Boek : Handboek voor de advocaat-stagiair jeugdrecht 2018-2019

G. Decock, A. De Puydt, C. D’Hooghe, V. Vanduffel, E. Van der Mussele
Orde van Vlaamse Balies i.s.m. Wolters Kluwer
9789403007496
2018
 

Dit handboek zal voor elke advocaat die zich wil toeleggen op het jeugdrecht ongetwijfeld een waardevol hulpinstrument blijven.

De advocaten zullen in dit handboek een handleiding vinden over de jeugdhulpverlening in Vlaanderen en Brussel en over de als misdrijf omschreven feiten (MOF), waarbij zowel de procedure wordt belicht als het volledig arsenaal aan maatregelen die mogelijk zijn.

Het handboek licht ook de bijzondere positie toe die de advocaat van een minderjarige in de procedure inneemt, de problematiek van zijn mandaat, de onafhankelijkheid en de overige deontologische regels die hierbij in acht moet worden genomen.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be