EHRM – vrouw met hoofddoek mag niet geweigerd worden in Belgische rechtbank – schending art. 9 EVRM

​H. Lachiri was samen met haar familieleden  in 2007 aanwezig als burgerlijke partij op een rechtszaak over de moord op haar broer. Op de dag van de zitting stelde de voorzitter van de rechtbank dat Lachiri de rechtbank niet mocht betreden tenzij ze haar hoofddoek afnam. Lachiri weigerde en kon de zitting niet bijwonen. Na eerdere – afgewezen – procedures stapte ze in december 2008 naar het EHRM.

Lachiri steunde zich op artikel 9 EVRM, vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Zij vond dat de weigering om de zitting bij te wonen met een hoofddoek haar godsdienstvrijheid schond.

De Belgische rechter stelde dat het dragen van hijab (hoofddoek die haar en nek bedekt terwijl het gezicht onbedekt blijft) kan worden beschouwd als een handeling "gemotiveerd of geïnspireerd door een religie of een religieuze overtuiging". De rechter baseerde zich op artikel 759 GerW, ("De toehoorders wonen de zittingen bij met ongedekten hoofde, eerbiedig en stilzwijgend; alles wat de rechter tot handhaving van de orde beveelt, wordt stipt en terstond uitgevoerd"). Dit artikel  vereist dat personen die een zittingszaal binnengaan dit dienen te doen zonder hoofddeksel om gedrag te voorkomen dat oneerbiedig is tegenover de rechterlijke macht.

Het Europees Hof oordeelde dat het uitsluiten van Lachiri uit de rechtszaal omdat ze geweigerd had haar hoofddoek te verwijderen een beperking uitmaakte van haar recht om haar godsdienst uit te oefenen. "De uitsluiting van de vrouw – een gewone burger, die de staat niet vertegenwoordigt – is een beperking van de uiting van haar geloofsovertuiging en is in dit geval niet gerechtvaardigd in een democratische samenleving". De rechters oordeelden dat de vrouw niet respectloos was geweest en niet de intentie had gehad de rechtszitting te verstoren. Het EHRM oordeelde dat artikel 9 EVRM geschonden werd en veroordeelde de Belgische staat tot een morele schadevergoeding van 1000 euro.

Bronnen

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be