Kinderen dienen een klimaatklacht in bij het VN-Kinderrechtencomité

2019
 

​Zestien kinderen, waaronder Greta Thunberg en Alexandria Villaseñor hebben naar aanleiding van de Klimaattop in New York op 23 september 2019 een klacht ingediend bij het VN-Kinderrechtencomité. Zij stellen dat overheden te weinig doen om de klimaatcrisis het hoofd te bieden en dat hun kinderrechten worden geschonden.

In maart 2019 had de VN-Mensenrechtenraad in een resolutie al aangegeven dat Staten ruimte moeten geven aan kinderen om op te komen voor het klimaat. Dat was kennelijk niet aan dovemans oren gericht: een groep van zestien kinderen uit twaalf landen, heeft nu gebruik gemaakt van hun recht om te klagen bij het VN-Kinderrechtencomité over schendingen van het VN-Kinderrechtenverdrag.

 

Bronnen:

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be