Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid
Rechtspraak 26/03/2012

Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, 14117, B.S. 7 maart 2012

​Dit nieuwe decreet vervangt het decreet van 18 juli 2008, waarvan een aantal wijzigingen nodig waren. Er wordt niet volledig tabula rasu gemaakt. Het decreet wil bijdragen tot het versterken van de maatschappelijke positie van kinderen en jongeren en het stimuleren van de diversiteit van en de deelname aan de activiteiten van de jeugdsector.

De beleidsperiodes van de verschillende verenigingen in de jeugdsector gaan van 3 naar 4 jaar. De rechtspositie van de verenigingen en hun financiering wordt geharmoniseerd. Er komt eveneens een koepelorganisatie voor de jeugdsector.

Het decreet beoogt het continueren en versterken van de integratie van het jeugd- en kinderrechtenbeleid.

De Vlaamse Regering schuift 4 prioriteiten en de invulling van de slotbeschouwingen van het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties naar voor. Deze zijn: betrokkenheid van kinderen en jongeren bij de samenleving verhogen, gelijke kansen, brede ontwikkelingskansen en ruimte voor kinderen borgen en creëren.

Op sommige vlakken boekt dit decreet vooruitgang. Op andere punten daarentegen mag ze de "rechten van het kind" als ethisch en wettelijk kader voor een jeugd- en kinderrechtenbeleid sterker laten doorwegen.

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2013.

Bron: decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, 14117, B.S. 7 maart 2012

In TJK 2012/1, p. 53 kan u de forumtekst lezen van Ellen Desmet en An Piessens, "Het vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid: een verhoogde duidelijkheid, een verarmd maatschappelijk debat?", meer informatie over de totstandkoming van het decreet kan u terugvinden op de website van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk van Jeugd en Volwassenen, via deze link naar de site.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be