faq

 

 

Heeft een minderjarige ook een strafregister? Wat staat daarin, wie kan het raadplegen? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1444Heeft een minderjarige ook een strafregister? Wat staat daarin, wie kan het raadplegen?
Worden feiten die jongeren gepleegd hebben een aantal jaren na de meerderjarigheid automatisch van het strafblad gewist?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1202Worden feiten die jongeren gepleegd hebben een aantal jaren na de meerderjarigheid automatisch van het strafblad gewist?
In welke mate kan een MOF (een als misdrijf omschreven feit) geherkwalificeerd worden naar een PLS (problematische leefsituatie)?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1429In welke mate kan een MOF (een als misdrijf omschreven feit) geherkwalificeerd worden naar een PLS (problematische leefsituatie)?
Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1396Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?
Kan een jongere in een voorziening bezoek ontvangen van zus of broer, halfzus of halfbroer, stiefbroer of zus, zonder de instemming van de ouders?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1263Kan een jongere in een voorziening bezoek ontvangen van zus of broer, halfzus of halfbroer, stiefbroer of zus, zonder de instemming van de ouders?
Is een pleegouder verplicht om naar de zitting van de jeugdrechtbank te gaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1301Is een pleegouder verplicht om naar de zitting van de jeugdrechtbank te gaan?
Wat is een burgerlijke partijstelling?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1446Wat is een burgerlijke partijstelling?
Wat is pleegvoogdij?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1277Wat is pleegvoogdij?
Wie heeft recht op medische informatie over het pleegkind: het kind, de ouders, de begeleidende dienst, de pleegouders?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1221Wie heeft recht op medische informatie over het pleegkind: het kind, de ouders, de begeleidende dienst, de pleegouders?
Wie schrijft het pleegkind in op een school en beslist over de studieric​​hting? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1223Wie schrijft het pleegkind in op een school en beslist over de studieric​​hting?
Kan een pleegouder een bankrekening openen voor een pleegkind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1230Kan een pleegouder een bankrekening openen voor een pleegkind?
Wie beslist over een medisch noodzakelijke behandeling van een kind​? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1225Wie beslist over een medisch noodzakelijke behandeling van een kind​?
Wie van de ouders is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1260Wie van de ouders is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind?
In de jeugdhulpverlening worden soms ook vrijwilligers ingeschakeld. Kennen zij ook beroepsgeheim?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1247In de jeugdhulpverlening worden soms ook vrijwilligers ingeschakeld. Kennen zij ook beroepsgeheim?
Oefen​​en minderjarigen het ouderlijk gezag over hun kinderen zelf uit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1411Oefen​​en minderjarigen het ouderlijk gezag over hun kinderen zelf uit?
Kan een minderjarige bekomen dat de vrijwillige hulpverlening wordt stopgezet?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1426Kan een minderjarige bekomen dat de vrijwillige hulpverlening wordt stopgezet?
Mag informatie over een jongere worden doorgegeven aan de consulent van de jeugdrechtbank, die een maatschappelijk onderzoek uitvoert?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1433Mag informatie over een jongere worden doorgegeven aan de consulent van de jeugdrechtbank, die een maatschappelijk onderzoek uitvoert?
Cliënten veroorzaken materiële schade bij de voorziening. Kan de voorziening de schade verhalen via hun zakgeld?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1206Cliënten veroorzaken materiële schade bij de voorziening. Kan de voorziening de schade verhalen via hun zakgeld?
Wat is een gemeenschapsinstelling?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1368Wat is een gemeenschapsinstelling?
W​at is ontvoogding, wanneer kan het en wat voor gevolgen heeft dit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1458W​at is ontvoogding, wanneer kan het en wat voor gevolgen heeft dit?
Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=13Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?
Is het bezit van Cannabis strafbaar?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1405Is het bezit van Cannabis strafbaar?
Wat betek​​ent HERGO? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1440Wat betek​​ent HERGO?
Wat is een herstelovereenkoms​​​t? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1441Wat is een herstelovereenkoms​​​t?
Een hulpverlener stelt zelf seksueel misbruik vast van een kind binnen het pleeggezin. Bij wie kan de hulpverlener aangifte doen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=42Een hulpverlener stelt zelf seksueel misbruik vast van een kind binnen het pleeggezin. Bij wie kan de hulpverlener aangifte doen?
Kan een pleegouder de pleegkinderen beschermen indien wettelijke vertegenwoordiger niets onderneemt voor de afwikkeling van nalatenschap ?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1261Kan een pleegouder de pleegkinderen beschermen indien wettelijke vertegenwoordiger niets onderneemt voor de afwikkeling van nalatenschap ?
