BELGIË VOOR DE DERDE KEER OP RIJ VEROORDEELD VOOR HET OPSLUITEN VAN KINDEREN
Rechtspraak  23/01/2012

Arrest EHRM 13 december 2011 – KANAGARATNAM e.a. t. België, nr. 15297/09

​In de zaak Kanagaratnam e.a. t. België boog het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich over de 4 maanden durende opsluiting van een Sri Lankese moeder en haar 3 minderjarige kinderen in het gesloten vluchtelingenopvangcentrum 127bis in Steenokkerzeel. Volgens het EHRM hebben de kinderen een onmenselijke behandeling ondergaan en zijn zowel de kinderen als de moeder het slachtoffer geweest van een onwettige detentie. Het gezin krijgt een schadevergoeding van 50.650 euro.

Het EHRM oordeelde dat de vasthouding van de kinderen in het centrum 127bis een schending van art. 3 EVRM inhoudt.

Op 12 oktober 2006 veroordeelde het EHRM België reeds (Mayeka en Mitunga t. België, nr. 13178/03 (zaak Tabitha) voor de opsluiting van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in een gesloten centrum. Na deze uitspraak stopte België met de opsluiting van niet-begeleide minderjarigen.

Helaas, ons land had duidelijk zijn les nog niet geleerd want in het arrest EHRM Muskhadzhiyeva e.a. t. België van 19 januari 2010, nr. 41442/07 veroordeelde het EHRM België opnieuw voor de opsluiting van kinderen samen met hun moeder in het gesloten centrum 127 bis. Het Hof oordeelde dat ook wanneer kinderen met hun gezin worden opgesloten de overheid de plicht heeft om de kinderen te beschermen. Meer nog, dit arrest bevatte het algemene principe dat kinderen niet mogen worden vastgehouden in een structuur die gebouwd is voor volwassenen en niet is aangepast aan een verblijf voor kinderen.

Ondanks het feit dat arresten van EHRM bindend zijn, blijft België volharden in de boosheid en kinderen opsluiten in het gesloten centrum 127bis. Opsluiting wordt als ultieme maatregel opgenomen in het K.B van 14 mei 2009 m.b.t. de regeling van woonunits. Families die de regels van het KB niet respecteren, kunnen worden opgesloten. Op 22 april 2010 werd dit KB aangepast, hierdoor kunnen gezinnen al aan de grens worden ondergebracht in woonunits.

Een wettelijke verankering van het verbod op opsluiting van kinderen is er nog steeds niet. Hopelijk maakt deze derde veroordeling in 5 jaar tijd een einde aan de opsluiting van kinderen in een centrum dat er niet voor geschikt is en niet voldoet aan de noden van de kinderen.

Auteur: Christine Melkebeek

Rechtspraak: EHRM 13 december 2011 – KANAGARATNAM e.a. t. België, nr. 15297/09

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be