faq

 

 

Moet een pleegkind toestemming vragen aan de ouders om op kamp te gaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1233Moet een pleegkind toestemming vragen aan de ouders om op kamp te gaan?
Kan een school een plaatsingsattest over een pleegkind vragen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1224Kan een school een plaatsingsattest over een pleegkind vragen?
Mogen pleegouders foto's van pleegkinderen op facebook plaatsen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1337Mogen pleegouders foto's van pleegkinderen op facebook plaatsen?
Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1396Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?
Wat is pleegvoogdij?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1277Wat is pleegvoogdij?
Kan een jongere in een voorziening bezoek ontvangen van zus of broer, halfzus of halfbroer, stiefbroer of zus, zonder de instemming van de ouders?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1263Kan een jongere in een voorziening bezoek ontvangen van zus of broer, halfzus of halfbroer, stiefbroer of zus, zonder de instemming van de ouders?
Moet een kandidaat-pleegouder een uittreksel uit het strafregister voorleggen? Wat is de impact daarvan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1215Moet een kandidaat-pleegouder een uittreksel uit het strafregister voorleggen? Wat is de impact daarvan?
Wie beslist over een medisch noodzakelijke behandeling van een kind​? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1225Wie beslist over een medisch noodzakelijke behandeling van een kind​?
Kan een pleegouder een bankrekening openen voor een pleegkind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1230Kan een pleegouder een bankrekening openen voor een pleegkind?
Kan een minderjarige domicilie krijgen in de voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1252Kan een minderjarige domicilie krijgen in de voorziening?
Heeft een minderjarige recht op een jeugdadvocaat?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1365Heeft een minderjarige recht op een jeugdadvocaat?
Kan een minderjarige zelf een proces starten?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1406Kan een minderjarige zelf een proces starten?
Wat is een burgerlijke partijstelling?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1446Wat is een burgerlijke partijstelling?
Kan een dienst voor pleegzorg het pleegzorgattest weigeren of intrekken​​? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1218Kan een dienst voor pleegzorg het pleegzorgattest weigeren of intrekken​​?
Wat is ouderlijke onderhoudsplicht?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1279Wat is ouderlijke onderhoudsplicht?
Indien de jongere geen toestemming geeft tot het doorzoeken van zijn kamer door de politie of deze toestemming intrekt, kan de hulpverlener de ka​​mer dan nog betreden?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1359Indien de jongere geen toestemming geeft tot het doorzoeken van zijn kamer door de politie of deze toestemming intrekt, kan de hulpverlener de ka​​mer dan nog betreden?
Wie schrijft het pleegkind in op een school en beslist over de studieric​​hting? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1223Wie schrijft het pleegkind in op een school en beslist over de studieric​​hting?
Een 18-jarige woont in bij zijn vader. Hij geeft heel veel geld uit, en de schulden stapelen zic​​h op. Kunnen de schuldeisers aankloppen bij vader of beslag leggen op goederen van vader?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1397Een 18-jarige woont in bij zijn vader. Hij geeft heel veel geld uit, en de schulden stapelen zic​​h op. Kunnen de schuldeisers aankloppen bij vader of beslag leggen op goederen van vader?
Cliënten veroorzaken materiële schade bij de voorziening. Kan de voorziening de schade verhalen via hun zakgeld?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1206Cliënten veroorzaken materiële schade bij de voorziening. Kan de voorziening de schade verhalen via hun zakgeld?
Op de computer van de voorziening staan heel vaak foto's van de jongeren en activiteiten. Sommige jongeren zetten deze foto's op hun persoonlijke webspace. Kan dit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1377Op de computer van de voorziening staan heel vaak foto's van de jongeren en activiteiten. Sommige jongeren zetten deze foto's op hun persoonlijke webspace. Kan dit?
Kan een minderjarig meisje zelf beslissen over het uitvoeren van een abortus?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1414Kan een minderjarig meisje zelf beslissen over het uitvoeren van een abortus?
Kunnen minderjarigen hun naam laten wijzigen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1422Kunnen minderjarigen hun naam laten wijzigen?
Mag een school melden aan de ouders dat een leerling, in casu meerderjarig, de lessen niet heeft bijgewoond indien de leerling zich expliciet tegen het doorgeven van deze informatie verzet?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=31Mag een school melden aan de ouders dat een leerling, in casu meerderjarig, de lessen niet heeft bijgewoond indien de leerling zich expliciet tegen het doorgeven van deze informatie verzet?
Blijven ouders aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het pleegkind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1227Blijven ouders aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het pleegkind?
In hoeverre mogen we drugs van de jongeren afnemen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1268In hoeverre mogen we drugs van de jongeren afnemen?
