdhulpverlening worden soms ook vrijwilligers ingeschakeld. Kennen zij ook beroepsgeheim?
Een meerderjarige cliënt wil haar domicilie in de voorziening plaatsen. Welke risico's brengt dit mee voor de voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1253Een meerderjarige cliënt wil haar domicilie in de voorziening plaatsen. Welke risico's brengt dit mee voor de voorziening?
Een jongere is uitgenodigd voor verhoor en vraagt een hulpverlener om mee te gaan. Kan de begeleider weigeren om mee te gaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1254Een jongere is uitgenodigd voor verhoor en vraagt een hulpverlener om mee te gaan. Kan de begeleider weigeren om mee te gaan?
Een minderjarig meisje is zwanger. Ze vraagt zich af of ze recht heeft op zwangerschapsverlof en/of ouderschapsverlof.https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1256Een minderjarig meisje is zwanger. Ze vraagt zich af of ze recht heeft op zwangerschapsverlof en/of ouderschapsverlof.
Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1258Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?
Een jongere kreeg van de arts medicatie. De ouders zijn er niet mee akkoord dat de jongere deze inneemt. De jongere wil de medicatie innemen en wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten.https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1264Een jongere kreeg van de arts medicatie. De ouders zijn er niet mee akkoord dat de jongere deze inneemt. De jongere wil de medicatie innemen en wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten.
De ouders vragen de hulpverlener om een jongere medicatie te geven. Kan je hier als hulpverlener op ingaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1265De ouders vragen de hulpverlener om een jongere medicatie te geven. Kan je hier als hulpverlener op ingaan?
Is er een verschil voor de hulpverlener in het toedienen van voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicatie?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1269Is er een verschil voor de hulpverlener in het toedienen van voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicatie?
Aan wie mag de voorziening informatie over een positieve drugtest meedelen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1272Aan wie mag de voorziening informatie over een positieve drugtest meedelen?
Mag een jeugdhulpverlener een drugscontrole uitvo​​​eren? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1275Mag een jeugdhulpverlener een drugscontrole uitvo​​​eren?
Wat is voogdij?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1276Wat is voogdij?
Moeten een voogd mogelijke zware medische kosten zelf dragen? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1278Moeten een voogd mogelijke zware medische kosten zelf dragen?
Kan ik als hulpverlener in de jeugdhulpverlening aan ouders in een vechtscheiding w​​eigeren resultaten over de kinderen te geven indien ik weet dat deze verkeerd gebruikt zullen worden? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1282Kan ik als hulpverlener in de jeugdhulpverlening aan ouders in een vechtscheiding w​​eigeren resultaten over de kinderen te geven indien ik weet dat deze verkeerd gebruikt zullen worden?
Kan ik als hulpverlener de jongere een kopie geven van een psychologisch verslag? Moet ik de opmerkingen van de jongere daarin opnemen? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1283Kan ik als hulpverlener de jongere een kopie geven van een psychologisch verslag? Moet ik de opmerkingen van de jongere daarin opnemen?
Mag de begeleider reageren tegen het verspreiden van foto's van een pleegkind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1285Mag de begeleider reageren tegen het verspreiden van foto's van een pleegkind?
Een stiefouder geeft belangrijke informatie over de relatie van de ouder met de m​​inderjarige, maar wil niet dat deze in verslag wordt opgenomen.https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1287Een stiefouder geeft belangrijke informatie over de relatie van de ouder met de m​​inderjarige, maar wil niet dat deze in verslag wordt opgenomen.
Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1289Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?
Welke documenten maken deel uit van het dossier in de jeugdhulpverlening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1292Welke documenten maken deel uit van het dossier in de jeugdhulpverlening?

 

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be