EHRM - fataal schot door politie op vluchtende auto -schending van artikel 2 EVRM
EHRM 7 juni 2018, Toubache t. Frankrijk, nr. 19510/5

​Het EHRM boog zich in deze zaak over de noodzakelijkheid en proportionaliteit van het gebruik van geweld door de politie in het kader van de dood van N.T., zoon van verzoekers, geboren in 1987. De man werd neergeschoten door de politie tijdens een achtervolging.

In de nacht van 27 november 2008, na een overval en het stelen van brandstof, werd een voertuig, met drie inzittenden, waaronder N.T., achtervolgd door de politie. Het voertuig weigerde te stoppen, ondanks het feit dat het achtervolgd werd door de politie en lichtkogels afgevuurd werden op het voertuig. Na twee waarschuwingen vuurde politieagent O.G. zes maal in de richting van het vluchtende voertuig. Daarbij kwam N.T. om het leven.

Er werd een gerechtelijk onderzoek opgestart en de politieagent werd beschuldigd van doodslag. Uit het onderzoek bleek dat N.T. was gestorven na het vijfde of zesde schot van O.G. Op 25 januari 2013 werd op bevel van de onderzoeksrechter het strafbare feit geclassificeerd als onopzettelijke doodslag. Het Franse hof van beroep vernietigde op 21 juli 2013 deze beslissing. En stelde dat het gebruik van het wapen absoluut noodzakelijk was om het voertuig tot stilstand te brengen. Het Hof van Cassatie verwierp het beroep van verzoekers. De ouders maakten de zaak aanhangig voor het EHRM op basis van artikel 2 EVRM (recht op leven) en stelden dat het fatale schot waarbij hun zoon het leven liet niet evenredig was met het nagestreefde doel.

Het Europese Hof stelde vast dat de politie een aantal pogingen had ondernomen om de auto tot stilstand te brengen. Gezien het feit dat de chauffeur geen onmiddellijke dreiging vormde en dat het stoppen van het voertuig niet urgent was, was het gebruik van een wapen door politieagent O.G. niet absoluut noodzakelijk om een wettige arrestatie uit te voeren. Het Hof besloot dat er een ernstige schending was van artikel 2 EVRM, het recht op leven.

Het Hof merkte op dat na de gebeurtenissen van deze zaak Frankrijk, op 28 februari 2017, een wet heeft aangenomen waarin gestipuleerd wordt dat de politie enkel wapens mag gebruiken in gevallen van absolute noodzaak en op een strikt evenredige manier.

Deze zaak doet uiteraard denken aan de zaak Mawda. Het Koerdische-Iraakse meisje dat op 17 mei 2018 omkwam door een politiekogel afgevuurd tijdens de achtervolging van een bestelwagen met transmigranten op de E42 in België.


Bron


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be