Actuele wetgeving 2017 deel 3: geadopteerde kan voortaan zijn of haar herkomst achterhalen
Rechtspraak 21/06/2017

KB van 23 april 2017 betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde, BS 18 mei 2017, 57558.

​Elke geadopteerde in België heeft voortaan recht op inzage in de identiteitsgegevens van zijn of haar ouders, hun gezondheidstoestand en hun medisch verleden. Bij de deelstaten kon dat al langer, op donderdag 18 mei 2017 is een KB gepubliceerd waardoor het inzagerecht ook geldt voor federaal afgehandelde adoptiedossiers.

Dit koninklijk besluit heeft betrekking op de aangelegenheden inzake de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde voor de dossiers waarover de centrale autoriteiten beschikken, maar ook op de aangelegenheden inzake de praktische nadere regels zoals de identiteit van de persoon die aanspraak kan maken op die gegevens, de leeftijd van de geadopteerde, de mogelijkheid inzake begeleiding van de geadopteerde, de nadere regels inzake de formulering van het verzoek van de geadopteerde en de recuperatie van het archief.

Bronnen:

  • KB van 23 april 2017 betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde, BS 18 mei 2017, 57558.

  • “Elke geadopteerde in België heeft nu recht om afkomst te achterhalen”, Persbericht Knack.be, 19 mei 2017.


 
 
 
 
 
 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be