faq

 

 

Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1396Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?
Moet een voorziening een uit het ouderlijk gezag ontzette ouder informatie geven over het bij hen geplaatste kind? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1431Moet een voorziening een uit het ouderlijk gezag ontzette ouder informatie geven over het bij hen geplaatste kind?
Moet een kandidaat-pleegouder een uittreksel uit het strafregister voorleggen? Wat is de impact daarvan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1215Moet een kandidaat-pleegouder een uittreksel uit het strafregister voorleggen? Wat is de impact daarvan?
De ouders van een kind verzetten zich tegen het contact van da​​t kind met de grootouders. Deze dreigen daartegen gerechtelijke stappen te zetten. Kan dat? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1380De ouders van een kind verzetten zich tegen het contact van da​​t kind met de grootouders. Deze dreigen daartegen gerechtelijke stappen te zetten. Kan dat?
Wat is pleegvoogdij?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1277Wat is pleegvoogdij?
Wanneer kan de jeugdrechter of jeugdrechtbank een gemeens​​chapsdienst opleggen? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1382Wanneer kan de jeugdrechter of jeugdrechtbank een gemeens​​chapsdienst opleggen?
Wie van de ouders is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1260Wie van de ouders is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind?
Kan een minderjarige zelf een proces starten?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1406Kan een minderjarige zelf een proces starten?
Kan een jongere zich verzetten tegen het doorgeven van informatie aan de ouders over geneesmiddelen die aan de minderjarige door een arts worden voorgeschreven? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1320Kan een jongere zich verzetten tegen het doorgeven van informatie aan de ouders over geneesmiddelen die aan de minderjarige door een arts worden voorgeschreven?
Moet een voorziening een uit het oude​​rlijk gezag ontzette ouder informatie geven over het bij hen geplaatste kind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1455Moet een voorziening een uit het oude​​rlijk gezag ontzette ouder informatie geven over het bij hen geplaatste kind?
Kan ik als hulpverlener in de jeugdhulpverlening aan ouders in een vechtscheiding w​​eigeren resultaten over de kinderen te geven indien ik weet dat deze verkeerd gebruikt zullen worden? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1282Kan ik als hulpverlener in de jeugdhulpverlening aan ouders in een vechtscheiding w​​eigeren resultaten over de kinderen te geven indien ik weet dat deze verkeerd gebruikt zullen worden?
Heeft een biologische ouder recht op contact met zijn kind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1452Heeft een biologische ouder recht op contact met zijn kind?
De politie stelt voor systematisch bij elke onrustwekkende verdwijning de kamer van alle bewoners van de voorziening te doorzoeken. Kan dit op systematische wijze?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1358De politie stelt voor systematisch bij elke onrustwekkende verdwijning de kamer van alle bewoners van de voorziening te doorzoeken. Kan dit op systematische wijze?
Mag een politie-agent geweld gebruiken wanneer hij een minderjarige ergens naarto​​​e moet brengen? Mogen handboeien gebruikt worden?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1388Mag een politie-agent geweld gebruiken wanneer hij een minderjarige ergens naarto​​​e moet brengen? Mogen handboeien gebruikt worden?
Kunnen minderjarige kinderen erven? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1421Kunnen minderjarige kinderen erven?
Wat betek​​ent HERGO? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1440Wat betek​​ent HERGO?
Wat is een herstelovereenkoms​​​t? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1441Wat is een herstelovereenkoms​​​t?
Kan een medicus een medisch verslag bezorgen aan een begeleider zonder dat de minderjarige cliënt daarmee akkoord gaat​​​? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1300Kan een medicus een medisch verslag bezorgen aan een begeleider zonder dat de minderjarige cliënt daarmee akkoord gaat​​​?
​Waar ligt de verantwoordelijkheid van de voorziening indien blijkt dat bv. foto's van jongeren in de voorziening op het internet terechtkomen door één van de medebewoners? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1352​Waar ligt de verantwoordelijkheid van de voorziening indien blijkt dat bv. foto's van jongeren in de voorziening op het internet terechtkomen door één van de medebewoners?
Wat is ouderlijke onderhoudsplicht?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1279Wat is ouderlijke onderhoudsplicht?
De ouders van een jongen van 18 overlijden kort na elkaar. Zij hebben een grote massa schulden. Wat moet de jongen doen om te vermijden dat hij deze schuldenmassa erft?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1448De ouders van een jongen van 18 overlijden kort na elkaar. Zij hebben een grote massa schulden. Wat moet de jongen doen om te vermijden dat hij deze schuldenmassa erft?
Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=10Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?
Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=38Wat kan ik als hulpverlener doen als een minderjarige bekent of beweert een misdrijf te hebben gepleegd maar ik de minderjarige niet bereid vindt zelf verklaring te doen ten aanzien van de politie?
​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=39​​Kan een hulpverlener anoniem getuigenis afleggen bij de politie dat hij/zij vermoedt dat er gedeald wordt in de groep?
Wie beslist over medische behandelingen die niet dringend noodzakelijk zijn?​https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1226Wie beslist over medische behandelingen die niet dringend noodzakelijk zijn?​
Kunnen ouders informatie over de pleegouders inkijken in het dossier?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1237Kunnen ouders informatie over de pleegouders inkijken in het dossier?
