BELGIË ONDERTEKENT NIEUW PROTOCOL BIJ HET VN-KINDERRECHTENVERDRAG
Rechtspraak 02/03/2012

Protocol Kinderrechtenverdrag

​Op 28 februari 2012 ondertekenden de Belgische ministers het derde protocol bij het Kinderrechtenverdrag in Genève. Nieuw is de instelling van een klachtenprocedure, die kinderen of hun vertegenwoordigers de mogelijkheid biedt een klacht in te dienen over de schending van hun rechten bij het VN-Comité voor de Rechten van het Kind. De klacht voor het Comité voor de rechten van het kind is pas ontvankelijk als alle interne rechtsmiddelen uitgeput zijn, de interne weg te lang duurt of er geen kans is dat er iets uit de bus komt. In België beschikken kinderen niet over een zelfstandige rechtsingang bij alle rechtbanken, enkele uitzonderingen (sociaal recht, jeugdbeschermingsrecht) daargelaten. Zij konden wel reeds terecht bij het Europees Hof voor de rechten van de mens (voor de naleving van het EVRM, eventueel in combinatie met andere verdragen zoals het IVRK), en nu dus ook bij het Comité te Genève voor de naleving van het IVRK.

Wanneer een klacht ontvankelijk is, informeert het Comité de staat over de klacht. De staat krijgt dan de tijd om hierop te reageren en om eventueel te verduidelijken welke acties het genomen heeft. Daarna probeert het Comité te bemiddelen en een minnelijke regeling tot stand te brengen. Wanneer dit niet lukt, bezorgt het Comité zijn aanbevelingen aan de staat.

U kan dit derde protocol bekijken op http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be