Geen boerkini verbod in twee Gentse zwembaden - directe discriminatie - prejudiciële vraag GwH
REA Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 5 juli 2018, (kort ged.), 2018/8812.
REA Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 5 juli 2018 (kort ged.), 2018/8813.

​In twee beschikkingen in kort geding (tussenvonnis prejudiciële vraag GwH) stelde de Gentse rechtbank van eerste aanleg dat het verbod op het dragen van lichaamsbedekkende zwempakken (de zogenaamde boerkini's) een directe discriminatie uitmaakt op grond van het geloof of levensbeschouwing. Twee moslima's brachten de zaak voor de rechter in kortgeding.  Ze legden een verzoekschrift neer tot staking overeenkomstig artikel 29 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijke behandelingsbeleid en artikel 20 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

In het zwembad van Merelbeke is er volgens de rechter sprake van directe discriminatie. Hier worden boerkini's letterlijk opgesomd in het lijstje niet toegelaten badkledij.

In het zwembad van Gent staat een ogenschijnlijk neutrale bepaling in het reglement waarin staat "dat alle bedekkende zwemkleding is verboden". In casu is volgens de rechter hier sprake van indirecte discriminatie. De zwembaden moeten hun reglement onmiddellijk aanpassen. Zelfs als er hoger beroep wordt aangetekend. De stad Gent tekende beroep aan. Volgens de stad is de argumentatie te veel geënt op religie en roept dit nieuwe discriminaties in het leven, ten opzichte van transgenders of mensen met letsels die lichaamsbedekkende kleding wensen te dragen.

Het vonnis gold enkel voor de twee zwembaden.

De advocaat werkte in deze zaak samen met de legal clinic van het Human Rights Centre van de UGent.

De rechter stelde twee prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk hof: "Schendt artikel 28 van het Vlaamse decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door dezelfde rechtsgevolgen toe te kennen aan de vaststelling van discriminatie ongeacht het gemaakte onderscheid door datzelfde decreet tussen directe en indirecte discriminatie volgens artikel 16 § 1 en 2 van dat decreet". (rolnrs. 6986, 6987)

Sinds 1 september 2018 zijn in vier zwembaden van de stad Gent boerkini en wetsuits toegestaan na een beslissing daaromtrent van het Gentse schepencollege.

Bronnen

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be