EHRM – onrechtmatig publiceren foto minderjarige – schending artikel 8 EVRM
Rechtspraak 12/09/2017

EHRM 20 juni 2017, Bogomolova t. Rusland, applicatie nr. 13812/09

Feiten

Verzoekster, T. Bogomoleva heeft de Russische nationaliteit en is geboren in 1978. Samen met haar zoon die geboren is in 2001, woont zij in de regio van Perm (Rusland).

In november 2007 werd een foto van haar met haar zoon gepubliceerd op de cover van een brochure “Kinderen hebben een familie nodig” uitgegeven door het gemeentelijk centrum voor psychologische, medische en sociale diensten. Deze brochure werd verspreid om de gemeenschap te informeren over de rol van het centrum in het beschermen van weeskinderen en het bijstaan van families die een kind wensen te adopteren.

Bogomoleva spande verscheidene gerechtelijke procedures aan, zij was van oordeel dat haar waardigheid, eer en reputatie werden geschonden. Ze stelde dat het gebruik van de foto de indruk wekte dat ze haar zoon had verlaten en dat dit niet alleen haar reputatie als moeder had geschonden, maar ook haar reputatie als schooldirecteur.

Daarenboven was haar zoon het slachtoffer geworden van spot door zijn collega’s door zijn verschijning in de brochure.

De Russische rechtbanken verwierpen haar klachten en stelden dat de foto werd genomen met haar toestemming en dat zij geen beperkingen had opgelegd inzake het gebruik van de foto.

Klacht EHRM

Zich baserend op artikel 8 EVRM (recht op eerbiediging van privé-familie en gezinsleven) klaagde Bogomoleva bij het EHRM dat de niet toegelaten publicatie van de foto van haar zoon hun recht op hun privé- en familieleven had geschonden. Volgens Bogomoleva hadden de Russische rechtbanken gefaald om haar rechten en die van haar zoon te beschermen.

EHRM – schending artikel 8 EVRM

Het Europese Hof stelde dat het beeld van een persoon één van de belangrijkste kenmerken uitmaakt van zijn persoonlijkheid en dat het recht om dit beeld te beschermen een essentieel onderdeel uitmaakt van zijn persoonlijke ontwikkeling. As such biedt artikel 8 EVRM het recht om het gebruik van zijn afbeelding te controleren. Inclusief het recht om de publicatie ervan te weigeren.

Het Hof stelde dat de publicatie van de foto binnen de werking van artikel 8 EVRM viel. Het Hof wees erop dat de nationale rechtbanken de vordering van Bogomoleva hadden afgewezen zonder na te gaan of ze toestemming had gegeven voor de publicatie van de foto. Bovendien zou de context waarin de foto werd genomen een foute indruk hebben gegeven, namelijk het kwam zo over dat het kind dat afgebeeld werd op de foto achtergelaten was door zijn ouders. Dit alles gaf een foute perceptie weer van de band tussen Bogomoleva en haar zoon.
Het EHRM besloot dat artikel 8 EVRM werd geschonden. Rusland diende Bogomoleva een geldsom te betalen van 7780 euro.

Auteur: Christine Melkebeek, voorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Bron:

  • EHRM 20 juni 2017, Bogomolova t. Rusland, applicatie nr. 13812/09


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be