faq

 

 

Wat is een burgerlijke partijstelling?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1446Wat is een burgerlijke partijstelling?
Wat is pleegvoogdij?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1277Wat is pleegvoogdij?
Kan een jongere in een voorziening bezoek ontvangen van zus of broer, halfzus of halfbroer, stiefbroer of zus, zonder de instemming van de ouders?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1263Kan een jongere in een voorziening bezoek ontvangen van zus of broer, halfzus of halfbroer, stiefbroer of zus, zonder de instemming van de ouders?
Kan een voorziening zelf een drugtest organiseren? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1357Kan een voorziening zelf een drugtest organiseren?
Moet een kandidaat-pleegouder een uittreksel uit het strafregister voorleggen? Wat is de impact daarvan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1215Moet een kandidaat-pleegouder een uittreksel uit het strafregister voorleggen? Wat is de impact daarvan?
Wie heeft recht op medische informatie over het pleegkind: het kind, de ouders, de begeleidende dienst, de pleegouders?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1221Wie heeft recht op medische informatie over het pleegkind: het kind, de ouders, de begeleidende dienst, de pleegouders?
Kan een pleegouder een bankrekening openen voor een pleegkind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1230Kan een pleegouder een bankrekening openen voor een pleegkind?
Wat zijn de rechten en plichten van een stiefouder?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1457Wat zijn de rechten en plichten van een stiefouder?
Wie schrijft het pleegkind in op een school en beslist over de studieric​​hting? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1223Wie schrijft het pleegkind in op een school en beslist over de studieric​​hting?
Mogen pleegouders foto's van pleegkinderen op facebook plaatsen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1337Mogen pleegouders foto's van pleegkinderen op facebook plaatsen?
Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1396Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?
Kan een dienst voor pleegzorg het pleegzorgattest weigeren of intrekken​​? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1218Kan een dienst voor pleegzorg het pleegzorgattest weigeren of intrekken​​?
Wie van de ouders is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1260Wie van de ouders is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind?
Mag een hulpverlener medicatie toedienen in geval van nood?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1270Mag een hulpverlener medicatie toedienen in geval van nood?
Aan wie mag de voorziening informatie over een positieve drugtest meedelen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1272Aan wie mag de voorziening informatie over een positieve drugtest meedelen?
Mag een jeugdhulpverlener een drugscontrole uitvo​​​eren? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1275Mag een jeugdhulpverlener een drugscontrole uitvo​​​eren?
Wat is voogdij?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1276Wat is voogdij?
Wat is de jeugdgevangenis in Everberg?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1367Wat is de jeugdgevangenis in Everberg?
Een 18-jarige woont in bij zijn vader. Hij geeft heel veel geld uit, en de schulden stapelen zic​​h op. Kunnen de schuldeisers aankloppen bij vader of beslag leggen op goederen van vader?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1397Een 18-jarige woont in bij zijn vader. Hij geeft heel veel geld uit, en de schulden stapelen zic​​h op. Kunnen de schuldeisers aankloppen bij vader of beslag leggen op goederen van vader?
Kan een voorziening een jongere die bij hen in de instelling verblijft onderwerpe​​n aan een urinecontrole?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1439Kan een voorziening een jongere die bij hen in de instelling verblijft onderwerpe​​n aan een urinecontrole?
Als hulpverleners begeleiden we een gezin waarbij ouders en kind in toenemend conflict leven. Ouders willen hun kind uit huis zetten. Kan dit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1255Als hulpverleners begeleiden we een gezin waarbij ouders en kind in toenemend conflict leven. Ouders willen hun kind uit huis zetten. Kan dit?
Cliënten veroorzaken materiële schade bij de voorziening. Kan de voorziening de schade verhalen via hun zakgeld?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1206Cliënten veroorzaken materiële schade bij de voorziening. Kan de voorziening de schade verhalen via hun zakgeld?
Is een ouder onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn 18 jaar geworden zoon?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1400Is een ouder onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn 18 jaar geworden zoon?
Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1302Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?
Kan een​​ minderjarige zelf een rekening openen bij een bank? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1419Kan een​​ minderjarige zelf een rekening openen bij een bank?
​​De voorziening is op de hoogte van seksuele betrekkingen tussen 2 minderjarigen in de leefgroep. Hoe zit het met het beroepsgeheim?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=21​​De voorziening is op de hoogte van seksuele betrekkingen tussen 2 minderjarigen in de leefgroep. Hoe zit het met het beroepsgeheim?
Blijven ouders aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het pleegkind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1227Blijven ouders aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het pleegkind?
