Decreet kinderopvang van baby's en peuters - KB ouderschapsverlof
Rechtspraak 18/06/2012

Decreet van 20 april 2012
KB van 31 mei 2012

​Decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters

Dit decreet plant stapsgewijs voldoende, toegankelijke, betaalbare, kwaliteitsvolle en leefbare kinderopvang.

Het uitgangspunt van het nieuwe decreet is dat kinderopvang goed is voor kinderen én voor ouders. 

Kinderopvang biedt kinderen alles wat ze nodig hebben om zich spelenderwijze te ontwikkelen. Zo kunnen ouders met een gerust gevoel gaan werken, een opleiding volgen of solliciteren om later te kunnen gaan werken.

Kinderopvang van baby's en peuters

Voortaan spreken we niet meer over "voorschoolse" kinderopvang, wel over "Kinderopvang van baby's en peuters". Daardoor is meteen duidelijk waarover dit decreet gaat. De term voorschoolse leidde immers vaak tot verwarring. Velen dachten ten onrechte aan opvang 's morgens vóór de schooluren.

Inwerkingtreding

Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk op 1 januari 2015.

Bron:

Koninklijk Besluit ouderschapsverlof

Van 3 naar 4 maanden

Het ouderschapsverlof wordt opgetrokken van 3 naar 4 maanden. Europa had daar al langer op aangedrongen. 

De extra maand ouderschapsverlof kan opgenomen worden onder de bestaande voorwaarden.

De werknemer kan kiezen voor een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst, een vermindering van de prestaties tot een halftijds loon of een vermindering van de prestaties met 1/5.

Vanaf 8 maart 2012

Voor de bijkomende maand ouderschapsverlof zal de werknemer enkel een uitkering krijgen van de RVA wanneer het kind voor wie het verlof wordt opgenomen, geboren is of geadopteerd werd vanaf 8 maart 2012.

Daarnaast biedt het KB van 31 mei 2012 de werknemer ook het recht om zijn arbeidsregeling of werkrooster te laten aanpassen na het ouderschapsverlof, voor een periode van maximum 6 maanden.

Inwerkingtreding

Het KB treedt in werking vanaf 1 juni 2012, dus aanvragen zijn mogelijk vanaf dat moment tot het kind 12 jaar is.

Bron:

  • KB van 31 mei 2012 tot omzetting van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESS EUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG Belgisch Staatsblad, tweede editie 1 juni 2012, 31495.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be