Jeugdrecht.be is een bron van praktische, betrouwbare en relevante informatie over jeugdrecht.
Deze site richt zich tot alle praktijkwerkers die vragen 
hebben over rechten van kinderen en jongeren.​

Op Jeugdrecht.be vind je meer dan 200 artikels over
jeugdrecht. Elk artikel vertrekt vanuit een praktijksituatie.
Aan de hand van de praktijk lichten we de actuele
wetgeving toe en geven we een antwoord op de 
praktijksituatie.

 Doorzoek Jeugdrecht.be

Nieuw

Alles wat je a​ltijd al wilde weten over ...

 

 

AansprakelijkheidAansprakelijkheidhttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Elk persoon, minderjarig of meerderjarig, is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door hun fout of onvoorzichtigheid.
Bekwaamheid en vertegenwoordigingBekwaamheid en vertegenwoordiginghttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Juridische bijstand, bekwaamheid van de minderjarige, voogdij.
BeroepsgeheimBeroepsgeheimhttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Wat houdt beroepsgeheim in? We leggen het van naaldje tot draadje uit.
De minderjarige vreemdelingDe minderjarige vreemdelinghttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Minderjarigen, zonder verblijfsstatuut, die zonder ouders of wettelijke voogd in België aankomen van buiten de Europese Economische Ruimte.
Geld en eigendomGeld en eigendomhttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Belastingen, schulden, arbeid, onderhoudsgeld, groeipakket, maatschappelijke integratie OCMW en sociale zekerheid.
JeugddelinquentieJeugddelinquentiehttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Met ingang van 1 september 2019 is het Vlaamse decreet jeugddelinquentierecht van kracht.
JeugdhulpJeugdhulphttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Van Bijzondere en Integrale Jeugdhulp tot dossier en verslaggeving.
Onderwijs en CLBOnderwijs en CLBhttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Juridische kwesties over spijbelen, schorsing, schoolkeuze, enzovoort
Ouders en familieOuders en familiehttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Alles over afstamming, adoptie, echtscheiding en familierelaties
PleegzorgPleegzorghttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Er is sprake van pleegzorg wannee​r mensen hun gezin vrijwillig open stellen voor een kind of een volwassene om hem of haar deel te laten uitmaken van hun privéleven.
SlachtofferSlachtofferhttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Geweld tegen kinderen en de minderjarige als slachtoffer.
Wonen en identiteitWonen en identiteithttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Over domicilie, alleen gaan wonen en identiteit: naam, geslacht,...

 

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be