Kan een pleegkind aangesproken worden voor bepaalde kosten (begrafeniskosten, ziektekosten,...) of schulden van zijn ouders als hij n​​​ooit contact had met hen? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1229Kan een pleegkind aangesproken worden voor bepaalde kosten (begrafeniskosten, ziektekosten,...) of schulden van zijn ouders als hij n​​​ooit contact had met hen?
​​Wat moet of mag je doen indien je het vermoeden hebt dat een jongere illegaal drugs in zijn bezit heeft in de voorziening? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1273​​Wat moet of mag je doen indien je het vermoeden hebt dat een jongere illegaal drugs in zijn bezit heeft in de voorziening?
​Kan een voorziening de politiediensten vragen om drugcontrole uit te voeren op de kamers van de jongere? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1355​Kan een voorziening de politiediensten vragen om drugcontrole uit te voeren op de kamers van de jongere?
Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=13Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?
Is het bezit van Cannabis strafbaar?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1405Is het bezit van Cannabis strafbaar?
Wat betek​​ent HERGO? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1440Wat betek​​ent HERGO?
Wat is een herstelovereenkoms​​​t? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1441Wat is een herstelovereenkoms​​​t?
Wat is ouderlijke onderhoudsplicht?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1279Wat is ouderlijke onderhoudsplicht?
Een hulpverlener stelt zelf seksueel misbruik vast van een kind binnen het pleeggezin. Bij wie kan de hulpverlener aangifte doen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=42Een hulpverlener stelt zelf seksueel misbruik vast van een kind binnen het pleeggezin. Bij wie kan de hulpverlener aangifte doen?
Kan een minderjarige domicilie krijgen in de voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1252Kan een minderjarige domicilie krijgen in de voorziening?
Kan een pleegouder de pleegkinderen beschermen indien wettelijke vertegenwoordiger niets onderneemt voor de afwikkeling van nalatenschap ?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1261Kan een pleegouder de pleegkinderen beschermen indien wettelijke vertegenwoordiger niets onderneemt voor de afwikkeling van nalatenschap ?
Heeft de stiefouder een rol in de jeugdhulpverlening? Kan hij of zij inzage vragen in een dossier?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1291Heeft de stiefouder een rol in de jeugdhulpverlening? Kan hij of zij inzage vragen in een dossier?
Kan een medicus een medisch verslag bezorgen aan een begeleider zonder dat de minderjarige cliënt daarmee akkoord gaat​​​? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1300Kan een medicus een medisch verslag bezorgen aan een begeleider zonder dat de minderjarige cliënt daarmee akkoord gaat​​​?
​Waar ligt de verantwoordelijkheid van de voorziening indien blijkt dat bv. foto's van jongeren in de voorziening op het internet terechtkomen door één van de medebewoners? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1352​Waar ligt de verantwoordelijkheid van de voorziening indien blijkt dat bv. foto's van jongeren in de voorziening op het internet terechtkomen door één van de medebewoners?
​Kunnen pleegouders informatie uitwisselen met ouders op een sociale netwerksite (facebook/netlog)? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1341​Kunnen pleegouders informatie uitwisselen met ouders op een sociale netwerksite (facebook/netlog)?
Een ouder laat zich op een sociale netwerksite zeer negatief uit over zijn kind dat door ons begeleid wordt, kan ik daar als hulpverlener op reageren? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1343Een ouder laat zich op een sociale netwerksite zeer negatief uit over zijn kind dat door ons begeleid wordt, kan ik daar als hulpverlener op reageren?
Kan een biologische vader die zijn kinderen niet heeft erkend toch worden verplicht tot het ​betalen van een onderhoudsbijdrage voor de kinderen? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1404Kan een biologische vader die zijn kinderen niet heeft erkend toch worden verplicht tot het ​betalen van een onderhoudsbijdrage voor de kinderen?
Oefen​​en minderjarigen het ouderlijk gezag over hun kinderen zelf uit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1411Oefen​​en minderjarigen het ouderlijk gezag over hun kinderen zelf uit?
De politie stelt voor systematisch bij elke onrustwekkende verdwijning de kamer van alle bewoners van de voorziening te doorzoeken. Kan dit op systematische wijze?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1358De politie stelt voor systematisch bij elke onrustwekkende verdwijning de kamer van alle bewoners van de voorziening te doorzoeken. Kan dit op systematische wijze?
Wat is de juiste draagwijdte van begrippen als ouderlijk gezag, omgangsrecht, verb​​​​lijfsregeling, co-ouderschap?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1453Wat is de juiste draagwijdte van begrippen als ouderlijk gezag, omgangsrecht, verb​​​​lijfsregeling, co-ouderschap?
In welke mate kan een MOF (een als misdrijf omschreven feit) geherkwalificeerd worden naar een PLS (problematische leefsituatie)?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1429In welke mate kan een MOF (een als misdrijf omschreven feit) geherkwalificeerd worden naar een PLS (problematische leefsituatie)?
Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=10Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?
Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=11Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...

 

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be