Discreet filmen van minderjarigen – geen aanranding van de eerbaarheid
Rechtspraak 01/03/2016

Hof van beroep Bergen 6 januari 2016, rolnr. 2015/h/330
Hof van Cassatie 31 maart 2015, P.14.0293.N

​Aanranding van de eerbaarheid op -16 jarigen

Het feit naakte meisjes te filmen zonder hun toestemming en zonder fysiek contact te hebben maakt geen aanranding van de eerbaarheid uit.

De feiten werden als volgt gekwalificeerd: tussen 28 december 1999 en 30 april 2000,  minderjarige kinderen te hebben verkracht, waarbij X de hoedanigheid had van vader en respectievelijk de stiefvader te zijn van de kinderen. Aanranding van de eerbaarheid met geweld op een minderjarige van -16 jaar op het moment van de feiten en op verschillende tijdstippen. Tussen 1999 en 2014 beeldmateriaal dat seksuele houdingen en handelingen van minderjarigen met een pornografisch karakter bevatte, tentoongesteld, verkocht en verdeeld te hebben.  Tevens werd een video gemaakt van een verkrachting van X met een minderjarige. Het beeldmateriaal werd verspreid via een pornografisch platform.

Rechtbank van eerste aanleg henegouwen, afdeling Bergen

X werd door de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Bergen, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar, hij werd uit zijn burgerlijke en politieke rechten ontzet, het pornografisch materiaal werd in beslag genomen. X tekende beroep aan tegen deze beslissing.

Hof van Beroep Bergen

Het hof van beroep te Bergen stelde dat de rechtbank van eerste aanleg Bergen, verkeerdelijk had gesteld dat de feiten namelijk, het heimelijk filmen in de badkamer of in de slaapkamer van jonge naakte meisjes zonder  hun toestemming en zonder dat er fysieke of psychische dwang was een aanranding van de eerbaarheid uitmaakte. X werd voor deze feiten vrijgesproken. Voor het overige namen de appelrechters de pertinente motivatie van de eerste rechters over. X kreeg een gevangenisstraf van 8 jaar met ontzetting uit zijn burgerlijke en politieke rechten.

Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie oordeelde op 31 maart 2015 als volgt, om te bepalen of een handeling die zonder aanraking is gesteld, de eerbaarheid kwetst, is het niet voldoende dat die handeling de persoon op wie ze is gepleegd heeft verrast of dat ze buiten zijn medeweten is gepleegd. Het lichaam van het slachtoffer moet daarenboven tegen zijn wil, betrokken zijn bij een handeling die het slachtoffer, op het ogenblik dat die handeling wordt gesteld, in verlegenheid brengt omdat deze in strijd is met de algemene opvatting van de goede zeden.

Het heimelijk filmen van een naakte persoon, dit is zonder diens toestemming en medeweten en zonder dat daarbij enige fysieke of morele dwang wordt aangewend, kan aldus het misdrijf aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging niet opleveren, ook al wordt het slachtoffer in zijn verwachtingen verschalkt. Het arrest dat anders oordeelt, is niet naar recht gegrond.

Voyeurisme voortaan strafbaar

Door de wet van 1 februari 2016 tot wijziging van diverse bepalingen wat de aanranding van de eerbaarheid en het voyeurisme betreft, is voyeurisme voortaan strafbaar.

Auteur: Christine Melkebeek, vicevoorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Bron:

  • Hof van beroep Bergen 6 januari 2016, rolnr. 2015/h/330
  • Hof van Cassatie 31 maart 2015, P.14.0293.N


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be