faq

 

 

Op wat moet men allemaal letten bij het opmaken van een drugsbeleid in een instelling voor de bijzondere jeugdzorg?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1274Op wat moet men allemaal letten bij het opmaken van een drugsbeleid in een instelling voor de bijzondere jeugdzorg?
Als de ouders van een minderjarige gescheiden zijn, is het dan voldoende dat één van de ouders instemt met de hulpverlening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1246Als de ouders van een minderjarige gescheiden zijn, is het dan voldoende dat één van de ouders instemt met de hulpverlening?
Welke stappen volgen na een onrustwekkende verdwijning?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1360Welke stappen volgen na een onrustwekkende verdwijning?
Wat is een gemeenschapsinstelling?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1368Wat is een gemeenschapsinstelling?
Kan een voorziening een minderjarige zonder toezicht een vrijetijdsactiviteit laten beoefenen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1262Kan een voorziening een minderjarige zonder toezicht een vrijetijdsactiviteit laten beoefenen?
Een meisje van bijna 18 mag thuis niet meer binnen. Ze verblijft bij vrienden, en kan waarschijnlijk binnen een paar maanden een vrijkomend studiootje huren van kennissen. Moeder gaf bij de dienst bevolking aan dat haar dochter niet meer bij haar woont. https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1384Een meisje van bijna 18 mag thuis niet meer binnen. Ze verblijft bij vrienden, en kan waarschijnlijk binnen een paar maanden een vrijkomend studiootje huren van kennissen. Moeder gaf bij de dienst bevolking aan dat haar dochter niet meer bij haar woont.
Is een ouder onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn 18 jaar geworden zoon?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1400Is een ouder onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn 18 jaar geworden zoon?
Bezorgde hulpverleners contacteerden het Steunpunt Jeugdhulp met de vraag naar hun mogelijke aansprakelijkheid bij ongevallen waarbij 'hun' kinderen en jongeren betrokken zijn.https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1280Bezorgde hulpverleners contacteerden het Steunpunt Jeugdhulp met de vraag naar hun mogelijke aansprakelijkheid bij ongevallen waarbij 'hun' kinderen en jongeren betrokken zijn.
Een minderjarig meisje is zwanger. Ze vraagt zich af of ze recht heeft op zwangerschapsverlof en/of ouderschapsverlof.https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1256Een minderjarig meisje is zwanger. Ze vraagt zich af of ze recht heeft op zwangerschapsverlof en/of ouderschapsverlof.
​​Mag een voorziening bij een onrustwekkende verdwijning een foto overmaken aan de politie? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1353​​Mag een voorziening bij een onrustwekkende verdwijning een foto overmaken aan de politie?
Kan een voorziening een meisje verplichten om anticonceptiemiddelen te gebruiken?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1203Kan een voorziening een meisje verplichten om anticonceptiemiddelen te gebruiken?
De dienst voor pleegzorg houdt een dossier bij over ons als pleegouder en over het pleegkind. Mogen pleegouders die dossiers inkijken?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1235De dienst voor pleegzorg houdt een dossier bij over ons als pleegouder en over het pleegkind. Mogen pleegouders die dossiers inkijken?
Kunnen ouders informatie over de pleegouders inkijken in het dossier?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1237Kunnen ouders informatie over de pleegouders inkijken in het dossier?
De portefeuille van een begeleider werd gestolen. In het kader van een onderzoek bevraagt de politie de begeleider. Wat kan hij zeggen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1251De portefeuille van een begeleider werd gestolen. In het kader van een onderzoek bevraagt de politie de begeleider. Wat kan hij zeggen?
Kan een minderjarige domicilie krijgen in de voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1252Kan een minderjarige domicilie krijgen in de voorziening?
​Mag een voorziening bij melding van een onrustwekkende verdwijning een foto van de minderjarige overmaken aan de politie?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=24​Mag een voorziening bij melding van een onrustwekkende verdwijning een foto van de minderjarige overmaken aan de politie?
Wat zijn de rechten en plichten van een stiefouder?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1457Wat zijn de rechten en plichten van een stiefouder?
Wat betek​​ent HERGO? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1440Wat betek​​ent HERGO?
Wat is een herstelovereenkoms​​​t? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1441Wat is een herstelovereenkoms​​​t?
