Workshop Omgaan met agressie vanuit het emotionele ontwikkelingsprofiel

Kijken naar het niveau van emotionele ontwikkeling helpt je inzicht te krijgen in gedrag. Het helpt ons niet alleen de boodschap achter het (agressieve) gedrag te begrijpen, maar geeft ons ook concrete handvaten over hoe we agressie kunnen voorkomen en hoe we er best op kunnen reageren.

Organisator

Iris Van den Brande i.sm. ICOBA en ctw Balans
LinkedIn Twitter Facebook GooglePlus

Datum

21/03/2017

Locatie

ctw Balans
Antwerpseweg 197
2340 Vlimmeren
Ingang via zijkantgebouw (Engstraat)

Prijs

Professionals 100 euro
Familieleden 80 euro

Inschrijving

Inschrijven via ctw balans

Meer informatie: iris.vandenbrande@ctw-balans.be

Deze workshop start om 9u30 en eindigt om 16u00.

Korte samenvatting

In het eerste deel van deze workshop wordt stil gestaan bij het theoretisch kader van emotionele ontwikkeling, maar met specifieke verdieping rond de aspecten die relevant zijn i.k.v. agressiebeheersing. In het tweede deel leren we in te schatten wat we kunnen verwachten op vlak van oa. impulscontrole, agressie regulatie, reflecterend vermogen, ... We staan stil bij vragen als “Hoe kan jij je cliënt begrenzen? Waar, wanneer en hoe doe je dat? Hoe biedt je houvast, hoe ben je te ‘vertrouwen’? Hoe kun je gepast reageren op agressief gedrag vanuit emotionele ontwikkeling? Sancties en consequenties: wel of niet ? Onmiddellijk of uitstellen?”

Er is ruimte om eigen casussen in te brengen.

Voor wie? professionelen (pedagogen, psychologen, begeleiders, leerkrachten, …) werkzaam met personen met een beperking, familieleden van personen met een beperking

Basiskennis van emotionele ontwikkeling vereist !

Deze workshop wordt gegeven door Dr. Iris Van den Brande (www.irisvdb.be). Iris is als klinisch psycholoog 15 jaar werkzaam geweest binnen VAPH voorzieningen. Momenteel werkt ze als psychotherapeut oa. met personen met een beperking. Daarnaast is ze reeds 6 jaar actief als SENSEO-trainer voor SEN vzw en geeft ze meerdere trainingen per jaar rond emotionele ontwikkeling. Deze workshop werd door haar ontwikkeld op vraag van ICOBA en wegens grote interesse en positieve evaluatie wordt deze nu opnieuw aangeboden in kleine groep.

Partners kennisplein.be

Sen Logo saw Logo SJH logo Mentalis Logo

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

vlaanderen Logo

Like ons op

Facebook Logo