DECREET INTERLANDELIJKE ADOPTIE VAN KINDEREN
Rechtspraak 26/03/2012

‚ÄčIn het nieuwe decreet wordt bepaald dat er een Vlaams Centrum voor Adoptie komt en een Steunpunt Adoptie.

De instroom van nieuwe kandidaat-adoptanten wordt beter beheerd. De geadopteerden krijgen een uitgebreider inzagerecht en er komen maatregelen die dat inzagerecht laagdrempelig moeten maken.

Het decreet van 15 juli 2005 tot regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen wordt opgeheven.

Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk op 1 januari 2013. De Vlaamse Regering bepaalt de maatregelen die nodig zijn om de overgang van het in art. 28 vermelde decreet naar dit decreet op een coherente manier te laten verlopen.

Bron: decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen en het decreet van 15 juli 2005. U kunt deze terug vinden via deze link naar de zoekfunctie van het Belgisch Staatsblad. Onderaan de pagina geeft u de datum in van het decreet dat u zoekt.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be