Afdwingen omgangsrecht grootmoeder - dwangsom - belang van het kind
Rechtspraak 28/01/2014

Hof van Beroep Gent, 13 maart 2013, onuitg., 2012/JR/168.

​Grootouders kunnen op basis van artikel 375bis BW een contactrecht met hun kleinkinderen laten gelden. Dit op basis van de bloedband die ze met deze kinderen hebben. Dit contactrecht is echter niet absoluut en moet altijd afgewogen worden tegen het belang van de betrokken kinderen.

DE FEITEN

Agnes is de vaderlijke grootmoeder van A en B, geboren in 2010. Tussen Agnes en haar kleinkinderen is er geen enkel contact sedert de geboorte van de tweeling. Met de moederlijke grootouders is er wel contact.

Tegen een vonnis van de jeugdrechtbank van Brugge waar een recht op persoonlijk contact werd toegekend aan de grootmoeder met haar twee kleinkinderen tekenden de ouders beroep aan.

De grootmoeder mocht om de zes weken gedurende maximaal twee uur met beide kleinkinderen samen zijn, waarbij de neutrale bezoekruimte “Het Huis” werd aangeduid als de plaats waar de contacten tussen de grootmoeder en de kleinkinderen dienden door te gaan en waarbij volgend modaliteiten golden:

  • de kinderen worden gebracht en afgehaald door hun ouders;
  • de kosten hieraan verbonden worden gedragen door de grootmoeder;
  • het intern reglement van het Huis is voor het overige van toepassing.

Hoewel het vonnis onmiddellijk uitvoerbaar was verklaard, was de contactregeling nog niet in voege getreden, omdat de ouders dit weigerden.

De grootmoeder wil het hoger beroep ongegrond laten verklaren en eist tevens dat de ouders tot een dwangsom van 1.000 euro zullen worden veroordeeld als zij de omgangsregeling niet laten plaatsvinden.

BLOEDBAND

Door het bestaan van een bloedband kan de grootouder een recht laten gelden op contact met zijn of haar kleinkind(eren), zoals voorzien in artikel 375bis BW. Het is niet vereist dat, op het ogenblik dat de vordering wordt ingesteld, er een actuele genegenheidsband bestaat.

Het al dan niet uitoefenen van een omgangsrecht van de grootouder(s) moet steeds en voor alles aan het belang van het kind of de kinderen getoetst worden. Er is geen automatisme verbonden aan de toewijzing en de uitoefening van dit omgangsrecht.

MAATSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De jeugdrechter te Brugge heeft een maatschappelijk onderzoek bevolen. De justitieassistent heeft bemerkt dat het conflict tussen Agnes en de ouders primeert.
Er is vastgesteld dat bij Agnes de contactbreuk met haar zoon Edwin, zeer gevoelig ligt. Ze vertelt dat ze deze naast zich kan neerleggen, maar laat toch dikwijls doorschijnen dat ze ook dit contactherstel heel belangrijk vindt. De justitieassistent ziet dat Agnes dikwijls haar eigen inbreng bij de situatie minimaliseert en hij twijfelt daarom of Agnes de ernst van het conflict correct inschat. Er is een concrete weerstand tussen de ouders en Agnes.

De justitieassistent heeft bij de ouders een evenwichtig en sereen gezin gezien. De ouders vormen een hecht team en zij delen dezelfde meningen: zij begrijpen elkaar en laten voor elkaar ruimte, er heerst rechtlijnigheid.

Door een eigenzinnigheid en een gebrek aan inzicht is naar de mening van de justitieassistent de situatie bij de geïntimeerde zeer instabiel. Er zijn weinig aanwijzingen van positieve omstandigheden om contactherstel te bewerkstelligen, de kansen daartoe zijn miniem en dit dient het belang van de kinderen niet. De justitieassistent concludeert dat het opstarten van contact tussen de grootmoeder en haar kleinkinderen moeilijk te realiseren valt.

DE RECHTER

Het gezinsgeluk primeert in de concrete omstandigheden van de zaak boven een moeilijk contact tussen de grootmoeder en haar kleinkinderen. Er dient eerst gewerkt te worden aan een contactherstel tussen Agnes, haar zoon en haar schoondochter. Pas als deze brug hersteld is, kan deze doorgetrokken worden naar de kleinkinderen. Een omgangsrecht tussen de grootmoeder en haar kleinkinderen is in de huidige omstandigheden niet aangewezen.

Het vonnis van de jeugdrechter te Brugge, wordt vernietigd.

Auteur: Christine Melkebeek, vice-voorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Bron:

  • Hof van Beroep Gent, 13 maart 2013, onuitg., 2012/JR/168. 


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be