Kan een medicus een medisch verslag bezorgen aan een begeleider zonder dat de minderjarige cliënt daarmee akkoord gaat​​​? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1300Kan een medicus een medisch verslag bezorgen aan een begeleider zonder dat de minderjarige cliënt daarmee akkoord gaat​​​?
​Waar ligt de verantwoordelijkheid van de voorziening indien blijkt dat bv. foto's van jongeren in de voorziening op het internet terechtkomen door één van de medebewoners? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1352​Waar ligt de verantwoordelijkheid van de voorziening indien blijkt dat bv. foto's van jongeren in de voorziening op het internet terechtkomen door één van de medebewoners?
Kan een jongere verhoord worden zonder dat zijn ouders hiervan op de hoogte zijn? Wanneer krijgen de ouders inzage in de inhoud van het verhoor?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1249Kan een jongere verhoord worden zonder dat zijn ouders hiervan op de hoogte zijn? Wanneer krijgen de ouders inzage in de inhoud van het verhoor?
Kan een jongere vrijwilligerswerk doen? En een meerderjarige die een tijdlang werkloos is? Wat houdt vrijwilligerswerk juist in?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1394Kan een jongere vrijwilligerswerk doen? En een meerderjarige die een tijdlang werkloos is? Wat houdt vrijwilligerswerk juist in?
Kan een mind​​​erjarige vader zijn kind erkennen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1410Kan een mind​​​erjarige vader zijn kind erkennen?
Kan een pleegkind aangesproken worden voor bepaalde kosten (begrafeniskosten, ziektekosten,...) of schulden van zijn ouders als hij n​​​ooit contact had met hen? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1229Kan een pleegkind aangesproken worden voor bepaalde kosten (begrafeniskosten, ziektekosten,...) of schulden van zijn ouders als hij n​​​ooit contact had met hen?
Welke maatregelen kan de jeugdrechter nog opleggen na d​e meerderjarigheid? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1248Welke maatregelen kan de jeugdrechter nog opleggen na d​e meerderjarigheid?
Wat zijn de rechten en plichten van een stiefouder?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1457Wat zijn de rechten en plichten van een stiefouder?
Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=10Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?
Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=11Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...
Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=19Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?
Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=27Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?
Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=38Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?
​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=39​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?
Wat met geven van informatie bij een vechtscheiding?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=4Wat met geven van informatie bij een vechtscheiding?
​​Een hulpverlener verneemt van een jongere druggebruik en dealen van drugs. Mag de hulpverlener dit melden bij het parket of politie? Moet je hierover rapporteren aan de jeugdrechter?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=40​​Een hulpverlener verneemt van een jongere druggebruik en dealen van drugs. Mag de hulpverlener dit melden bij het parket of politie? Moet je hierover rapporteren aan de jeugdrechter?
Mag een voorziening namen medebewoners doorgeven aan ex-cliënte?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=7Mag een voorziening namen medebewoners doorgeven aan ex-cliënte?
Wat kan een pleegouder doen als het pleegzorgattest wordt ingetrokken of geweigerd?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1219Wat kan een pleegouder doen als het pleegzorgattest wordt ingetrokken of geweigerd?
Wie beslist over medische behandelingen die niet dringend noodzakelijk zijn?​https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1226Wie beslist over medische behandelingen die niet dringend noodzakelijk zijn?​
Kan een (pleeg)kind nadat het meerderjarig werd, aangesproken worden voor schulden van de periode waarin hij minderjarig was?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1228Kan een (pleeg)kind nadat het meerderjarig werd, aangesproken worden voor schulden van de periode waarin hij minderjarig was?
De voortvluchtige ouder van mijn pleegkind staat plots voor de deur. Moet ik iemand verwittigen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1232De voortvluchtige ouder van mijn pleegkind staat plots voor de deur. Moet ik iemand verwittigen?
Kunnen ouders informatie over de pleegouders inkijken in het dossier?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1237Kunnen ouders informatie over de pleegouders inkijken in het dossier?
Een ex-cliënte vraagt de namen van haar medebewoners gedurende de periode dat ze in de voorziening verbleef. Mag de voorziening op deze vraag ingaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1239Een ex-cliënte vraagt de namen van haar medebewoners gedurende de periode dat ze in de voorziening verbleef. Mag de voorziening op deze vraag ingaan?
Ouders vragen bij de begeleiding alle inlogcodes en wachtwoorden van hun minderjarige zoon op. Ze zijn verontrust en willen een oogje in het zeil houden. Wat moet de begeleiding hiermee?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1240Ouders vragen bij de begeleiding alle inlogcodes en wachtwoorden van hun minderjarige zoon op. Ze zijn verontrust en willen een oogje in het zeil houden. Wat moet de begeleiding hiermee?

 

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be