“De relatie tussen etniciteit en pestgedrag bij jongeren naargelang de etnische samenstelling van de schoolpopulatie

J. VAN DER AUWERA
Panopticon
2019
 

"De relatie tussen etniciteit en pestgedrag bij jongeren naargelang de etnische samenstelling van de schoolpopulatie: diversiteit en (bi-)etniciteit als mogelijke risicofactoren voor slachtofferen daderschap?"

 

​Dit artikel onderzoekt de rol van etniciteit en diversiteit met betrekking tot slachtofferschap van traditioneel- en cyberpesten op basis van een zelfrapportage schoolonderzoek (d.w.z. papieren / potlood- en webenquête) onder 1808 middelbare scholieren in Vlaanderen en Brussel. Bevindingen suggereren dat respondenten met een migratieachtergrond, met name bi-etnische jongeren, eerder dader zijn van traditioneel- en cyberpesten of slachtoffer zijn van traditioneel pesten, vooral op scholen waar de concentratie jongeren met een migratieachtergrond laag is. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de groepen met betrekking tot het slachtofferschap van cyberpesten. Een mogelijke theoretische verklaring voor het verschil in slachtofferschap is dat jongeren met een migratieachtergrond, vooral bi-etnische jongeren, als 'anders' worden bestempeld en daarom door pestkoppen als een gemakkelijk doelwit worden beschouwd. Aan de andere kant kunnen jongeren met een migratieachtergrond zichzelf anders zien, wat resulteert in een kloof tussen 'wij, de minderheid' versus 'zij, de meerderheid'. Daarom gebruiken ze pestgedrag in een poging om deze machtsongelijkheid te verhelpen door respect en dominantie te verwerven.

 

Bron:

  • J. VAN DER AUWERA, "De relatie tussen etniciteit en pestgedrag bij jongeren naargelang de etnische samenstelling van de schoolpopulatie: diversiteit en (bi-)etniciteit als mogelijke risicofactoren voor slachtofferen daderschap?", Panopticon 2019, 40 (5), 344-367.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be