België schendt artikel 8 EVRM niet in zaak van draagmoederschap
Rechtspraak 21/10/2014

EHRM 8 juli 2014, Appl nr. 29176/13, DV t België.

​De feiten

Een Oekraïnse vrouw is draagmoeder voor een Belgisch koppel. De geboorte wordt aangegeven in Oekraïne en de vader wordt ingeschreven als de vader van A. De ouders vragen aan de Belgische ambassade in Kiev een Belgisch paspoort aan. Dit wordt hen geweigerd aangezien zij niet in staat zijn bepaalde documenten af te geven die de afstamming van A aantonen. Meer bepaald een attest van zwangerschap van de moeder opgemaakt door haar arts in België en een attest van hospitalisatie van de moeder in een hospitaal in Oekraïne. Via hun advocaat maken zij de zaak aanhangig bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel en vragen dat de Belgische autoriteiten reisdocumenten ter beschikking stellen zodat A naar België kan komen.

Het is pas nadat de ouders de documenten ter beschikking stellen die de genetische band tussen de vader en het kind aantonen dat het hof van beroep het bevel geeft de nodige reisdocumenten aan de ouders ter beschikking te stellen.

Klacht bij het EHRM

De ouders maken de zaak aanhangig bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Ze zijn van oordeel dat de scheiding van hen met het kind gedurende 4,5 maand, als gevolg van de weigering van de Belgische autoriteiten om de nodige reisdocumenten ter beschikking te stellen, in strijd is met artikel 8 EVRM en tevens het belang van het kind schendt.

Het Hof

Het EHRM oordeelde op 8 juli 2014 dat het recht op eerbiediging van het privé- familie- en gezinsleven niet werd geschonden door België. Volgens het Hof was er een tussenkomst in het privé-familieleven en gezinsleven van de ouders. Maar deze tussenkomst kan gerechtvaardigd worden aangezien ze legitieme doelen nastreefde. Namelijk preventie van mensensmokkel en in het bijzonder de bescherming van de rechten van het kind en de draagmoeder. Noch de scheiding van de ouders met het kind noch de procedure voor het bekomen van de reisdocumenten waren te lang. Het Hof stelde dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet kan gebruikt worden als tool om staten te binden, kinderen te aanvaarden, die geboren worden in het buitenland via draagmoederschap, zonder de nodige onderzoeken uit te voeren. De Belgische Staat heeft gehandeld binnen de “marge of appreciation”.

Auteur: Christine Melkebeek, vicevoorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Bronnen: 

  • EHRM 8 juli 2014, Appl nr. 29176/13, DV t België. (web)


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be