faq

 

 

Is een ouder onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn 18 jaar geworden zoon?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1400Is een ouder onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn 18 jaar geworden zoon?
Wat is het verschil tussen pleegzorg en voogdij? Kan de voogd ook pleegouder zijn/worden?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1214Wat is het verschil tussen pleegzorg en voogdij? Kan de voogd ook pleegouder zijn/worden?
Welke rechten heeft een minderjarige tijdens een politieverhoor?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1369Welke rechten heeft een minderjarige tijdens een politieverhoor?
Wat is een gemeenschapsinstelling?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1368Wat is een gemeenschapsinstelling?
Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1396Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het?
Een voortvluchtige vader wil zijn kinderen komen uitleggen dat hij een tijdje de gevangenis in gaat.https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=2Een voortvluchtige vader wil zijn kinderen komen uitleggen dat hij een tijdje de gevangenis in gaat.
Wat doen we met ons beroepsgeheim bij verdwijning van een jongere?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=3Wat doen we met ons beroepsgeheim bij verdwijning van een jongere?
Wat is pleegvoogdij?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1277Wat is pleegvoogdij?
Kan ik als begeleider BJB informatie over de ouders niet doorgeven aan de jeugdrechter, gemandateerde voorziening of toegangspoort omdat deze mogelijk belemmerend zou werken in de volgende stap van het hulpverleningsplan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=12Kan ik als begeleider BJB informatie over de ouders niet doorgeven aan de jeugdrechter, gemandateerde voorziening of toegangspoort omdat deze mogelijk belemmerend zou werken in de volgende stap van het hulpverleningsplan?
Moet een kandidaat-pleegouder een uittreksel uit het strafregister voorleggen? Wat is de impact daarvan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1215Moet een kandidaat-pleegouder een uittreksel uit het strafregister voorleggen? Wat is de impact daarvan?
Heeft een hulpverlener recht op inzage van het medisch dossier van een minderjarige?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1271Heeft een hulpverlener recht op inzage van het medisch dossier van een minderjarige?
Mogen medische verslagen verkregen van de cliënt, opgenomen worden in het dossier?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1299Mogen medische verslagen verkregen van de cliënt, opgenomen worden in het dossier?
De ouders van een kind verzetten zich tegen het contact van da​​t kind met de grootouders. Deze dreigen daartegen gerechtelijke stappen te zetten. Kan dat? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1380De ouders van een kind verzetten zich tegen het contact van da​​t kind met de grootouders. Deze dreigen daartegen gerechtelijke stappen te zetten. Kan dat?
Arne is 12 jaar en gaat geregeld voor ​zijn moeder om boodschappen. Moeder geeft dan haar betaalkaart met code mee. Vorige week kwam Arne plots thuis met een dure spelconsole. Kan de moeder eisendat de winkel de spelconsole terugneemt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1386Arne is 12 jaar en gaat geregeld voor ​zijn moeder om boodschappen. Moeder geeft dan haar betaalkaart met code mee. Vorige week kwam Arne plots thuis met een dure spelconsole. Kan de moeder eisendat de winkel de spelconsole terugneemt?
Een 18-jarige woont in bij zijn vader. Hij geeft heel veel geld uit, en de schulden stapelen zic​​h op. Kunnen de schuldeisers aankloppen bij vader of beslag leggen op goederen van vader?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1397Een 18-jarige woont in bij zijn vader. Hij geeft heel veel geld uit, en de schulden stapelen zic​​h op. Kunnen de schuldeisers aankloppen bij vader of beslag leggen op goederen van vader?
Is het bezit van Cannabis strafbaar?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1405Is het bezit van Cannabis strafbaar?
W​at is ontvoogding, wanneer kan het en wat voor gevolgen heeft dit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1458W​at is ontvoogding, wanneer kan het en wat voor gevolgen heeft dit?
In welke mate kan een MOF (een als misdrijf omschreven feit) geherkwalificeerd worden naar een PLS (problematische leefsituatie)?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1429In welke mate kan een MOF (een als misdrijf omschreven feit) geherkwalificeerd worden naar een PLS (problematische leefsituatie)?
Wat betek​​ent HERGO? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1440Wat betek​​ent HERGO?
Wat is een herstelovereenkoms​​​t? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1441Wat is een herstelovereenkoms​​​t?
Kan een meerderjarig meisje contact afdwingen met haar minderjarige stiefzusje?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1210Kan een meerderjarig meisje contact afdwingen met haar minderjarige stiefzusje?
Hebben jongeren recht op inzage in hun dossier?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1294Hebben jongeren recht op inzage in hun dossier?
Kan ik gegevens over ex-cliënten (intussen meerderjarig) doorgeven in het kader van een boek dat geschreven wordt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1344Kan ik gegevens over ex-cliënten (intussen meerderjarig) doorgeven in het kader van een boek dat geschreven wordt?
Kunnen foto's van door de jeugdrechtbank geplaatste jongeren die intussen meerderjarig zijn geworden, gepubliceerd worden met hun toestemming?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1349Kunnen foto's van door de jeugdrechtbank geplaatste jongeren die intussen meerderjarig zijn geworden, gepubliceerd worden met hun toestemming?
Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=27Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?
Mag een school melden aan de ouders dat een leerling, in casu meerderjarig, de lessen niet heeft bijgewoond indien de leerling zich expliciet tegen het doorgeven van deze informatie verzet?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=31Mag een school melden aan de ouders dat een leerling, in casu meerderjarig, de lessen niet heeft bijgewoond indien de leerling zich expliciet tegen het doorgeven van deze informatie verzet?
