In eer en geweten. Openhartige getuigenissen van procureurs.

Veerle Maebe
Houtekiet
9789089246400
2018
 

​De auteur neemt in dit boek interviews af van 12 procureurs uit het rechtsgebied Antwerpen, (substituut-procureur-generaal B. De Smet, substituut-procureur-generaal B. Backx, substituut- procureur des Konings K. Witpas, procureur des Konings A.M. Gepts, substituut-procureur des Konings C. Minne, substituut-procureur des Konings T. Van hoogenbemt, eerste substituut-procureur des Konings V. Cielen, substituut procureur des Konings L. Jespers, substituut-procureur des Konings M. Sabrie, substituut-procureur des Konings E. De Bock, substituut-procureur des Konings C. Van Dijck, substituut procureur des Konings F. De Bruyne) gerangschikt per thema, zoals assisen, jeugdzaken, drugs, verkeer en milieumisdrijven. Het ambt van procureur is bij het grote publiek niet zo gekend, in tegenstelling tot dat van een rechter of een politieambtenaar.
Het boek is een aaneenschakeling van aangrijpende, tragische gebeurtenissen, afgewisseld met merkwaardige, vaak grappige anekdotes. Aanklagen is meer dan bewijzen aanbrengen en toepassing vragen van de wet. De procureur moet ook omgaan met allerlei emoties, van pure agressie tot intens verdriet en psychische problemen. Aanklagen is trouwens maar één facet van de taak. In vele gevallen is de procureur een hulpverlener. Voorbeelden hiervan zijn beslissingen om een mishandeld kind tijdelijk in een instelling onder te brengen of een geesteszieke op te nemen in een gesloten afdeling van de psychiatrie.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be