De minderjarige vreemdeling

Minderjarigen, zonder verblijfsstatuut, die zonder ouders of wettelijke voogd in België aankomen van buiten de Europese Economische Ruimte.

In een onbekend land aankomen om een nieuw leven op te bouwen,  is niet gemakkelijk.  Zeker niet voor minderjarige vreemdelingen en in het bijzonder niet voor minderjarigen die helemaal alleen naar België gereisd zijn: "de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)". Deze benaming wordt gebruikt voor minderjarigen, zonder verblijfsstatuut, die zonder ouders of wettelijke voogd in België aankomen van buiten de Europese Economische Ruimte.

​​Als niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) heb je recht op extra bescherming.  De niet-begeleide minderjarigen volgen een ander traject dan volwassen asielzoekers. De overheid organiseert voor hen een aangepaste opvang en er wordt een voogd aangewezen die hen bijstaat en vertegenwoordigt gedurende de bijzondere of andere verblijfsprocedure.


Niet-begeleide Europese minderjarigen zijn onderdaan van een land van de EER.

Ook als niet-begeleide Europese minderjarige (NBEM) heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een voogd.


 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be