Aansprakelijkheid van de ouders voor daden van hun kinderen op school
Rechtspraak 12/06/2012

Nijvel 13 december 2010, Revue Générale des Assurances et des Responsabilités 2012, 14832

​De feiten

Een leerling werpt een steen richting één van zijn medeleerlingen gedurende de speeltijd.

Wie is aansprakelijk de ouders of de school ?

Opvoedingsverplichting

De opvoedingsverplichting behoort persoonlijk aan de ouders toe en niet aan de school. Om het even waar het kind zich bevindt is zijn houding afhankelijk van de gekregen opvoeding.

Toezichtsverbintenis leraars

De toezichtsverbintenis van de leraar dient op redelijke wijze beoordeeld te worden. Er kan niet verwacht worden van de leraren dat zij alle mogelijke roekeloze handelingen voorzien en deze voorkomen door aangepaste maatregelen.

Gelet op het plots karakter van het schade berokkenend feit, was het onmogelijk voor de leraars dit te vermijden.

 De ouders werden in casu aansprakelijk gesteld voor de schade die de minderjarige veroorzaakt heeft (artikel 1382 lid 2 BW) en niet de school ( artikel 1384 lid 3 en 4 BW).

Bron:

  • Nijvel 13 december 2010, Revue Générale des Assurances et des Responsabilités 2012, 14832.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be