AANRANDING MINDERJARIGE
Rechtspraak 02/03/2012

Arrest Hof van Cassatie 24 mei 2011 nr. P.10.1990

​Het Hof van Cassatie lijkt op 24 mei 2011 (nr. P.10.1990) aan te nemen dat er ook voor minderjarigen slechts sprake is van een aanranding van de eerbaarheid van zodra het slachtoffer geen geldige toestemming geeft.

De discussie handelde voornamelijk over de 'absolute' rol van de leeftijd van het slachtoffer (lees het artikel op www.jeugdenkinderrechten.be 2010/01-02: Minderjarigen, seks en het Grondwettelijk Hof). Is er dan toch nog een beoordeling over het moreel element van de aanranding van de eerbaarheid? En heeft het Hof van Cassatie zich hier niet op het terrein van de wetgever begeven?

Bron:

B. KETELS, "Cassatie lijkt afwezigheid toestemming als constitutief bestanddeel voor aanranding te aanvaarden", De Juristenkrant 2011/23,20.

M. COLETTE, "Aanranding van de eerbaarheid en seksuele integriteité, TJK 2012/2, p. 149.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be