EHRM 14 december 2017 opent deur naar erkenning homohuwelijk
EHRM, 14 december 2017, Orlandi and others v.Italy

Het Europees Hof voor de Rechten van de mens sprak zich uit in de zaak Orlandi t. Italië. Het Hof oordeelde dat Italië koppels van hetzelfde geslacht die in het buitenland getrouwd zijn een juridische erkenning moet bieden.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179547

Zie ook: J. LIEVENS, "EHRM opent deur naar Europese Erkenning homohuwelijk", De Juristenkrant 17 januari 2018, 361/1


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be