Rapport: De onvoorspelbare terrorist: waarom positieve resultaten uitblijven bij de voorkoming en aanpak van radicalisering

Marion van San
Itinera
2018
 

​Vanaf het moment dat Belgische jongeren naar Syrië trokken om er de jihad te voeren, schoten de kprojecten om dit te voorkomen, als paddenstoelen uit de grond: leerkrachten, maatschappelijk werkers, imams…Vele burgers die in aanraking kwamen met jongeren werden opgeleid om tekenen van radicalisering te leren herkennen en te melden. Tegelijkertijd stuurde de overheid boodschappen de wereld in om terrorisme te ontmoedigen, en schakelden de gevangenissen cipiers en moslimconsulenten in om radicalisering bij gedetineerden aan te pakken.

Prof. dr.  Marion van San onderzocht wat deze deradicaliseringsprojecten hebben opgeleverd. Hebben de ingrepen van de overheid kunnen voorkomen dat jongeren radicaliseren en helpen ze geradicaliseerden weer op het juiste pad?

Sinds de aanslagen in Parijs in 2016 wordt er in scholen ingezet op preventie van radicalisering. Speciaal daarvoor geselecteerde medewerkers uit het onderwijs krijgen een opleiding zodat ze het proces van radicalisering leren herkennen, de ernst ervan kunnen inschatten en conflictsituaties depolariseren. Ze zijn hét aanspreekpunt voor de leerkracht die geconfronteerd wordt met radicalisering. Er is een "hotline" waar bezorgde leerkrachten met vragen terecht kunnen, die worden beantwoord door specialisten. Niet alleen het onderwijs, ook het maatschappelijk middenveld en het jeugd- en jongerenwerk moeten een rol spelen. Maar wat betekent dat voor de expertise van de medewerkers en hun vertrouwensband met de jongeren?

Counter Terrorism

Tegenboodschappen zoals video's waarin uitgelegd wordt hoe jongeren gerekruteerd worden, worden op sociale media gepost. Deze video's worden druk bekeken, gedeeld en becommentarieerd.

Gezinsbegeleiding

Bij deze vrij nieuwe manier van werken leren gezinsleden van de geradicaliseerde hoe ze provocatie kunnen herkennen, conflicten de-escaleren en tot compromissen kunnen komen die respect tonen voor het geloof van de jongeren, terwijl toch het beeld van extremistische groepen worden doorbroken.

Op basis van de resultaten van deze verschillende deradicaliseringsprojecten formuleert Marion van San enkele beleidsaanbevelingen.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be