Moet de hulpverlener informatie die hij krijgt van de jongere met betrekking tot druggebruik en dealen van drugs opnemen in zijn verslag aan de jeugdrechter? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1284Moet de hulpverlener informatie die hij krijgt van de jongere met betrekking tot druggebruik en dealen van drugs opnemen in zijn verslag aan de jeugdrechter?
​Kan een voorziening de politiediensten vragen om drugcontrole uit te voeren op de kamers van de jongere? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1355​Kan een voorziening de politiediensten vragen om drugcontrole uit te voeren op de kamers van de jongere?
Wat zijn de rechten en plichten van een stiefouder?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1457Wat zijn de rechten en plichten van een stiefouder?
Kan een pleegouder de pleegkinderen beschermen indien wettelijke vertegenwoordiger niets onderneemt voor de afwikkeling van nalatenschap ?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1261Kan een pleegouder de pleegkinderen beschermen indien wettelijke vertegenwoordiger niets onderneemt voor de afwikkeling van nalatenschap ?
Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=13Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?
Is het bezit van Cannabis strafbaar?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1405Is het bezit van Cannabis strafbaar?
Wat betek​​ent HERGO? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1440Wat betek​​ent HERGO?
Wat is een herstelovereenkoms​​​t? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1441Wat is een herstelovereenkoms​​​t?
Als hulpverleners begeleiden we een gezin waarbij ouders en kind in toenemend conflict leven. Ouders willen hun kind uit huis zetten. Kan dit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1255Als hulpverleners begeleiden we een gezin waarbij ouders en kind in toenemend conflict leven. Ouders willen hun kind uit huis zetten. Kan dit?
Is een ouder onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn 18 jaar geworden zoon?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1400Is een ouder onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn 18 jaar geworden zoon?
Een hulpverlener stelt zelf seksueel misbruik vast van een kind binnen het pleeggezin. Bij wie kan de hulpverlener aangifte doen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=42Een hulpverlener stelt zelf seksueel misbruik vast van een kind binnen het pleeggezin. Bij wie kan de hulpverlener aangifte doen?
Heeft de stiefouder een rol in de jeugdhulpverlening? Kan hij of zij inzage vragen in een dossier?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1291Heeft de stiefouder een rol in de jeugdhulpverlening? Kan hij of zij inzage vragen in een dossier?
Kan een medicus een medisch verslag bezorgen aan een begeleider zonder dat de minderjarige cliënt daarmee akkoord gaat​​​? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1300Kan een medicus een medisch verslag bezorgen aan een begeleider zonder dat de minderjarige cliënt daarmee akkoord gaat​​​?
​Waar ligt de verantwoordelijkheid van de voorziening indien blijkt dat bv. foto's van jongeren in de voorziening op het internet terechtkomen door één van de medebewoners? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1352​Waar ligt de verantwoordelijkheid van de voorziening indien blijkt dat bv. foto's van jongeren in de voorziening op het internet terechtkomen door één van de medebewoners?
Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1302Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?
​Kunnen pleegouders informatie uitwisselen met ouders op een sociale netwerksite (facebook/netlog)? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1341​Kunnen pleegouders informatie uitwisselen met ouders op een sociale netwerksite (facebook/netlog)?
Een ouder laat zich op een sociale netwerksite zeer negatief uit over zijn kind dat door ons begeleid wordt, kan ik daar als hulpverlener op reageren? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1343Een ouder laat zich op een sociale netwerksite zeer negatief uit over zijn kind dat door ons begeleid wordt, kan ik daar als hulpverlener op reageren?
De politie stelt voor systematisch bij elke onrustwekkende verdwijning de kamer van alle bewoners van de voorziening te doorzoeken. Kan dit op systematische wijze?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1358De politie stelt voor systematisch bij elke onrustwekkende verdwijning de kamer van alle bewoners van de voorziening te doorzoeken. Kan dit op systematische wijze?
Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=10Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?
Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=11Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...
Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=19Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?
Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=27Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?
Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=38Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?
​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=39​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?
Wat met geven van informatie bij een vechtscheiding?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=4Wat met geven van informatie bij een vechtscheiding?

 

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be