De staat van het kind – Het kind van de staat. Naar een pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen.

Michel Vandenbroeck
Gompel & Svancina bvba
9789463710770
2018
 

Dit boek gaat over de voorschoolse voorzieningen: kinderopvang en kleuterschool. Dat zijn veel bijzondere plekken, waar het meest private en het meest publieke samenkomen. De staat van het kind en het kind van de staat. Het zijn immers plekken waaraan ouders hun dierbaarste bezit toevertrouwen en waarmee ze de zorg voor en de opvoeding van hun kind delen. Veel intiemer wordt het niet. Maar het zijn ook plekken van beleid en dus van politiek: beleid inzake preventie, beleid inzake gelijke kansen op de arbeidsmarkt, beleid inzake levenslang leren, om er maar enkele te noemen. Meer publiek en politiek wordt het ook niet. Daarom is het zo belangrijk om over dit soort plekken de vraag te stellen: zijn de zaken zoals ze moeten zijn? Of zijn ze zo omdat ze altijd zo zijn geweest? Om te kunnen nadenken over wat we willen, moeten we afstand kunnen nemen van wat er is. En dus moeten we evidenties onderzoeken en lastige vragen stellen.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be