Wat is de juiste draagwijdte van begrippen als ouderlijk gezag, omgangsrecht, verb​​​​lijfsregeling, co-ouderschap?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1453Wat is de juiste draagwijdte van begrippen als ouderlijk gezag, omgangsrecht, verb​​​​lijfsregeling, co-ouderschap?
Wat is ouderlijke onderhoudsplicht?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1279Wat is ouderlijke onderhoudsplicht?
Wat doen we met ons beroepsgeheim bij verdwijning van een jongere?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=3Wat doen we met ons beroepsgeheim bij verdwijning van een jongere?
Kan een voorziening, desnoods zonder het slachtoffer (de begeleider) een aangifte/klacht indienen voor een agressie incident, of moet de begeleider altijd zelf de klacht indienen uit eigen naam?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1205Kan een voorziening, desnoods zonder het slachtoffer (de begeleider) een aangifte/klacht indienen voor een agressie incident, of moet de begeleider altijd zelf de klacht indienen uit eigen naam?
Zijn (toekomstige) tienerouders nog onderworpen aan de leerplicht?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1257Zijn (toekomstige) tienerouders nog onderworpen aan de leerplicht?
Een jongere kreeg van de arts medicatie. De ouders zijn er niet mee akkoord dat de jongere deze inneemt. De jongere wil de medicatie innemen en wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten.https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1264Een jongere kreeg van de arts medicatie. De ouders zijn er niet mee akkoord dat de jongere deze inneemt. De jongere wil de medicatie innemen en wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten.
De ouders vragen de hulpverlener om een jongere medicatie te geven. Kan je hier als hulpverlener op ingaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1265De ouders vragen de hulpverlener om een jongere medicatie te geven. Kan je hier als hulpverlener op ingaan?
Kunnen hulpverleners een jongere die weigert de door dokter voorgeschreven medicatie te nemen, dwingen tot het nemen van het medicijn? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1266Kunnen hulpverleners een jongere die weigert de door dokter voorgeschreven medicatie te nemen, dwingen tot het nemen van het medicijn?
Is er een verschil voor de hulpverlener in het toedienen van voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicatie?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1269Is er een verschil voor de hulpverlener in het toedienen van voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicatie?
Kan een medicus een medisch verslag bezorgen aan een begeleider zonder dat de minderjarige cliënt daarmee akkoord gaat​​​? https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1300Kan een medicus een medisch verslag bezorgen aan een begeleider zonder dat de minderjarige cliënt daarmee akkoord gaat​​​?
Kan of moet de voorziening een rol opnemen in een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1310Kan of moet de voorziening een rol opnemen in een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?
Een jongere geplaatst door de jeugdrechter, wil meewerken aan een televisieprogramma. Kan dit?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1334Een jongere geplaatst door de jeugdrechter, wil meewerken aan een televisieprogramma. Kan dit?
Kan de voorziening foto's publiceren van haar voetbalclub?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1347Kan de voorziening foto's publiceren van haar voetbalclub?
Wat is het verschil tussen pleegzorg en voogdij? Kan de voogd ook pleegouder zijn/worden?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1214Wat is het verschil tussen pleegzorg en voogdij? Kan de voogd ook pleegouder zijn/worden?
Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=10Kunnen we onder professionele hulpverleners informatie uitwisselen op basis van een standaard akkoordverklaring?
Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=11Een jongere kreeg medicatie van de arts en wil deze innemen tegen de wil van zijn ouders. Hij wil niet dat de hulpverleners de ouders hiervan inlichten ...
Kan ik als begeleider BJB informatie over de ouders niet doorgeven aan de jeugdrechter, gemandateerde voorziening of toegangspoort omdat deze mogelijk belemmerend zou werken in de volgende stap van het hulpverleningsplan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=12Kan ik als begeleider BJB informatie over de ouders niet doorgeven aan de jeugdrechter, gemandateerde voorziening of toegangspoort omdat deze mogelijk belemmerend zou werken in de volgende stap van het hulpverleningsplan?
Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=13Is een hulpverlener die op de hoogte is van een misdrijf gepleegd door één van de jongeren die hij begeleidt, verplicht dit op te nemen in rapportage aan de jeugdrechter of gemandateerde voorziening?
Moet de voorziening informatie over het dagelijks leven van een kind doorgeven aan de ouders indien zij hierom vragen maar de minderjarige zich hiertegen verzet? Is er een verschil indien de minderjarige geplaatst werd door de jeugdrechthttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=16Moet de voorziening informatie over het dagelijks leven van een kind doorgeven aan de ouders indien zij hierom vragen maar de minderjarige zich hiertegen verzet? Is er een verschil indien de minderjarige geplaatst werd door de jeugdrecht
Kan de jeugdhulpverlener in het kader van een vechtscheiding aan één van de ouders, de moeder, copy geven van het dossier om aan te tonen dat die ouder goed meewerkt in de hulpverlening? Of kan hiervan attest uitgereikt worden?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=17Kan de jeugdhulpverlener in het kader van een vechtscheiding aan één van de ouders, de moeder, copy geven van het dossier om aan te tonen dat die ouder goed meewerkt in de hulpverlening? Of kan hiervan attest uitgereikt worden?
Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=19Wat doe ik als hulpverlener met informatie die ik verkrijg over mijn cliënt via een sociale netwerksite?
Een voortvluchtige vader wil zijn kinderen komen uitleggen dat hij een tijdje de gevangenis in gaat.https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=2Een voortvluchtige vader wil zijn kinderen komen uitleggen dat hij een tijdje de gevangenis in gaat.
​Mag de hulpverlening bekend maken wie een zaak gemeld heeft bij het parket?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=22​Mag de hulpverlening bekend maken wie een zaak gemeld heeft bij het parket?
​Moet een hulpverlener ingaan op een uitnodiging van de onderzoeksrechter om vragen te beantwoorden over een minderjarige die ze begeleidt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=25​Moet een hulpverlener ingaan op een uitnodiging van de onderzoeksrechter om vragen te beantwoorden over een minderjarige die ze begeleidt?
​Kan ik als hulpverlener op vraag van de advocaat van het gezin attesteren/getuigen over het verloop van de hulpverlening binnen het gezin?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=26​Kan ik als hulpverlener op vraag van de advocaat van het gezin attesteren/getuigen over het verloop van de hulpverlening binnen het gezin?
Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=27Kan of moet een voorziening getuigenis afleggen in het kader van een collocatieprocedure m.b.t. een cliënt?
Wat kan een hulpverlener doen wanneer hij/zij privé benaderd wordt door een jongere die hij/zij begeleidt?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=30Wat kan een hulpverlener doen wanneer hij/zij privé benaderd wordt door een jongere die hij/zij begeleidt?
​Door het overlijden van vader wordt moeder plots de enige bekleedt met het ouderlijk gezag. Moeder was nooit betrokken bij het kind of de hulpverlening. Kan zij plots informatie opvragen? Welke informatie kan/moet gegeven worden?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=33​Door het overlijden van vader wordt moeder plots de enige bekleedt met het ouderlijk gezag. Moeder was nooit betrokken bij het kind of de hulpverlening. Kan zij plots informatie opvragen? Welke informatie kan/moet gegeven worden?
Een minderjarig meisje wordt duidelijk geslagen door haar vriendje maar wil dit niet bevestigen. Kan ik als hulpverlener toch tot melding overgaan?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=34Een minderjarig meisje wordt duidelijk geslagen door haar vriendje maar wil dit niet bevestigen. Kan ik als hulpverlener toch tot melding overgaan?
De hulpverlening merkt dat jongere A en B veel samen optrekken maar geen goede invloed hebben op elkaar. Kunnen zij dit met de ouders bespreken? Kan dit opgenomen worden in verslag aan verwijzer?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=35De hulpverlening merkt dat jongere A en B veel samen optrekken maar geen goede invloed hebben op elkaar. Kunnen zij dit met de ouders bespreken? Kan dit opgenomen worden in verslag aan verwijzer?
​​Een hulpverlener ontdekt een misdrijf waarvan een kind of kwetsbaar persoon slachtoffer is. Kan de hulpverlener acties tegen de dader ondernemen?https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=37​​Een hulpverlener ontdekt een misdrijf waarvan een kind of kwetsbaar persoon slachtoffer is. Kan de hulpverlener acties tegen de dader ondernemen?

 

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

info@jeugdrecht.be

Copyright Jeugdrecht.be