Facultatief protocol bij het verdrag inzake de rechten van het kind betreffende de mededelingsprocedure aangenomen te New York op 19 december 2011
Rechtspraak 26/09/2014

​Door deze wet geeft België blijk van de langdurige inzet van ons land ten voordele van de bevordering en de bescherming van de rechten van het kind.

Dit protocol strekt ertoe het controlesysteem van de rapportage te vervolledigen naar het voorbeeld van de bestaande mededelingsprocedures voor de andere verdragen inzake de rechten van de mens. Het zal dus leiden tot de versterking en aanvulling van de nationale en regionale mechanismen die kinderen en/of volwassenen  - die in hun naam optreden – de mogelijkheid geven om schendingen van hun rechten aan te klagen.

Het Protocol voorziet eveneens in een onderzoeksprocedure in geval van ernstige of systematische schendingen van de rechten van het kind door een Staat (opt-out systeem), alsook in een interstatelijke mededelingsprocedure. De Staten moeten echter uitdrukkelijk verklaren laatstgenoemd systeem te aanvaarden (opt-in systeem). België aanvaardt zowel de onderzoeksprocedure als de interstatelijke mededelingsprocedure, zoals het dat ook voor andere verdragen inzake de rechten van de mens heeft gedaan. Het trad in werking op 30 augustus 2014.

Bron:

  • Wet van 21 februari 2014 houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind betreffende een mededelingsprocedure aangenomen te New York op 19 december 2011, Belgisch Staatsblad 20 augustus 2014, 60987.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be