Wat als het kind zelf vragende partij is om een ouder NIET te betrekken​​ in de hulpverlening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1244Wat als het kind zelf vragende partij is om een ouder NIET te betrekken​​ in de hulpverlening?
Als de ouders van een minderjarige gescheiden zijn, is het dan voldoende dat één van de ouders instemt met de hulpverlening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1246Als de ouders van een minderjarige gescheiden zijn, is het dan voldoende dat één van de ouders instemt met de hulpverlening?
In de jeugdhulpverlening worden soms ook vrijwilligers ingeschakeld. Kennen zij ook beroepsgeheim?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1247In de jeugdhulpverlening worden soms ook vrijwilligers ingeschakeld. Kennen zij ook beroepsgeheim?
Een meerderjarige cliënt wil haar domicilie in de voorziening plaatsen. Welke risico's brengt dit mee voor de voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1253Een meerderjarige cliënt wil haar domicilie in de voorziening plaatsen. Welke risico's brengt dit mee voor de voorziening?
Een jongere is uitgenodigd voor verhoor en vraagt een hulpverlener om mee te gaan. Kan de begeleider weigeren om mee te gaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1254Een jongere is uitgenodigd voor verhoor en vraagt een hulpverlener om mee te gaan. Kan de begeleider weigeren om mee te gaan?
Een minderjarig meisje is zwanger. Ze vraagt zich af of ze recht heeft op zwangerschapsverlof en/of ouderschapsverlof.https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1256Een minderjarig meisje is zwanger. Ze vraagt zich af of ze recht heeft op zwangerschapsverlof en/of ouderschapsverlof.
Zijn (toekomstige) tienerouders nog onderworpen aan de leerplicht?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1257Zijn (toekomstige) tienerouders nog onderworpen aan de leerplicht?
Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1258Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?
Een jongere kreeg van de arts medicatie. De ouders zijn er niet mee akkoord dat de jongere deze inneemt. De jongere wil de medicatie innemen en wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten.https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1264Een jongere kreeg van de arts medicatie. De ouders zijn er niet mee akkoord dat de jongere deze inneemt. De jongere wil de medicatie innemen en wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten.
De ouders vragen de hulpverlener om een jongere medicatie te geven. Kan je hier als hulpverlener op ingaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1265De ouders vragen de hulpverlener om een jongere medicatie te geven. Kan je hier als hulpverlener op ingaan?
Is er een verschil voor de hulpverlener in het toedienen van voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicatie?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1269Is er een verschil voor de hulpverlener in het toedienen van voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicatie?
Aan wie mag de voorziening informatie over een positieve drugtest meedelen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1272Aan wie mag de voorziening informatie over een positieve drugtest meedelen?
Mag een jeugdhulpverlener een drugscontrole uitvo​​​eren? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1275Mag een jeugdhulpverlener een drugscontrole uitvo​​​eren?
Wat is voogdij?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1276Wat is voogdij?
Moeten een voogd mogelijke zware medische kosten zelf dragen? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1278Moeten een voogd mogelijke zware medische kosten zelf dragen?
Kan een pleegouder inzage vragen in een verslag van een OOOC waarin geadviseerd wordt het kind terug naar de thuiscontext te plaatsen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1281Kan een pleegouder inzage vragen in een verslag van een OOOC waarin geadviseerd wordt het kind terug naar de thuiscontext te plaatsen?
Kan ik als hulpverlener de jongere een kopie geven van een psychologisch verslag? Moet ik de opmerkingen van de jongere daarin opnemen? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1283Kan ik als hulpverlener de jongere een kopie geven van een psychologisch verslag? Moet ik de opmerkingen van de jongere daarin opnemen?
Mag de begeleider reageren tegen het verspreiden van foto's van een pleegkind?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1285Mag de begeleider reageren tegen het verspreiden van foto's van een pleegkind?
Een stiefouder geeft belangrijke informatie over de relatie van de ouder met de m​​inderjarige, maar wil niet dat deze in verslag wordt opgenomen.https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1287Een stiefouder geeft belangrijke informatie over de relatie van de ouder met de m​​inderjarige, maar wil niet dat deze in verslag wordt opgenomen.
Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1289Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?
Moet de voorziening informatie over het dagelijks leven van een kind doorgeven aan de ouders indien zij hierom vragen maar de minderjarige zich hiertegen verzet?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1290Moet de voorziening informatie over het dagelijks leven van een kind doorgeven aan de ouders indien zij hierom vragen maar de minderjarige zich hiertegen verzet?
Welke documenten maken deel uit van het dossier in de jeugdhulpverlening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1292Welke documenten maken deel uit van het dossier in de jeugdhulpverlening?
Maakt een kennisgevingsdocument fugue deel uit van het dossier dat door de jongere kan worden ingekeken?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1293Maakt een kennisgevingsdocument fugue deel uit van het dossier dat door de jongere kan worden ingekeken?
Hebben jongeren recht op inzage in hun dossier?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1294Hebben jongeren recht op inzage in hun dossier?

 

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be