Artikel: “Nieuw decreet jeugddelinquentierecht. Nadruk op verantwoordelijkheden”.

Johan Put
 

​Op 1 september 2019 trad het nieuwe decreet op de jeugddelinquentie in werking. Of althans een eerste luik ervan, want voor de volledige uitrol is er een overgangsperiode van drie jaar. Er moet dan ook nog heel veel voorbereidend werk gebeuren.

Toch tekenen zich duidelijk enkele nieuwe lijnen af nu Vlaanderen sinds de zesde staatshervorming bevoegd is voor deze materie. Prof. Johan Put leidt ons in dit artikel door de belangrijkste elementen van het nieuwe decreet.

Bron:

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be