Foto van armen die letters A, D, H en D omhoog houden
Yuneco kenniskring ADHD
Dit groen blaadje, verbonden met Yuneco CrossLink, werd specifiek in het leven geroepen om een gedeelde visie en aanpak te ontwikkelen voor kinderen en jongeren met ADHD in de provincie Vlaams-Brabant.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Jongvolwassenen in de hulp
Half open
 

​Via de kenniskring Yuneco ADHD worden hulpverleners die zorg aanbieden aan kinderen en jongeren met ADHD in Vlaams-Brabant bij elkaar gebracht.

Via deze kenniskring kan er enerzijds kennis uitgewisseld worden maar kan er ook samengewerkt worden voor het opstellen en uitvoeren van acties die de zorg met betrekking tot ADHD voor kinderen en jongeren in de provincie kunnen verbeteren.

Dagmar Van Liefferinge
Yuneco-GGZ JeugdNET Vlaams-Brabant
 

Thema's

Alle thema's