Worden feiten die jongeren gepleegd hebben een aantal jaren na de meerderjarigheid automatisch van het strafblad gewist?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1202Worden feiten die jongeren gepleegd hebben een aantal jaren na de meerderjarigheid automatisch van het strafblad gewist?
Kan een pleegkind nadat het meerderjarig werd, aangesproken worden voor schulden van de periode waarin hij minderjarig was?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1228Kan een pleegkind nadat het meerderjarig werd, aangesproken worden voor schulden van de periode waarin hij minderjarig was?
Wie kan geld afhalen van de rekening van het pleegkind ?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1231Wie kan geld afhalen van de rekening van het pleegkind ?
De dienst voor pleegzorg houdt een dossier bij over ons als pleegouder en over het pleegkind. Mogen pleegouders die dossiers inkijken?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1235De dienst voor pleegzorg houdt een dossier bij over ons als pleegouder en over het pleegkind. Mogen pleegouders die dossiers inkijken?
Als hulpverleners begeleiden we een gezin waarbij ouders en kind in toenemend conflict leven. Ouders willen hun kind uit huis zetten. Kan dit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1255Als hulpverleners begeleiden we een gezin waarbij ouders en kind in toenemend conflict leven. Ouders willen hun kind uit huis zetten. Kan dit?
Kan of moet de voorziening een rol opnemen in een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1310Kan of moet de voorziening een rol opnemen in een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?
Wat gebeurt met de medische gegevens wanneer de begeleiding van de jongere stopt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1436Wat gebeurt met de medische gegevens wanneer de begeleiding van de jongere stopt?
Wie betaalt de schade w​​anneer een jongere iets heeft mispeuterd? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1442Wie betaalt de schade w​​anneer een jongere iets heeft mispeuterd?
Heeft een minderjarige ook een strafregister? Wat staat daarin, wie kan het raadplegen? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1444Heeft een minderjarige ook een strafregister? Wat staat daarin, wie kan het raadplegen?
Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=10Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?
Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=11Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...
Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=13Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?
Moet de voorziening informatie over het dagelijks leven van een kind doorgeven aan de ouders indien zij hierom vragen maar de minderjarige zich hiertegen verzet? Is er een verschil indien de minderjarige geplaatst werd door de jeugdrechthttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=16Moet de voorziening informatie over het dagelijks leven van een kind doorgeven aan de ouders indien zij hierom vragen maar de minderjarige zich hiertegen verzet? Is er een verschil indien de minderjarige geplaatst werd door de jeugdrecht
Kan de jeugdhulpverlener in het kader van een vechtscheiding aan één van de ouders, de moeder, copy geven van het dossier om aan te tonen dat die ouder goed meewerkt in de hulpverlening? Of kan hiervan attest uitgereikt worden?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=17Kan de jeugdhulpverlener in het kader van een vechtscheiding aan één van de ouders, de moeder, copy geven van het dossier om aan te tonen dat die ouder goed meewerkt in de hulpverlening? Of kan hiervan attest uitgereikt worden?
Een pleegouder krijgt belangrijke informatie over de ouders van het pleegkind. Met wie kan gesproken worden? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=18Een pleegouder krijgt belangrijke informatie over de ouders van het pleegkind. Met wie kan gesproken worden?
Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=19Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?
​​Kan ik als hulpverlener informatie uitwisselen met een stiefouder?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=20​​Kan ik als hulpverlener informatie uitwisselen met een stiefouder?
​​De voorziening is op de hoogte van seksuele betrekkingen tussen 2 minderjarigen in de leefgroep. Hoe zit het met het beroepsgeheim?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=21​​De voorziening is op de hoogte van seksuele betrekkingen tussen 2 minderjarigen in de leefgroep. Hoe zit het met het beroepsgeheim?
​Mag de hulpverlening bekend maken wie een zaak gemeld heeft bij het parket?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=22​Mag de hulpverlening bekend maken wie een zaak gemeld heeft bij het parket?
​​Mogen casussen worden besproken in een opleiding/stage?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=23​​Mogen casussen worden besproken in een opleiding/stage?
​Mag een voorziening bij melding van een onrustwekkende verdwijning een foto van de minderjarige overmaken aan de politie?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=24​Mag een voorziening bij melding van een onrustwekkende verdwijning een foto van de minderjarige overmaken aan de politie?
​Moet een hulpverlener ingaan op een uitnodiging van de onderzoeksrechter om vragen te beantwoorden over een minderjarige die ze begeleidt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=25​Moet een hulpverlener ingaan op een uitnodiging van de onderzoeksrechter om vragen te beantwoorden over een minderjarige die ze begeleidt?
​Kan ik als hulpverlener op vraag van de advocaat van het gezin attesteren/getuigen over het verloop van de hulpverlening binnen het gezin?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=26​Kan ik als hulpverlener op vraag van de advocaat van het gezin attesteren/getuigen over het verloop van de hulpverlening binnen het gezin?
Welke stappen kan ik als hulpverlener zetten als blijkt dat andere kinderen binnen het gezin gevaar lopen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=28Welke stappen kan ik als hulpverlener zetten als blijkt dat andere kinderen binnen het gezin gevaar lopen?

 

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

info@jeugdrecht.be

Copyright Jeugdrecht.be