Beroepsgeheim-en-hulpverlening

Johan Put, Anne-Sophie Versweyvelt i.s.m. Tim Opgenhaffen en Isabelle Van der Straete
Die Keure
9789048634047
2018
 

Het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven heeft, in het kader van een onderzoeksproject over beroepsgeheim in de hulpverlening in opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vijf thematische “wegwijzers beroepsgeheim” ontwikkeld. De wegwijzers zijn voornamelijk gericht op het beleidsniveau van de zorgactoren. Zij reiken een kader aan waarmee een sector, organisatie, verantwoordelijke… de juiste richting kan bepalen in het omgaan met complexe vraagstukken over beroepsgeheim en informatiedeling. De wegwijzers zijn te vinden op de website https://www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim

Wie nood heeft aan een diepgaandere juridische analyse of een denkkader rond een welbepaalde problematiek, kan het boek “Beroepsgeheim en hulpverlening” raadplegen. In 2005 verscheen het boek “Beroepsgeheim en hulpverlening”, dat voor het eerst het vraagstuk van het beroepsgeheim diepgaand bestudeerde vanuit de specifieke invalshoek van de welzijnszorg en de hulpverlening. Het boek groeide daarmee uit tot een standaardwerk in de sector.

Nu ligt een volledig nieuwe editie van dit boek voor. De maatschappij, de wetgeving, de hulpverleningspraktijk en de onderzoekswereld zijn niet stil blijven staan. De druk om “verantwoordelijkheid te nemen” verhoogt, nieuwe uitzonderingen op het beroepsgeheim komen tot stand, hulpverleners reflecteren over hun positie…Dit boek verenigt deze ontwikkelingen en evoluerende inzichten. Het bespreekt op een juridisch-wetenschappelijk verantwoorde en tegelijk toegankelijke wijze het beroepsgeheim, zowel in het algemeen als specifiek in de hulpverlening. Bijzondere aandacht gaat naar o.a. het gedeeld beroepsgeheim, mogelijke vormen van samenwerking tussen justitie en hulpverlening, het verschil tussen beroepsgeheim en discretieplicht.

Hiermee rijkt dit boek een kader aan waarmee sectoren, organisaties en hulpverleners richting kunnen bepalen in het omgaan met complexe vraagstukken over beroepsgeheim en informatiedeling.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be