Cover Wegwijzer Mediawijsheid in het sociaal werk
Wegwijzer Mediawijsheid in het sociaal werk
De hoge vlucht van pc, internet, het World Wide Web en de veelheid aan mobiele toestellen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Nieuwe media hebben een steeds grotere impact op onze huidige samenleving.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Mediawijsheid
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
sociale media

​“Mee-zijn” in deze wereld is niet alleen een materiële kwestie, het vraagt ook de nodige kennis, vaardigheden én nauwlettendheid, kortweg ‘mediawijsheid’.

Sinds 2013 loopt het project ‘Media-W’ (media-wijsheid, media-welzijn). Dit ICT-inclusieproject is een samenwerking tussen Thomas More, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, de Brusselse Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) Mozaïek en Archipel - ondertussen CAW Brussel - en Telenet. Het project is erop gericht om via hulpverleners de doelgroep ‘jongeren en gezinnen in maatschappelijk kwetsbare situaties’ te ondersteunen bij het gebruik van nieuwe media en hen mediawijsheid bij te brengen.
Scherpe antennes hebben voor sterktes en bedreigde welzijnskansen van cliënten, is een basishouding van elke hulpverlener, dat geldt ook als het gaat over sterktes en welzijnskansen op het digitale levensdomein. Het is belangrijk om basiswerkers voldoende te ondersteunen in het detecteren van die welzijnskansen en hen een kader aan te bieden om na te denken over mediawijsheid, om vaardigheden uit te wisselen en kennis te delen. Via dit project willen we die ondersteuning aanbieden zodat basiswerkers zich gesterkt voelen om het gesprek hierover aan te gaan met hun cliënten.

De output van dit project is gericht op hulpverleners die werken met jongeren en hun directe leefomgeving. Concreet gaat het over hulpverleners uit de CAW’s, uit de jeugdhulpverlening in het algemeen, en over studenten sociaal werk. De eerste stap in dit project is hulpverleners en hulpverleners ‘in spe’ mediawijs maken met de bedoeling dat zij deze mediawijsheid kunnen inzetten in hun contacten met de doelgroep. De vormingsbundel die nu voorligt, is een eerste stap in dit traject.

Met deze bundel willen we passende informatie, tools en tips & tricks aanbieden om mediawijs met cliënten aan de slag te gaan.
We starten met het expliciteren van het begrip ‘media’. Waarover praten we en wat valt er specifiek te zeggen over ‘nieuwe media’. Vervolgens staan we stil bij het aspect ‘wijsheid’ en expliciteren we over welke vaardigheden en wijsheid we het concreet hebben.
We richten onze blik verder naar de combinatie nieuwe mediahulpverlening en bekijken de mogelijkheden en de drempels.

De term ‘nieuwe media’ op zich is bijzonder relatief. E-mailen, chatten, sms’en zijn zaken die op zich niet nieuw zijn maar wel in constante evolutie zitten en aan verandering onderhevig zijn. Net zo met deze bundel. Het is onvermijdelijk dat informatie die je hierin terug doorheen de tijd verandert. We hebben niet de ambitie om een exhaustief beeld te geven van de mogelijkheden die nieuwe media hebben voor de hulpverlening, maar wel om een aantal bruikbare handvaten aan te reiken die anno 2014 -2015 relevant zijn.

Auteur(s)

Daniëlla Provost

Uitgeverij

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Jaar

2014

Thema's

Alle thema's