DECREET INSCHRIJVINGSRECHT ONDERWIJS
Rechtspraak 02/03/2012

Decreet van 25 november 2011, 12461 B.S. 23 februari 2012

​Dit decreet formuleert bijkomende uitgangspunten van het gelijke onderwijskansen beleid. De transparantie van het aanbod (beschikbare plaatsen) en de inschrijving verhoogt hierdoor. Regels voor aanmeldingsprocedures werden vastgelegd. Welke leerlingen op basis van welke criteria recht hebben om ingeschreven te worden in de school van hun (ouders') keuze, wordt opgesomd.

Dit decreet treedt in werking op 1 september 2012.

Bron: Decreet van 25 november 2011, 12461 B.S. 23 februari 2012

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be